Displaying the most recent of 537 posts written by

admin

1.07.2014 Walny Zjazd wybrał Zarząd Organizacji Zakładowej w LeasingTeam

Zarząd ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu 1 lipca 2014r. odbył się Walny Zjazd Organizacji Zakładowej Związku w LeasingTeam. Walny Zjazd podjął uchwałę o wyborze tymczasowego Zarządu Organizacji Zakładowej w LeasingTeam.
W jego skład weszli:
1. Barbara Pawlak
2. Agata Ławniczak-Loba
3. Grażyna Ogrodowska
4. Anna Tomczyk
5. Andrzej Błaszkiewicz
6. Urszula Dembińska-Nowakowska
7. Agnieszka Drączkowska
8. Hanna Kordalska-Rosiek
9. Waldemar Wiśniewski
10.Gerard Sawicki
11.Eugeniusz Szpakowski
12.Dorota Rzepecka
13.Janusz […]

1.07.2014 Pracowniczy zostali „przeniesieni”

 
Komunikat
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”
 
Warszawa, 1 lipca 2014 r.
 
Nasz Pracodawca – Telewizja Polska S.A. wysłała do dziennikarzy i innych pracowników pisma datowane na 16 czerwca 2014 r., w których informuje, że podpisała 26 maja 2014 r. z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie umowę o świadczenie usług dziennikarskich, grafiki komputerowej, […]

26.06.2014 Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce?

W dniu 26.06.2014r. odbyła się konferencja prasowa w Sejmie RP
Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce?
DO PUSTYCH KRZESEŁ, DO PIOTRA KRAŚKO
Dobro publiczne jest marnotrawione – lekceważycie to! Demokracja zagrożona – sorry, macie inne sprawy. Wołamy o waszą pomoc – udajecie, że nie słyszycie! Prywatna firma, za publiczne pieniądze będzie władała dziennikarzami, destabilizując ład […]

25.06.2014 Ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.
L.dz. Wizja/75/2014                                                             
 
                                                 Telewizja Polska S.A. w Warszawie
                                               ul. Jana Pawła Woronicza 17
                                               00 – 999 Warszawa
                                     
Dotyczy: THK/0750-87/2014/2470 
Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy           
            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ TVP na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwraca się do Telewizji Polskiej S.A. […]

25.06.2014 Występujemy o kontrolę ZUS

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.
 L.dz. Wizja/73/2014  
Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP składa wniosek o podjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach istniejących kompetencji – czynności kontrolnych, zmierzających do wyjaśnienia czy Zarząd TVP SA zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team […]

20.06.2014 Panie doktorze Braun prosze wyjaśnić swoje słowa

Warszawa, dn. 20.06.2014 r.
L.dz. Wizja/72/2014
 
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP stwierdza, iż pracodawca nie realizuje obowiązków art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 23(1) Kodeksu pracy. Pismo BZKL THL-070-76/2014(2248) z dnia 27.05.2014r. zatytułowane ZAWIADOMIENIE O PRZWIDYWANYM PRZEJĘCIU CZĘŚCI ZAKŁADU PRACY PRZEZ […]

19.06.2014 Spotkanie pracowników TVP z LeasingTeam

W dniu 12.06.2014r. w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników TVP z przedstawicielami Leasing Team. Obejrzyj, co mieli do powiedzenia przedstawiciele zarządu LeasingTeam na temat przejęcia pracowników TVP.

FIRMA LEASINGTEAM PRÓBUJE OGRANICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA ?
W dniu 26.06.2014r. Związek otrzymał pismo z firmy LeasingTeam wzywające do usunięcia z naszej strony relacji ze spotkania przedstawicieli zarządu tej firmy a […]

18.06.2014 Piszemy do Ministra Pracy

Warszawa, dn. 18.06.2014 r.
 L.dz. Wizja/68a/2014                                                                                        
                                                            
                                                           Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz
                                                           Minister Pracy i Polityki Socjalnej
 
Szanowny Panie Ministrze, 
w nawiązaniu do poprzedniego pisma skierowanego do Pana, przekazujemy Panu Ministrowi komplet naszych wystąpień w sprawie bezprecedensowego, zdaniem ekspertów krajowych i europejskich,  rażąco sprzecznego z prawem pracy i licznymi przepisami innych ustaw, prawa międzynarodowego i Konstytucji RP, wyprowadzenia z TVP […]

16.06.2014 Żądamy kontroli umowy TVP z LeasingTeam przez PIP

Warszawa, dn. 16.06.2014 r.
L.dz. Wizja/68/2014   
 
Pani Iwona Hickiewicz                            
Główny Inspektor Pracy
Pani Halina Tulim                            
Departament Prawny GIP
Pani Elżbieta Lipińska                            
Okręgowy Inspektor Pracy                                                                               
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  WIZJA zwraca się o przeprowadzenie postępowania kontrolnego, mającego na celu ustalenie czy działania Zarządu TVP SA, polegające na zawarciu umowy z agencją pracy tymczasowej LeasingTeam przeniesienia czterech […]

11.06.2014 Wszczynamy spór zbiorowy

Warszawa, dn. 11.06.2014 r.
L.dz. Wizja/65/2014                                                                                                                                                                
 
Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A. 
Pani Ewa Ger   Dyrektor BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polski WIZJA OZ TVP,
działając na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  /Dz. U. nr 55 poz.234 z późniejszymi zmianami / domaga się:
1.      Oświadczenia o potwierdzeniu gwarancji […]

5.06.2014 Założymy organizację zakładową w LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014 r.
  L.dz. Wizja/64/2014
                                                                                                      Zarząd Spółki  LEASING TEAM
                                                                                                      ul. Taśmowa7
                                                                                                      02-677 Warszawa
 
                   W związku z podpisaniem 26 maja 2014 r. roku przez Zarząd TVP S.A. umowy z Państwa firmą, tj. agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych, stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików […]

5.06.2014 Wniosek do NIK o kontrolę umowy TVP z LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014  
L.dz. Wizja/63/2014
Sz. Pan Krzysztof Kwiatkowski  Prezes Najwyższej Izby Kontroli
26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików komputerowych i charakteryzatorów  oraz grupy współpracowników wykonujących te zawody. Stało się […]

4.06.2014 Wniosek o udostępnienie kopii umowy

Warszawa, dn.04.06.2014 r.
L.dz. Wizja/62/2014                                                                                                                                                            
Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A. 
Pani Ewa Ger  Dyrektor BZZL 
 
Wniosek
o udostępnienie kopii umowy zawartej przez Telewizję Polską S.A. ze spółką Leasing Team sp. z o.o.
                     Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP SA, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, jak również na podstawie […]

28.05.2014 Odpowiadamy pracodawcy: rzekome przejęcie zakładu pracy

Warszawa, dn. 29.05.2014 r.
L.dz. Wizja/59/2014
Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter tymczasowy. Nie można na stałe dopuszczać do tego, by miliony ludzi udawały, że są przedsiębiorstwami, by płacić niższą stawkę ZUS-u. Więc wiadomo, że koszty pracy muszą się zwiększać. Marek Belka, prezes NBP.
 
Pan […]

28.05.2014 Żądamy doprecyzowania jaka część TVP jest przejmowana

Warszawa, dn.28.05.2014 r.
L.dz. Wizja/60/2014
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pani Ewa Ger
Dyrektor BZZL
ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP zwraca się o niezwłoczne uzupełnienie informacji przekazanych w piśmie THK -0750-76/2014/2248 poprzez:

 dokładne sprecyzowanie,  jaka część zakładu pracy przejdzie na nowego pracodawcę tj. jakie, pozostające ze sobą w funkcjonalnym związku, składniki materialne i niematerialne, stanowiące zorganizowaną część lub części przedsiębiorstwa […]

12.05.2014 UNI MEI zdecydowanie potępia działania Zarządu TVP w liście do Premiera Rządu RP

ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP otrzymał stanowisko organizacji UNI MEI GLOBAL potępiające działania Zarządu TVP, których zamiarem jest wyprowadzanie do firmy zatrudnienia tymczasowego dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików. W stanowisku zdecydowanie wezwano Zarząd TVP do wycofania się z tego pomysłu, jako szkodliwego dla publicznego nadawcy. Listy ze stanowiskiem mają zostać skierowane:
do Pana Donalda Tuska, Premiera […]

12.04.2014 Poznaliśmy szczegóły outsourcing’u

Czytaj załączone materiały o outsourcing’u pracowników TVP

Przekazujemy Państwu kopię dokumentu z którego jasno wynika, że przeprowadzany w TVP proces outsourcing’u jest, tak naprawdę, zwolnieniem części pracowników dobranych wedle widzimisię pracodawcy. Wskazują na to jasno tabele z ujętymi liczbami pracowników , którzy mają być przekazani do Leasing Team.
Pracodawca głównie chce zaoszczędzić na nagrodach jubileuszowych i wynagradzaniu […]

6.05.2014 Apel do całego środowiska dziennikarskiego w Polsce

                                                                                                                                                                               Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
L.dz. Wizja/39/2014
 
LIST OTWARTY –
APEL DO DZIENNIKARZY –
OD DZIENNIKARZY TELEWIZJI POLSKIEJ
CZŁONKÓW ZZPTiTMP Wizja 
 
Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje, dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma ona na oustsourcing’u 4 grup zawodowych, głównie większości dziennikarzy i montażystów, choć praca w tych właśnie zawodach umożliwia działalność […]

6.05.2014 Pracownicy zadają konkretne pytania – nikt nie odpowiada

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
  L.dz. Wizja/38/2014                                                          
Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA
Pani Ewa Ger   Dyrektor BZKL 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników w sprawie outsorcingu, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, jak i w […]

6.05.2014 Pracownicy pytają o ewalucję

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
  L.dz. Wizja/37/2014                                                          
Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA 
Pani Ewa Ger  Dyrektor BZKL 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników po zakończonej ewaluacji dziennikarzy, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, jak i […]