Czytaj wpisy w kategorii:

3. SPRAWY ARCHIWALNE

14.05.2013 Komunikat nadzwyczajny

Komunikat Nadzwyczajny ZZPT TVP S.A. Wizja
 
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ZZPT TVP S.A. Wizja z dr Ewą Ger, dyrektorem Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  Zostaliśmy poinformowani, że w dniu 15 maja br. członkom Zarządu TVP S.A. będzie przedstawiona propozycja zmian w zatrudnieniu dla części pracowników  TVP. 
Od 1 lipca do firmy zewnętrznej mają być przeniesione  z […]

25.02.2013 A jednak obniżacie nam wynagrodzenia…

Warszawa, dn. 25.02.2013 r.
L.dz. Wizja/9/2013​
Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja akceptuje kandydaturę mediatora zaproponowanego przez Panią Dyrektor w sporze zbiorowym, wszczętym 11.07.2012r.
Jednoczenie pozostajemy na stanowisku, że dane o średnich wynagrodzeniach w zawodach twórczych, przedstawione przez Pracodawcę w ramach rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym 11.07.2012r. daleko odbiegają od rzeczywistości. Pismo Pracodawcy […]

22.02.2013 Wizja znów ma rację! TVP S.A. łamie prawo pracy w zakresie stosunku pracy – kolejny wyrok sądu.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że kolejny wyrok Sądu Pracy potwierdza stanowisko Związku w sprawie procederu łamania w Telewizji Polskiej S.A. art. 22 § 1 Kp. 
Związek od lat zwraca uwagę, że wszystkie osoby, pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych w takich zwodach jak: dziennikarz, realizator, operator, montażysta, charakteryzator, kierownik produkcji, technik łączy z […]

18.02.2013 Protokół rozbieżności podpisany. Rozpoczynamy mediacje.

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI
w związku ze sporem zbiorowym z dnia 11 lipca 2012 r.
pomiędzy ZZPT TVP S.A. „WIZJA” a Zarządem Telewizji Polskiej S.A.
Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, ze zm ) dysponujący stosownymi pełnomocnictwami przedstawiciele stron sporu zbiorowego, tj.:
•    Związek Zawodowy […]

10.12.2012 Wniosek o zawieszenie klauzuli konkurencyjności

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/136/2012
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja pozostaje na stanowisku, że temat rezygnacji z klauzul konkurencyjności dla pracowników twórczych lub technicznych, przynajmniej do czasu odzyskania stabilności finansowej TVP i podniesienia poziomu produkcji wewnętrznej (na podobnych zasadach, jak w okresie lipiec-sierpień 2012 r.) może […]

2012.12.07 Komunikat Zespołu Negocjacyjnego w sporze zbiorowym

 
SPÓR ZBIOROWY
PRZECIWKO OBINIŻANIU HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH
CZY BĘDZIE KONIECZNY STRAJK?
W dniu 6.12.2012r. odbyły się rokowania w sporze zbiorowym z Pracodawcą, wszczętym 11.07.2012r.
Przedmiotem sporu jest żądanie natychmiastowego zaprzestania obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011, a zatem  – anulowania uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca […]

29.11.2012 Dlaczego BKiP ingeruje w wynagrodzenia? cd.

Warszawa, dn. 29.11.2012 r.
L.dz. WIZJA/131/2012
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie:
Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? Nie znajdujemy tam żadnych zapisów, […]

29.11.2012 Dlaczego BPiK ręcznie steruje honorariami?

Warszawa, dn. 29.11.2012 r.
L.dz. WIZJA/131/2012
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie:
Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? Nie znajdujemy tam żadnych zapisów, […]

9.11.2012 Pracodawca łamie Regulamin wynagradzania ?

Warszawa, dn. 9.11.2012r.
Wizja/121/2012
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Informuje, że do dnia dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi od Pracodawcy na poniższe pismo z dnia 25.10.2012r. , dotyczące stawek honorariów i premii zadaniowych:
————————————————————————————————————————————————-
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych […]

5.11.2012 Czy to ostateczna zagłada wynagrodzeń?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r.
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych przez Pana Mariusz Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową zastosowano stawki wyższe niż dziesięciokrotność minimalnej stawki wynikającej […]

25.10.2012 Skąd pomysł na 10-krotność stawek minimalnych?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r.
L.dz.Wizja/115/2012
Pan Karol Pękul
Zastępca Dyrektora Biura
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym przez Pana Mariusza Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, do dyrektorów jednostek organizacyjnych, dotyczącym przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową, zastosowano stawki […]

4.09.2012 Spór zbiorowy o honoraria i premie zadaniowe

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że rozpoczyna procedurę negocjacji w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu  11.07.2012r. pismem Wizja/92/2012r.
Przypominamy, że nasze postulaty to:
– natychmiastowe zaprzestanie obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011,
– anulowanie uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca 2012 r. o obniżeniu tych wynagrodzeń w […]

20.07.2012 Pracodawca odpowiada – NIE WYCOFAMY OBNIŻEK HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Warszawa, 20.07.2012r
THK/2861/2012
 
Pani Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S A „WIZJA”
W odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA l.dz. Wizja/92/2012 z dnia 11 lipca 2012 r  informuję, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, nie ma obecnie realnych możliwości spełnienia żądań wyrażonych w w/w piśmie.
Na podstawie art. 8 ustawy z […]

11.07.2012 DOŚĆ DALSZEGO OBNIŻANIA HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja, wobec nieustających działań Zarządu TVP SA, polegających na ciągłym, systematycznym obniżaniu honorariów i premii zadaniowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich wynagrodzeń kontraktowych oraz trwającym procesie przyjmowania nowych pracowników o wysokich uposażeniach, podjął w dniu 6.07. 2012 r. uchwałę o wejściu z Zarządem TVP SA w spór zbiorowy.
W razie nieuwzględnienia […]

13.06.2012 Odpowiedź Pełnomocnika

… Nie zgadzam się z twierdzeniem, że nie zostały przekazane Związkowi dane dotyczące umów cywilnoprawnych. Przy piśmie l.dz. THK/1463/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. przekazano informacje o ilości zawartych umów  cywilnoprawnych w grudniu 2011 i w styczniu 2012 dla zobrazowania skali zjawiska. Wyjaśniono w tym piśmie dlaczego danych wnioskowanych przez Związek pracodawca nie jest […]

8.06.2012 Czy spór zbiorowy zerwany?

Warszawa, dn. 8.06.2012 r.
L.dz. Wizja/70/2012
Pan  Karol Pękul
Z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja w odpowiedzi na pismo THK/2282/2012 z dnia 4.06.2012r. uprzejmie informuje, że w piśmie Wizja/54/2012 przekazał aktualne dane o składzie zespołu negocjatorów Związku w prowadzonym sporze zbiorowym. Zgodnie z Pana życzeniem dodatkowo podaliśmy uchwały, na podstawie których powołani zostali poszczególni negocjatorzy. Jest […]

25.11.2011 Telewizja Polska kpi z prawa

Telewizja Polska kpiąc z prawa i lekceważąc wyrok Sądu Pracy, poraz drugi z tą samą motywacją, zdruzgotaną w uzasadnieniu wyroku, przywracającego do pracy, zwalnia z pracy redaktor Iwonę Kubicz.
Warszawa, dn.25.11.2011 r.
L.dz. Wizja/127/2011
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan Robert Kroplewski
Dyrektora Biura Prawnego
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”w sprawie zamiaru […]

10.11.2011 Kolejna runda mediacji w sporze zbiorowym

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że w dniu 24.11.2011 r. o godz. 11.00 rozpocznie się kolejna runda mediacji w sporze zbiorowym z pracodawcą, wszczętym w dniu 7.09.2009 r.

17.10.2011 Zwolnienia grupowe w TVP bezprawne

Warszawa, dn. 17.10.2011 r.
L.dz. Wizja/112/2011
Zarząd TVP SA
ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się do Zarządu TVP S.A. z apelem o ostateczne zaprzestanie zwolnień pracowników, prowadzonych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jako szkodliwych dla Spółki, ze względu na niszczenie […]

26.05.2011 Odpowiedź Prezesa TVP SA na pismo Wizja/32/2011 w sprawie destrukcji Oddziałów Terenowych

W dniu 26.05.2011 r. ZZPT TVP SA Wizja otrzymał pismo Prezesa Zarządu TVP SA Juliusza Brauna nr TVP/JB/434/1/2011 z dnia 12.05.2011, stanowiące odpowiedź na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja Wizja/32/2011 z dnia 15.03.2011 w sprawie destrukcji Oddziałów Terenowych.

Czytaj odpowiedź Prezesa Zarządu TVP SA Juliusza Brauna na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja z dnia 15.03.2011 w […]