Displaying the most recent of 537 posts written by

admin

10.04.2017 Sąd uchylił się od merytorycznego rozpoznania sprawy

ZZPTiTMP Wizja informuje, że sąd oddalił pozew związku o uznanie umowy na wyprowadzenie czterech grup pracowników twórczych z TVP do LT bez merytorycznego rozpoznania.
Sąd uznał, że związek miał interes do wystąpienia z pozwem, gdyż działał w obronie praw pracowniczych. Jednocześnie stwierdził, że nie mógł rozpoznać sprawy merytorycznie i rozstrzygnąć o ważności bądź nieważności umowy, ponieważ […]

27.03.2017 Wyrok

ZZPTiTMP Wizja nformuje, że w sprawie prowadzonej przez Związek przeciwko TVP i LT o ustalenie nieważności umowy na wyprowadzenie czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT sąd wyda wyrok w dniu 10 kwietnia o godz. 15.15.

Sąd postanowił, że zgromadzone dowody w postaci dokumentów są wystarczające do rozstrzygnięcia i przeprowadzenie żadnych dodatkowych dowodów nie […]

25.10.2016 Informacja o stanie procesu cywilnego

W dniu 22 czerwca 2016 r SO oddalił wnioski Leasingteam i TVP o odrzucenie pozwu.
TVP złożyła po terminie wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 22 czerwca 2016r. oddalającego wnioski o odrzucenie pozwu.
TVP złożyła także wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Sąd oddalił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o […]

8.03.2016 Liczymy na propozycje rozwiązań

7.03.2016 Ponownie wzywamy Zarząd TVP do rozmów

 
 
 
 
 

Michale byłeś naszym Nauczycielem

Odszedł od nas 
 Michał Anioł Bogusławski
jeden z pierwszych pracowników TVP (legitymacja nr 7).
Wybitny polski dokumentalista, scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny.
Wychował kilka pokoleń  twórców telewizyjnych i filmowych.
Twórca i kierownik artystyczny cyklu „Małe Ojczyzny”. 
Do końca  oddany  działalności społecznej na rzecz kultury, promowania lokalnego dziedzictwa i podnoszenia standardów etyki zawodu dziennikarskiego.
Opuścił nas Mistrz i Przyjaciel.

2.03.2016 Prezes Kurski odpowiada – nie odpowiada

Z żalem żegnamy Xymenę Zaniewską

Z żalem żegnamy
Xymenę Zaniewską – Chwedczuk,
wielkiego i wieloletniego scenografa Telewizji Polskiej

Przez lata tworzyła wspaniałe scenografie do wielu spektakli telewizyjnych,
tworzyła wizerunek firmy
Kto miał szczęście z Nią pracować ten wie, ile serca i talentu oddała telewizji
Była wspaniałym, twórczym Człowiekiem,
wzorem dla kolejnych pokoleń scenografów i świetnym kompanem w pracy
Przyjaciele

22.02.2016 Leasingteam zwalnia ostatnich 88 pracowników TVP

W dniu 22 lutego 2016r. odbyło się spotkanie zarządu spółki LeasingTeam ze związkami zawodowymi, którego tematem były planowane zwolnienia grupowe osób, które pozostały jeszcze w tej spółce, po rzekomym ich przeniesieniu na podstawie umowy zawartej między TVP a LT w czerwcu 2014r.

Przedstawiciele zarządu LT stwierdzili jednoznacznie, że jedynym powodem przeprowadzenia planowanych zwolnień grupowych jest zakończenie dwuletniej umowy z TVP, która […]

20.12.2015 INFORMACJA PRAWNA DLA „PRZENIESIONYCH” PRACOWNIKOW TVP, PO DECYZJI ZUS

Poniższa informacja została przygotowana  przez prawnika warszawskiej  kancelarii „Regulus” mecenasa Łukasza Panasiuka. Publikujemy ten tekst, za zgodą kancelarii, ponieważ może ułatwić Państwu podjęcie decyzji i odnalezienie się w obecnej sytuacji. Jeżeli będą potrzebne bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt z nami.
Zarząd  ZZPTiT MP „Wizja”
INFORMACJA  DLA  PRACOWNIKÓW 
Zaznaczam, że nie jest to wiążąca porada prawna, lecz sugestie […]

11.12.2015 Ostateczna decyzja ZUS: NIE BYŁO PRZEJĘCIA CZĘŚCI TVP PRZEZ LT

 
 
 
 
 
 

S

5.11.2015 ZUS: TVP jest pracodawcą (rzekomo przeniesionych) 409 osób

Z PROTOKOŁU POKONTROLNEGO ZUS:
Zebrany i wykazany materiał dowodowy wskazuje, że przekazanie pracowników TVP SA do LeasingTeam sp .z oo nie odbyło się w trybie art 23 (1) Kodeksu pracy, ponieważ pracownicy przeniesieni do LeasingTeam sp. z oo:
– nadal pracowali w tym samym miejscu i według tych samych zasad
– pracowali na tych samych stanowiskach z takim […]

ODSZEDŁ PIOTR TOMASZEWSKI

13 pażdziernika zmarł nagle Piotr  Tomaszewski, operator kamery, członek Związku Wizja.
Piotr – dla nas , kolegów Pimpek, miał 46 lat, osierocił żonę i syna.
Odszedł od nas nagle i o wiele za wcześnie, pozostawiając nas w szoku i niedowierzaniu, że tak się stało .
Pimpek całe dorosłe – zawodowe życie poświęcił pracy w TVP.

Wszystko, co robił, robił […]

15.09.2015

K O M U N I K A Tz dnia 15 września 2015r
Dzisiaj, z inicjatywy trzech reprezentatywnych organizacji związkowych miało odbyć się spotkanie z Prezesem Zarządu TVP S.A.
Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A., z przykrością informują, że Prezes Zarządu TVP S.A., Pan […]

2.09.2015 ZUS: outsourcing w TVP ma charakter pozorny

ZZPTiTMP Wizja przypomina, że na nasz wniosek została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w TVP i LT, dotycząca umowy zawartej między TVP a Leasingteam na rzekome przejęcie części przedsiębiorstwa TVP przez LT, polegające na wyprowadzeniu z TVP czterech grup zawodowych pracowników twórczych.
Z wiarygodnych źródeł w TVP uzyskaliśmy informację, iż do Zarządu Telewizji Polskiej wpłynął […]

4.08.2015 Wizja wita z zadowoleniem deklaracje Prezesa Janusz Daszczyńskiego

Szanowny Panie Prezesie,
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja przyjmuje z zadowoleniem, ale przede wszystkim z ogromną nadzieją, słowa Pana Prezesa o „nowym otwarciu w relacjach między pracodawcą a działającymi w TVP organizacjami związkowymi„. Są one dla nas szczególnie istotne ze względu na ostatni, kilkuletni okres całkowitego braku dialogu społecznego w TVP.
ZZPTiTMP Wizja […]

2.02.2015 Prezes Janusz Daszczyński odpowiedział na LIST OTWARTY ZZ Wizja

Od: Daszczyński, Janusz <Janusz.Daszczynski@tvp.pl>
Data: 31 lipca 2015 16:54:29 CEST
Do: „Dybowski, Jacek” <Jacek.Dybowski@tvp.pl>
Temat: Odp: ZZPTiTMP Wizja odpowiada Panu Prezesowi Daszczyńskiemu – LIST OTWARTY

Szanowny Panie Przewodniczący,
Dziękuję, że podzielił się Pan ze mną opinią Związku dotyczącą procesu outsourcingu. Przygotowując się do objęcia funkcji Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej zapoznałem się – na tyle, na ile było to możliwe – […]

30.07.2015 Wizja odpowiada na list Prezesa Daszczyńskiego do Pracowników i Współpracowników

Szanowny Panie Prezesie,
odnosząc się do Listu Pana Prezesa do Pracowników i Współpracowników TVP ośmielamy się zauważyć:
Zapewne, przygotowując się do konkursu na stanowisko Prezesa TVP SA, zapoznał się Pan dokładnie z programem tzw. outsourcingu, w ramach którego pański poprzednik, Juliusz Braun, przeniósł do agencji pośrednictwa pracy tymczasowej LeasingTeam aż 411 twórców telewizyjnych.
Rzekome przeniesienie na mocy art. […]

22.07.2015 POPRZYJ PROTEST

POD TYM LINKIEM MOŻNA PODPISAĆ
http://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_zwolnieniu_red_agaty_awniczak
PROTEST PRZECIWKO ZWOLNIENIU RED. AGATY ŁAWNICZAK

My, niżej podpisani,
     stanowczo protestujemy przeciwko dyscyplinarnemu zwolnieniu z pracy Agaty Ławniczak-Loba – przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Organizacji Zakładowej w LeasingTeam Sp. z o.o. Agata Ławniczak jest dziennikarką o wszechstronnym dorobku, autorką m.in. słuchowisk, montaży poetyckich, filmów o sztuce, telewizyjnych dokumentów […]

22.07.2015 Protest Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY
ZARZĄD GŁÓWNY
ul.Taczanowskiego 24 60-147 POZNAŃ
tel. 501 448281
__________________________________________________________________
 
Poznań dn. 20 lipca 2015 r.
Szanowni Państwo
Maciej Maciejewski    Prezes Zarządu LeasingTeam
Andżelika Majewska  Członek Zarządu LeasingTeam
Lucyna Chrzanowska Członek Zarządu LeasingTeam
LeasingTeam Sp. z o. o.
Marynarska Business Park
ul. Taśmowa 7, Budynek C
02-677 Warszawa
Protest
Zarząd Główny Związku Zawodowego Dziennikarzy, wyraża zdecydowany protest wobec dyscyplinarnego zwolnienia z pracy […]