Displaying the most recent of 270 posts written by

sento

Uchwała nr 50/2011 z dnia 07.12.2011

Uchwała nr 50/2011
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 48/2011 z dnia 05.12.2011

Uchwała nr 48/2011
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia z dniem dzisiejszym przyjąć Mirosława Domagałę i Lucjana Miłowskiego w skład grupy negocjatorów sporu zbiorowego

Uchwała nr 46/2011 z dnia 05.12.2011

Uchwała nr 46/2011
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 45/2011 z dnia 24.11.2011

Uchwała nr 45/2011
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 44/2011 z dnia 14.11.2011

Uchwała nr 44/2011

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 43/2011 z dnia 11.11.2011

Uchwała nr 43/2011

Wobec faktu, że wielu pracowników, ze sfery okołoprodukcyjnej, docenia zdecydowane stanowisko ZZPT TVP SA Wizja w walce o prawa pracownicze i  – motywowane tym faktem – zgłasza chęć przynależności do Związku, Zarząd, na podstawie § 1.1.pkt. m, postanawia przyjmować w poczet członków wszystkie osoby, spełniające kryteria tak przewidziane, nawet spoza grup zawodowych bezpośrednio […]

Uchwała nr 42/2011 z dnia 8.11.2011

Uchwała nr 42/2011

Zarząd ZZ Wizja postanawia, że dyżury w siedzibie związku pełnić będą jedynie członkowie Zarządu.

Uchwała nr 40/2011 z dnia 7.11.2011

Uchwała nr 40/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 39/2011 z dnia 15.10.2011

Uchwała nr 39/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 38/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 38/2011 o rozszerzeniu składu Prezydium Zarządu

Zarząd ZZ WIZJA powołuje Witolda Wojciechowskiego na stanowisko członka Prezydium Zarządu ZZ WIZJA
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 37/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 37/2011 o zmianie wiceprzewodniczącego

Zarząd ZZ WIZJA powołuje Krzysztofa Stanisławskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego ZZ WIZJA opuszczone przez Wiesława Byczota, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 36/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 36/2011 o rozszerzeniu składu Zarządu

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że Przewodniczący Sekcji Operatorów Adam Stobnicki zostaje  przyjęty w skład Zarządu ZZ WIZJA.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 35/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 35/2011 o rozszerzeniu składu Zarządu

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że Przewodnicząca Koła Lublin Agnieszka Drączkowska zostaje  przyjęta w skład Zarządu ZZ WIZJA.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 34/2011 z dnia 29.09.2011

Uchwała nr 34/2011 o wznowieniu sporu zbiorowego

ZZPT TVP SA Wizja wznawia spór zbiorowy i ustala termin mediacji na okres pomiędzy 24 a 28.10. 2011. Jednocześnie grono negocjatorów powiększa się o Ewę Wolniewicz oraz Gerarda Sawickiego.

Uchwała nr 33/2011 z dnia 23.09.2011

Uchwała nr 33/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 32/2011 z dnia 11.09.2011

Uchwała nr 32/2011 o pogotowiu strajkowym

W związku z bezprawnym wręczeniem zwolnienia dyscyplinarnego Jackowi Dybowskiemu, wiceprzewodniczącemu Zarządu ZZPT TVP SA Wizja, członkowi Rady Pracowników TVP SA oraz negocjatorowi w sporze zbiorowym,  przez dyrektora Agencji Produkcji Telewizyjnej Andrzeja Jeziorka,
ZZPT TVP SA Wizja ogłasza POGOTOWIE STRAJKOWE.

Dyrektor Jeziorek  złamał prawo:
– art. 32 ustawy o związkach zawodowych z […]

Uchwała nr 31/2011 z dnia 07.09.2011

Uchwała nr 31/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

30.08.2011 Podziękowanie dla Dyrektora Naczelnego OTVP Gdańsk Pana Zbigniewa Jasiewicza

Gdańsk 30.08.2011
Pan Zbigniew Jasiewicz
Dyrektor Naczelny TVP Gdańsk
Szanowny Panie Dyrektorze,
w imieniu Gdańskiego Koła  Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP,  pragnę podziękować za Pana aktywny udział w ratowaniu OTVP Gdańsk przed destrukcją.
W dziejach naszej firmy jest Pan pierwszym Dyrektorem Naczelnym, który wystąpił do Zarządu TVP z inicjatywą powstrzymania zwolnień pracowników twórczych.
Zredukowanie planowanych zwolnień o połowę jest niewątpliwym sukcesem.
Dziękuję.
Z […]

Uchwała nr 29/2011 z dnia 03.08.2011

Uchwała nr 29/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 26/2011 z dnia 13.06.2011

Uchwała nr 26/2011 o osobach chronionych

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA postanawia przyjąć na listę osób chronionych Monikę Kalinowską w związku z jej wybraniem na stanowisko sekretarza Koła Wizji w Łodzi na miejsce Janusza Jeziorskiego, który odszedł na emeryturę.