Displaying the most recent of 537 posts written by

admin

13.07.2015 LeasingTeam znów próbuje zwolnić dyscyplinarnie Przewodniczącą OZ LT ZZPTiTMP Wizja

                                                                                                                                                                              Warszawa, dn. 13.07.2015 r.
L.dz. Wizja/ZG/20/2015
Sz.P. Maciej Maciejewski    Prezes Zarządu LeasingTeam

Sz.P. Andżelika Majewska  Członek Zarządu LeasingTeam

Sz.P. Lucyna Chrzanowska Członek Zarządu LeasingTeam
 
Zarząd Główny ZZPTiTMP Wizja stanowczo protestuje wobec kolejnej próby dyscyplinarnego zwolnienia Wiceprzewodniczącej ZG ZZPTiTMP Wizja, Przewodniczącej OZ LT ZZPTiTMP Wizja, red. Agaty Ławniczak-Loby.
Działania Zarządu LT, w ocenie ZG Wizja, wskazują jednoznacznie, że Pracodawca nie […]

2.07.2015 Prezes Braun mijał się z prawdą w sprawie raporu NIK odnośnie outsourcingu w TVP

Najwyższa Izba Kontroli oceniła podejmowane przez Zarząd TVP S.A. działania na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania Telewizji. NIK zwróciła uwagę, że przyjęta koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia polegająca m.in. na przejęciu części pracowników Telewizji Polskiej S.A. przez podmiot zewnętrzny niesie z sobą ryzyko wystąpienia ewentualnych roszczeń pracowników po zakończeniu rocznej gwarancji zatrudnienia. Zdaniem NIK dodatkowym ryzykiem jest przyjęcie modelu […]

24.06.2015 Komunikat procesowy

OZ LT ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w  Warszawie, w sprawie przeciwko TVP i LT o uznanie umowy na wyprowadzenie 4 grup zawodowych z TVP za nieważną, oddalił wniosek Związku o zabezpieczenie powództwa.

Sąd uznał, że Związek może występować, jako powód, nie mając pełnomocnictw pracowników. Zatem zabezpieczenie powództwa w postaci, o jaką […]

23.06.2015 Posiedzenie sądu

W dniu 24.06.2015 odbędzie się kolejne posiedzenie sądu w sprawie przeciwko LeasingTeam i TVP. Sąd po zapoznaniu się z odpowiedzią związku na stanowisko TVP odnośnie wniosków, w tym wniosku o zabezpieczenie powództwa, wyda postanowienie. Zostanie też wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Posiedzenie sądu zostało wyznaczone na godzinę 15.15.

Zarząd  OZ LT ZZPTiTMP Wizja

29.05.2015 Sąd wyznaczył pierwsze posiedzenie

OZ LT ZZPTiTMP Wizja informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie na pierwszym posiedzeniu – w sprawie przeciwko TVP i LT o uznanie umowy na wyprowadzenie 4 grup zawodowych z TVP za nieważną – w dniu 17.06 o godz. 11:30 – zajmie się rozpatrzeniem zgłoszonych przez Związek wniosków, w tym wniosku o zabezpieczenie powództwa.
TVP i LT otrzymały […]

22.05.2015 LeasingTeam próbuje zwolnić dyscyplinarnie Agatę Ławniczak Wiceprzewodniczącą OZ LT ZZPTiTMP Wizja

Czytaj pismo LeasingTeam – konsultacja zwolnienia dyscyplinarnego Agaty  Ławniczak
 

 
 
Szanowna Pani   Adżelika Majewska
Członek Zarządu   LeasingTeam sp. z o.o.
 
Odpowiedź na zawiadomienie o konsultacjach z dnia 20 maja 2015 roku

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z Panią Agatą Ławniczak -Lobą z dnia 1 […]

25.04.5015 DLACZEGO PAN MILCZY REDAKTORZE KRAŚKO ?

OZ LT ZZPTiTMP Wizja poleca Państwu zapoznanie się
z materiałem TVN 24 o AFERZE OUTSOURCINGOWEj
Miliony na out-cie
W tym przypadku popularny dziś outsourcing został – zdaniem prokuratury – wykorzystany do wyłudzania pieniędzy – mówią autorzy materiału.
W materiale przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdza wyraźnie, że kiedy outsourcowani pracownicy dalej pracują dla tego samego pracodawcy, pod jego nadzorem, […]

21.04.2015 Konferencja prasowa

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA

zaprasza na konferencję prasową,
na której zostanie przedstawiony mechanizm, jaki zastosowano do upokorzenia i poniżenia twórców Telewizji Polskiej, pozbawiając ich bezprawnie statusu zawodowego dziennikarza!
Odsłonimy kulisy tej operacji.

Konferencja odbędzie się
 
w piątek, 24 kwietnia 2015 o godz. 14.00
W Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa.
 
Autorzy tzw. outsourcingu dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów […]

16..04.2015 O co chodzi Andżelice Majewskiej z zarządu LeasingTeam?

 
 
 
Pan Maciej Majewski
Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
 
Stanowisko w sprawie zamiaru rozwiązania umów o pracę w ramach procedury zwolnień grupowych oraz zmiany warunków pracy i wynagradzania
Działając w imieniu i na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umów […]

16.04.2015 LeasingTeam naruszył art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czyli zwolnienie dyscyplinarne Sławomira Matczaka

 
 
Pan Maciej Majewski
Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo
 
Pani Katarzyna Janusz
Dyrektor Operacyjny LEASING TEAM sp. z oo
dotyczy pracownika
Pana Sławomira Matczaka
 
Odpowiedź na zawiadomienie o konsultacjach
z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Działając w imieniu i na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umowy […]

15.04.2015 LeasingTeam zwalnia grupowo…

LEASINGTEAM POSTANOWIŁ ZWOLNIĆ GRUPOWO 78 RZEKOMO PRZEJĘTYCH PRACOWNIKÓW TVP SA, A WSZYSTKIM POZOSTAŁYM ZMIENIĆ WARUNKI PRACY I PŁACY TAK, ABY ZWOLNILI SIĘ SAMI.
OTO CO PREZES BRAUN ZAFUNDOWAŁ OSTAECZNIE PRACOWNIKOM. ZWIĄZEK OD POCZĄTKU WSKAZYWAŁ, ŻE PRAWDZIWYM ZAMIAREM JEST GRUPOWE ZWOLNIENIE OBCYMI RĘKOMA.
 
Pan Maciej Majewski
Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
WYSTĄPIENIE ZWIĄZKU […]

2.04.2015 Udało się. Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

STAN NA DZIEŃ 13.04.2015 GODZ. 19:30
 104 115
Szanowni Państwo,
wszystkim, którzy nas wsparli składamy najserdeczniejsze podziękowanie. Wpłaty otrzymywaliśmy od przyjaciół, znajomych i osób, których nigdy wcześniej nie spotkaliśmy i to ci ostatni byli dla nas szczególnym oparciem. Dzięki Wam mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy sami i że nie prowadzimy walki z wiatrakami. Bijemy się nie tylko o […]

1.04.2015 Zwracamy się o dalsze wpłaty na koszty procesowe

STAN NA DZIEŃ 2.04.2015 GODZ. 19:30
 101 760
 
—————————————————————————
PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO
NR 85 1910 1048 2215 5657 6079 0002
ODBIORCA: ZZPTiTMP Wizja
W TYTULE PRZELEWU PROSIMY O WPISANIE
„NA POKRYCIE KOSZTÓW PROCESU”.

 
Nie udało się uzbierać  w ciągu 7 dni wymaganej przez sąd kwoty 100 000 zł. Kancelaria prawna składa zażalenie na wysokość kosztów ustalonych przez sąd.
DECYZJA SĄDU II […]

20.03.2015 Wizja odpowiada LeasingTeam w sprawie groźby zwolnień dyscyplinarnych

L.dz. Wizja/LT/9/2015 
Sz. P. Maciej Majewski
Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa                       
Stanowisko w sprawie zamiaru rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracowników
 
Działając w imieniu i na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja” OZ w LeasingTeam, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umów o pracę […]

19.09.2015 NIEUSTAJĄCO PROSIMY WSZYSTKICH, KTÓRZY WIDZĄ BEZPRAWNE DZIAŁANIA TVP I LT O FINANSOWĄ POMOC W ZEBRANIU PIENIĘDZY NA WYZNACZONE PRZEZ SĄD KOSZTY PROCESOWE.

Szanowni Państwo,
NIEUSTAJĄCO PROSIMY WSZYSTKICH, KTÓRZY WIDZĄ BEZPRAWNE DZIAŁANIA TVP I LT O FINANSOWĄ POMOC W ZEBRANIU PIENIĘDZY NA WYZNACZONE PRZEZ SĄD KOSZTY PROCESOWE.
POTRZBUJEMY ZEBRAĆ 100 tysięcy złotych. Na tę chwilę stan konta z wpływów wynosi ponad 25 000 zł. Razem z zadeklarowanymi (ale ciągle jeszcze nie otrzymanymi) pieniędzmi z Syndykatu Dziennikarzy Polskich suma ta wynosi ponad […]

16.03.2015 APEL DO WSZYSTKICH O POMOC FINANSOWĄ W PROCESIE PRZECIWKO TVP I LEASINGTEAM O UZNANIE UMOWY MIĘDZY NIMI ZA NIEWAŻNĄ

Szanowni Państwo, Pracownicy Telewizji Polskiej, którzy nie zostali jeszcze przeniesieni do firm zewnętrznych, Członkowie Związku oraz wszystkie osoby dobrej woli,
w dniu 13.03.2015r. dowiedzieliśmy się o tym, że LeasingTeam rozpoczął proces zwolnień grupowych naszych Koleżanek i Kolegów, których bezprawnie wyprowadzono z Telewizji Polskiej. Tym samym zostały obnażone prawdziwe intencje zarządu pod wodzą Juliusza Brauna oraz wszystkie […]

14.03.2015 Jak to 13, w piątek LeasingTeam z Wizją rozmawiało: zwolnień dyscyplinarnych nie będzie…

 W piątek,13 marca przedstawiciele Zarządu OZ Wizja w LT spotkali się na wniosek Wizji z wiceprezes LT Andżeliką Majewską w obecności prawnik LT oraz doradcy Zarządu LT. Spotkanie umawiane było wcześniej w związku z rozlicznymi pytaniami o sytuacje zawodową i przyszłość wszystkich osób przeniesionych z TVP do LT. Tydzień przed zaplanowanym spotkaniem pojawił się pomysł […]

13.03.2015 Związek zawiadamia PIP w sprawie nieutworzenia fundusz socjalnego w LeasingTeam

 
Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektor Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
 
WYSTĄPIENIE
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W SPRAWIE ZASADNOŚCI PODJĘCIA KONTROLI
 
Działając na podstawie art. 8 w zw. z art. 23 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U. 1991 nr 55 poz. 234) w celu realizacji zadań statutowych, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja” wnosi […]

13.03.2015 Związek zawiadamia NIK w sprawie nieutworzenia fundusz socjalnego w LeasingTeam

 
Szanowny Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
 
WYSTĄPIENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W SPRAWIE ZASADNOŚCI PODJĘCIA KONTROLI
Działając na podstawie art. 8 w zw. z art. 23 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U. 1991 nr 55 poz. 234) w celu realizacji zadań statutowych, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów […]

13.03.2015 Odpowiedź LT na wezwanie Związku

Czytaj WEZWANIE do podjęcia konsultacji w sprawie regulaminu procesu oceny pracowników