Displaying the most recent of 270 posts written by

sento

Uchwała nr 79/2013 z dnia 02.09.2013

 
Uchwała nr 79/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
 

Uchwała nr 78/2013 z dnia 02.09.2013

Uchwała nr 78/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącą Koła Wrocław  Katarzynę Kozłowską–Domańską wybraną na to stanowisko na zebraniu wyborczym swojego Koła.

Uchwała nr 77/2013 z dnia 31.08.2013

Uchwała nr 77/2013
 
Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia udzielić poniższej odpowiedzi na kolejne kłamliwe oskarżenia rzecznika prasowego TVP  wobec związku.
 
ZZPT TVP informuje, iż udostępnił swoją stronę internetową dla listu otwartego zespołu redakcyjnego i realizacyjnego programu KAWA CZY HERBATA na życzenie tegoż zespołu. Pod listem widnieją podpisy wielu osób tworzących program – wbrew kłamliwym twierdzeniom pana […]

12.08.2013 Odpowiedź Rzecznikowi Prasowemu TVP

Odpowiedź Rzecznikowi Prasowemu TVP
ZZPT TVP SA Wizja pisał już wielokrotnie o braku sensu i szkodliwym dla Spółki procederze wyprowadzenia czterech grup zawodowych do firmy zewnętrznej, o płynących z tego zagrożeniach dla długoletnich pracowników TVP m.in. w zakresie ochrony przedemerytalnej i stabilności zatrudnienia, o gwarancji wynagrodzenia tylko przez rok i to przy płacy socjalnej tj. na […]

Uchwała nr 76/2013 z dnia 10.08.2013

Uchwała nr 76/2013
 
Zarząd zabrania  swoim członkom wzięcia udziału w  procedurze ewaluacyjnej, złamanie tego zakazu będzie naruszeniem  uchwały Zarządu i może być powodem  ukarania  osoby, która się tego dopuściła.

11.08.2013 Dziwna restrukturyzacja TVP i kompromitacja Rzecznika Prasowego

Dziwna restrukturyzacja TVP i kompromitacja ich Rzecznika Prasowego
Tomasz Parol
Redaktor Naczelny www.3obieg.pl
W dniu wczorajszym nasza redakcja otrzymała list od dziennikarza, który został poddany procesowi przygotowywania czystek w TVP. Z jego treści wynika, że oto na naszych oczach zostają dorżnięte ostatki niezależnego i profesjonalnego dziennikarstwa w telewizji publicznej. Prawdopodobnie od września będziemy już mieli do czynienia tylko […]

7.08. 2013 Stop weryfikacjom – opinia prawna

Komunikat
w sprawie testowych ocen predyspozycji dokonywanych przez Pracodawcę w ramach procedury promocji stanowiskowych w procesie restrukturyzacji

 Pracodawca zarządził wykonanie badań pracowników pod kątem ich przydatności do pracy na stanowisku o nieznanym zakresie zadań i kompetencji (stanowisku koordynacyjnym). Niektórym pracownikom wydano polecenia służbowe, sugerujące konieczność poddania się takim badaniom.
 Zarządzenie Pracodawcy o poddaniu się przez pracownika indywidualnym badaniom […]

7.08.2013 Stop weryfikacjom! Stanowisko WIZJI.

DO WSZYSTKICH DZIENNIKARZY W TVP S.A.
Od jutra rusza w TVP weryfikacja dziennikarzy przygotowana w gabinetach Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim. W tym procesie mają być wyłonieni tzw. koordynatorzy ds. no właśnie, nie bardzo wiadomo jakich. Przypominamy, że trzy Związki reprezentatywne jednogłośnie odrzuciły projekt Regulaminu wynagradzania, w którym pracodawca chciał wprowadzić nowy zawód tzw. redaktora koordynatora.
Pomimo braku […]

Uchwała nr 75/2013 z dnia 01.08.2013

Uchwała nr 75/2013
 
Zarząd ZZPT TVP SA WIZJA  podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum strajkowego wśród  pracowników TVP SA w ramach prowadzonego sporu zbiorowego z pracodawcą wszczętego 7.09.2009. Zarząd związku zwróci się do wszystkich związków zawodowych w TVP SA o wspólne przeprowadzenie tej inicjatywy.

Uchwała nr 74/2013 z dnia 29.07.2013

Uchwała nr 74/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Koła Białystok  Eugeniusza Szpakowskiego wybranego na to stanowisko na zebraniu wyborczym swojego Koła i Przewodniczącego Koła Kraków Pawła Dyląga, wybranego w głosowaniu internetowym swojego Koła.

Uchwała nr 73/2013 z dnia 04.07.2013

Uchwała nr 73/2013
 
Nie została podjęta

Uchwała nr 72/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 72/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Koła Białystok  Eugeniusza Szpakowskiego wybranego na to stanowisko na zebraniu wyborczym swojego Koła i Przewodniczącego Koła Kraków Pawła Dyląga, wybranego w głosowaniu internetowym swojego Koła.
Uchwała nie została przyjęta w głosowaniu internetowym nr 179.

Uchwała nr 71/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 71/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Sekcji Operatorów  Witolda Kanię wybranego na to stanowisko w głosowaniu internetowym swojej Sekcji.
 

Uchwała nr 70/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 70/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Sekcji Dziennikarzy  Gerarda Sawickiego wybranego na to stanowisko w głosowaniu internetowym swojej Sekcji.
 

Uchwała nr 69/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 69/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczącego Koła APAI i WOT Romana Kubiatowskiego wybranego na to stanowisko na zebraniu wyborczym w swoim Kole.

Uchwała nr 68/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 68/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 67/2013 z dnia 03.07.2013

Uchwała nr 67/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 66/2013 z dnia 02.07.2013

Uchwała nr 66/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zobowiązuje Przewodniczącą Barbarę Markowską – Wójcik i skarbnika Stanisława Kucharskiego do zawarcia umowy o dzieło z Panem Marianem Mrzygłodem w zakresie zgodnym z poprzednio zawartą z nim umową nr 1/2013 i z terminem realizacji 03.07. 2013. – 31.12.2013 i przeznacza na ten cel kwotę xxxx zł.

Uchwała nr 65/2013 z dnia 26.06.2013

Uchwała nr 65/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 64/2013 z dnia 25.06.2013

Uchwała nr 64/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.