Czytaj wpisy w kategorii:

3. SPRAWY ARCHIWALNE

1.02.2014 Outsourcing w TVP

31.01.2014 Outsourcing w TVP

30.01.2014 Outsourcing w TVP

29.01.2014 SORRY

28.01.2014 STRAJK

DZIŚ MY-JUTRO WY !!!
Koleżanki i Koledzy,
Nie mamy już żadnego wyboru i musimy sięgnąć po ostateczną formę protestu, jaką jest strajk. Zarząd TVP okazał się głuchy na argumenty, lekceważy nie tylko stronę społeczną, ale i wszystkich Pracowników. 
Nie możemy pozwolić na wyprowadzenie z TVP 4 grup zawodowych i zastąpienie ich firmami zewnętrznymi – bo to będzie początek […]

27.01.2014 Posiedzenie Komitetu Strajkowego

W związku z przyjęciem uchwały Zarządu OZ TVP ZZPTiTMP Wizja, dotyczącej terminu strajku, zwołujemy Nadzwyczajne Posiedzenie Komitetu Strajkowego na wtorek 28.01.2014 r. na godz. 12.00 w siedzibie Związku Zawodowego Wizja w Warszawie przy ul. Woronicza 17, blok W-1 pok. 114.
Posiedzenie dotyczyć będzie przebiegu akcji strajkowej na terenie całej TVP.
Zarząd ZZPTiTMP Wizja OZ TVP

12.12.2013 Rado nie zgadzaj się !!!

Warszawa, dn. 12.12.2013 r.
 L.dz. Wizja/124/2013
Pan Stanisław Jekiełek
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A
Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A.
W najbliższym czasie Rada Nadzorcza będzie podejmowała decyzję w sprawie planu Zarządu TVP dotyczącą ponownej próby outsourcingu ok. 500 pracowników, głównie dziennikarzy.
Zwracamy się z apelem, aby Rada Nadzorcza nie kierowała się wyłącznie argumentami przedstawianymi przez Zarząd – dotyczącymi […]

18.11.2011 Jeśli nie będzie rozmów, odwiesimy akcję strajkową

Warszawa, dn. 18.11.2013 r.
L.dz. Wizja/111/2013

Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
ZZPTiTMP WIZJA OZ w TVP ze zdumieniem stwierdza brak woli Zarządu TVP do kontynuowania rozmów w sprawie przedstawionych postulatów w Liście otwartym  i wzywa do wyznaczenia daty kolejnego spotkania z Komitetem Strajkowym.
Przeciąganie lub niepodjęcie przez Zarząd TVP dalszych rozmów, spowoduje odwieszenie akcji strajkowej.

Przewodnicząca […]

18.11.2013 Kto odpowie za zmarnowane pieniądze?

Warszawa, dn. 18.11.2013 r.

L.dz. Wizja/112/2013
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
 
ZZZPTiTMP Wizja OZ w TVP domaga się odpowiedzi na pytanie, ile Spółkę kosztował proces przygotowania i przeprowadzenia zakwestionowanych i nieudanych: przetargu na outsourcing oraz procesu ewaluacji w tym, kosztów zatrudnienia w BZKL dodatkowych osób m.in. Pana Szymona Badury , zakup testów psychologicznych, koszty delegacji przedstawicieli […]

8.11.2013 Zawieszamy akcję strajkową

ZZPT TVP SA Wizja w związku z komunikatem Centrum Informacyjnego TVP informuje, iż zawiesza akcję strajkową. Oczekujemy od Zarządu TVP kontynuowania rozmów i wzywamy do wyznaczenia daty kolejnego spotkania z Komitetem Strajkowym.
Przeciąganie lub niepodjęcie przez Zarząd TVP dalszych rozmów, spowoduje odwieszenie akcji strajkowej.
Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

8.11.2013 NIE BĘDZIE NA RAZIE OUTSOURCINGU

Komunikat Centrum Informacji TVP
8 listopada o godz. 12:00 minął termin rozstrzygnięcia przetargu na outsourcing części zadań i funkcji poza struktury TVP S.A.
Jedyna pozostała w procedurze przetargowej spółka Gi Group sp. z o.o. poinformowała o odstąpieniu od przetargu i w związku z tym nie złożyła oferty.
W tej sytuacji Zarząd TVP S.A. przeanalizuje zaistniałą sytuację i podejmie […]

7.11.2013 Komunikat KZ NSZZ Solidarność TVP

Komisja Zakładowa NSZZ  TVP S.A.
ul. J. P. Woronicza 17   00-999 Warszawa
( 022 ) 547 88 02; 547 88 20  fax. ( 022 ) 547 67 00
solidarnosc@tvp.pl                                                                       
K O M U N I K A T   
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. weszła w spór zbiorowy z Zarządem TVP S.A. w sprawie wstrzymania outsourcingu czterech grup zawodowych. Obecnie […]

4.11.2013 Stanowisko Prezesa TVP w sprawie postulatów strajkowych

ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 04 listopada 2013 godz. 16:56
Szczegółowe stanowisko pracodawcy wobec postulatów zawartych w Liście Otwartym Komitetu Strajkowego do Prezesa Zarządu TVP opublikowanym 14 października 2013 r.
1. „Natychmiastowe wycofanie się z procesu wyprowadzenia 4 grup zawodowych”
Decyzja o outsourcingu części dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików komputerowych jest konieczna w obecnej sytuacji finansowej Spółki, przemyślana i komunikowana […]

31.10.2013 Nadzwyczajne zebrania Kół i Sekcji

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja zwołuje nadzwyczajne zebrania Sekcji i Kół na poniedziałek 4 listopada br:
Godz. 12:00 posiedzenie Zarządu Związku
Godz. 13:00 zebranie Sekcji Realizacji
Godz. 13:45 zebranie Sekcji Techniki
Godz. 14:00 zebranie Koła TAI – Plac Powstańców
Godz. 14:30 zebranie Sekcji Operatorów kamer
Godz. 15:15 zebranie Sekcji Montażu
Godz. 16:00 zebranie Sekcji Dziennikarzy
Godz. 16:45 zebranie Koła Woronicza
Godz. 17:15 zebranie Sekcji […]

31.10.2013 Komunikat Centrum Informacji TVP

Informacja w sprawie postulatów Komitetu Strajkowego będących przedmiotem spotkania Komitetu z Prezesem Zarządu TVP S.A. 30 października 2013 r.
Centrum Informacji TVP przekazuje następujący komunikat: Przedmiotem spotkania Prezesa Zarządu z Komitetem Strajkowym było 13 postulatów opublikowanych 14 października br. przez Komitet w Liście Otwartym do Prezesa.
Większość postulatów stanowiło przedmiot toczącego się od 2009 roku sporu zbiorowego, […]

30.10.2013 A JEDNAK STRAJK !!!

Komitet Strajkowy informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ostatniej szansy Komitetu z Prezesem Zarządu TVP.
W zasadniczej kwestii outsourcingu argumenty Związków Zawodowych w dalszym ciągu nie znalazły zrozumienia Prezesa. Wobec powyższego Komitet Strajkowy, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ogłasza dzień 5 listopada jako możliwą datę rozpoczęcia strajku Pracowników […]

29.10.2013 Stanowisko FZZ

29.10.2013 Komunikat nr 7 Komitetu Strajkowego

Komunikat Komitetu Strajkowego w sprawie udziału pracowników w strajku – aspekty prawne.
Niezrealizowanie przez Pracodawcę postulatów zgłaszanych przez Związek w sporze zbiorowym i zakończenie tego sporu podpisaniem protokołu rozbieżności uprawnia pracowników do podjęcia akcji strajkowej. Strajk będzie legalny w świetle art. 15 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Za organizację i […]

29.10.2013 Komunikat nr 6 Komitetu Strajkowego

UCHWAŁA NR 4/2013
  Zarządu Związku Zawodowego Pracowników
   Emisji Telewizji Polskiej S.A. „EMISJA”

Zarząd Związku Emisja uchwałą nr 4 sympatyzując z  Z.Z.P.T. Wizja  w sprawie sporu zbiorowego z pracodawcą, pozostaje  w roli obserwatora i doradcy i w tym charakterze dołącza do grona organizacji związkowych, które tworzą Komitet strajkowy. 
 

21.10.2013 Prostujemy…

Prostujemy informacje podane przez Przewodniczącego NSZZ Solidarność TVP oraz Rzecznika prasowego TVP w informacji PAP z dnia  21.10.2013r.
Wypowiedzi Przewodniczącego NSZZ Solidarność TVP oraz Rzecznika prasowego TVP cytowane przez PAP, dotyczące sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja i ewentualnego strajku wprowadzają w błąd opinię publiczną.
Otóż Panowie:
Podstawowym postulatem Związku w sporze zbiorowym wszczętym 7.09.2009r. przez […]