Displaying the most recent of 270 posts written by

sento

Uchwała nr 15/2010 z dnia 11.04.2010

Uchwała nr 15/2010

Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
z dnia 11.04.2010
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja na podstawie
– art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych, oraz
– uchwały z dnia 23.05.2009 w prawie wyboru Prezydium Zarządu ZZPT TVP S.A. Wizja
– uchwały z dnia 24.06 w sprawie rozszerzenia Zarządu […]

Uchwała nr 14/2010 z dnia 26.03.2010

Uchwała nr 16/2010 z dnia 26.03.2010
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA z dniem 26.03.2010 postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 4 osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
Lista nazwisk znajduje się w osobnym protokole
Uchwała ta została przegłosowana przez internet w głosowaniu 6/2010.

Uchwała nr 9/2010 z dnia 15.03.2010

Uchwała nr 9/2010z dnia 15.03.2010
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA z dniem 15.03.2010 postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 4 osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
Lista nazwisk znajduje się w osobnym protokole

Uchwała nr 6/2010 z dnia 05.03.2010

Uchwała Zarządu ZZPT TVPSA WIZJA nr 6/2010 z dnia 05.03.2010.

Na wniosek kol. Barbary Pawlak Zarząd ZZPT TVP SA Wizja zawiesza kolegę  Ziemowita Poniatowskiego w prawach wiceprzewodniczącego Zarządu ZZPTTVP SA Wizja.
Uchwała ta została przegłosowana przez internet w głosowaniu 2/2010

Uchwała nr 5/2010 z dnia 15.02.2010.

Uchwała Zarządu ZZPT TVPSA WIZJA nr 5/2010 z dnia 15.02.2010

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 10 osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała z dnia 07.12.2009 o reprezentacji Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA z dnia 07.12.2009 o reprezentacji Zarządu ZZPT TVP SA WIZJA

Zarząd zdecydował, że jest reprezentowany przez Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.
Szczepan Adamiuk
Andrzej Błaszkiewicz
Wiesław Byczot
Andrzej Ciszewski
Jacek Dybowski
Paweł Dyląg
Leszeka Foltyn
Janusz Głowacz
Mariusz Jeliński
Hanna Kordalska – Rosiek
Tomasz Kostuch
Katarzyna Kozłowska-Domańska
Stanisław Kucharski
Agata Ławniczak-Loba
Małgorzata Majewska
Barbara Markowska-Wójcik
Andrzej Obłuski
Grażyna Ogrodowska
Barbara Pawlak
Ziemowit Poniatowski
Krzysztof […]

Uchwała z dnia 05.10.2009 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA z dnia 05.10.2010w sprawie rozszerzenia składu  Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że niżej wymienione osoby:
Agata Ławniczak-Loba Przewodnicząca Koła Poznań
Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy
zostają  przyjęte w skład Zarządu.
Decyzję […]

Uchwała z dnia 31.08.2009

Uchwała z dnia 31.08.2009
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA z dniem 31.08.2009 postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 7 osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
Lista nazwisk znajduje się w osobnym protokole.

Uchwała z dnia 09.06.2009 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała z dnia 09.06.2009
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA w sprawie rozszerzenia składu  Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)

Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład  następujących osób:
Jacka Dybowskiego –           Przewodniczącego Sekcji Realizacji […]

Uchwała z dnia 23.05.2009 w sprawie wyboru Prezydium

Uchwała z dnia 23.05.2009
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA
sprawie wyboru Prezydium Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§26.1.Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Związku.
2.Prezydium jest wybierane przez  Zarząd na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
3.W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie,…)

i mając na uwadze planowane rozszerzenie Zarządu o Przewodniczących […]