Displaying the most recent of 537 posts written by

admin

13.08.2013 Wniosek o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia badań psychologicznych

Wniosek
o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia badań psychologicznych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań, dostrzegł poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. podstawowych praw pracowniczych, które to naruszenie dotknęło większość dziennikarzy i innych pracowników twórczych.
Czynności podejmowane w wykonaniu uchwały Zarządu TVP S.A. z 31 lipca 2013 r., Nr 397/2013 w […]

17.07.2013 Wniosek do WKDS

Warszawa, dn. 16.07.2013 r.
L.dz. Wizja/60/2013
 
Pan Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki,
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
 
Działając na podstawie art. 1, art. 17, 17a, 17b ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, zgłaszamy wniosek o podjęcie przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego wezwania Zarządu TVP SA, zmierzającego do […]

2013.07.01 Gazeta Wyborcza napisała nieprawdę…

 

25.06.2013 List w sprawie nowych zwolnień…

Związek publikuje list, który otrzymał od pracowników, wysłany przez jednego z dyrektorów jednostek w sprawie nowych zwolnień w TVP i sposobu ich prowadzenia:
Szanowni Państwo!
Wobec informacji dotyczących redukcji zatrudnienia związanej z utworzeniem nowej jednostki, pragnę poinformować, że dotychczasowa dyrekcja … nie miała żadnego wpływu na decyzje kadrowe. Nikt z nami nie konsultował spraw personalnych. Listy zatrudnienia i […]

25.06.2013 Rozwiąż umowę, będziesz współpracował – mówią w TVP

Komunikat 
ZZPT TVP S.A. Wizja przypomina cytaty z konferencji prasowej Prezesa TVP S.A. dr Juliusz Brauna oraz Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi dr Ewy Ger w dniu 21.05.2013 r., dotyczącej wyprowadzenia pracowników do firmy zewnętrznej:
Nikogo się nie pozbywamy, chcemy zmobilizować pracowników do kreatywności – zapewniał prezes TVP.
– Dokonujemy outsourcingu tych funkcji, co do których, po długich […]

21.06.2013 ZWOLNIENIA W TVP !!!

Wbrew zapowiedziom prezesa Juliusza Brauna oraz dyrektor BZZL Ewy Ger, że proces wyprowadzenia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików z TVP do firmy zewnętrznej jest alternatywą dla zwolnień pracowników, TVP zamierza przeprowadzić kolejne zwolnienia.
W dniu dzisiejszym ZZPT TVP SA Wizja otrzymał od pracodawcy informację o planie zwolnienia 55 osób z Agencji Produkcji Telewizyjnej i Agencji Filmowej. […]

21.06.2013 Komunikat związków reprezentatwynych

KOMUNIKAT REPREZENTATYWNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Warszawa, dn. 21.06.2013r.
Trzy reprezentatywne organizacje związkowe, działające w TVP S.A. tj. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP SA, Rada Zakładowa TVP SA MZZ Pracowników Radia i Telewizji oraz Zarząd ZZZPT TVP SA Wizja informują, że w dniu dzisiejszym wspólnie odrzuciły zmiany w regulaminie wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą w TVP S.A., […]

19.06.2013 Wniosek do RN, KRRiT, Ministra Skarbu

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Prezydialny KRRiT
Wydział Skarg i Wniosków
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Pan Włodzimierz Karpiński
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
Rada Nadzorcza TVP S.A.
 
Działając na podstawie art. 26 pkt. 2 oraz 28 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, zgłaszamy wniosek o podjęcie przez Krajową Radę Radiofonii i […]

19.06.2013 Piszemy do EBU

Warszawa,  19.06.2013 r.
L.dz. Wizja/47/2013
 
Mr. Jean-Paul Philippot (RTBF/Belgium)
President of The EBU Executive Board
W dniu 15 maja 2012 roku Zarząd Telewizji Polskiej S.A. pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Juliusza BRAUNA i przy akceptacji Rady Nadzorczej zdecydował o przekazaniu do zewnętrznej firmy wybranej w drodze przetargu, grupy 550 pracowników – dziennikarzy, montażystów, grafików oraz charakteryzatorów. Ta decyzja, niezgodna z […]

19.06.2013 Odpowiadamy Przewodniczącemu Europejskiej Federacji Dziennikarzy

Warszawa,  19.06.2013 r.
L.dz. Wizja/46/2013
 
Mr. Mogens Blicher-Bjerregård            
President of The European Federation of Journalist
 
Szanowny Panie Przewodniczący!
Z wielką wdzięcznością przyjęliśmy Pański list do władz TVP SA, upominający się o dziennikarstwo pojmowane jako dobro publiczne oraz o poszanowanie dla sensu działalności Telewizji Polskiej, którym jest tworzenie programów spełniających wymogi misji publicznej. Dziękujemy, że przypomina Pan Zarządowi TVP S.A. […]

13.06.2013 Czy tak działa prawo Brauna?

Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Szanowny Panie,
ZZPT TVP S.A. Wizja opublikował informację o nieprawidłowościach w OTVP Poznań.
Dyrektor Oddziału wezwała dziś osobę, przez którą o tych nieprawidłowościach została poinformowana w maju 2013r. Osoba ta oczekiwała zarazem wezwania audytu. Dyrektor Oddziału w trakcie dzisiejszej rozmowy zakończyła w trybie natychmiastowym umowę cywiloprawną z tym współpracownikiem. Natomiast sekretarz programu […]

12.06.2013 Wizja częścią większej całości

ZZPT TVP S.A. Wizja został przyjęty do Forum Związków Zawodowych. Barbara Markowska-Wójcik została powołana do  Zarządu Głównego organizacji. Forum liczy ponad 400 tys. członków.

11.06.2013 Czy w poznańskiej telewizji działała mafia paliwowa?

Czy w poznańskiej telewizji działała mafia paliwowa?
To podejrzenie sprawdza w tej chwili Biuro Kontroli i Audytu TVP S.A., którego przedstawiciel przyjechał do Poznania po dokumenty.
Pogłoski na temat nieprawidłowości w pionie techniki i dziale transmisji oraz w dziale transportu pojawiały się od dłuższego czasu, jednakże każda próba zwrócenia na to uwagi dyrektor Oddziału przez pracowników, […]

11.06.2013 Prezesie, otwórz krytyczne okienko

Prezesie, otwórz krytyczne okienko. Wpuść trochę świeżego „luftu”. Daj się skrytykować
Prawdziwa cnota… wiadomo. Ale o jakim tu mówić dziewictwie, gdy wszystko przerąbane. A najbardziej mają to twórcy.
Zawrzało, gdy padła propozycja, by ich sprywatyzować. Napisaliśmy w obronie kolegów do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, a oni natychmiast zapytali prezesa TVP – co Pan robi? Prezes odpowiedział, że wszystko […]

7.06.2013 W odpowiedzi rzecznikowi prasowemu TVP.

W odpowiedzi na Komunikat Rzecznika Prasowego TVP ZZPT TVP S.A. Wizja informuje, że:
zgodnie z § 4 ust.10.  Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 271/2010 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 r. Regulaminu organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Zakładzie Głównym TVP S.A. :
Indywidualną odpowiedzialność przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, […]

7.06.2013 Dlaczego komisją przetargową kieruje prezes firmy EGER KOMPETENCJE ?

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zwraca się do Prezesa Zarządu TVP SA prośbą o publiczną odpowiedź na pytanie:
Dlaczego komisją przetargową w sprawie wyłonienia firmy, która przejmie zadania dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików wraz z pracownikami, kieruje osoba, która nie jest  etatowym pracownikiem TVP SA (Prezes firmy EGER KOMPETENCJE)?
Twierdzenia rzecznika prasowego TVP, jakoby było […]

7.06.2013 Outsourcing w OTVP Gorzów Wielkopolski ?

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że do Związku zgłosiły się osoby z zewnątrz spółki, przekazując dane o nieprawidłowościach w OTVP Gorzów Wielkopolski.
W oddziale, jak nam przekazano, ma być stosowany outsourcing zadań dziennikarzy, montażystów i innych pracowników, polegający na tym, że wynagrodzenia tych osób wypłacane są przez firmę zewnętrzną, „zaprzyjaźnioną” z osobami z […]

4.06.2013 Czy to nie jest działanie na szkodę spółki ?

Warszawa, dn.3.06.2013 r.
L.dz. Wizja/45/2013
 
Rada Nadzorcza TVP S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA zwraca się z pytaniem czy Rada Nadzorcza rozważyła niebezpieczeństwa związane z działaniami Zarządu TVP, zmierzającymi do wyprowadzenia do firmy zewnętrznej czterech grup zawodowych: dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików? Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie to działanie na szkodę Spółki.
Czy Rada Nadzorcza akceptując decyzje […]

3.06.2013 Wniosek do prokuratury

Warszawa, 29 maja 2013 r.
L.dz.Wizja/41/2013
 
Prokurator Prokuratury Rejonowej
Warszawa – Mokotów w Warszawie
ul. Wiktorska 91 A
02–582 Warszawa
 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wniosek o wszczęcie postępowania karnego 
        I.            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja zawiadamia o popełnieniu przestępstwa polegającego na tym, że osoby zobowiązane w Telewizji Polskiej S.A. do udzielania informacji związkom zawodowym, działając 23 maja 2013 […]

31.05.2013 GIP przeprowadzi kontrolę w TVP

Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy poinformowała Związek, że Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę w TVP SA. Kontrola będzie dotyczyła zgodności z prawem pracy zamiaru wyprowadzenia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej.