Czytaj wpisy w kategorii:

3. SPRAWY ARCHIWALNE

24.03.2010 Komunikat w sprawie planowanych zwolnień grupowych

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Związek w dniu dzisiejszym wystąpił do Zarządu TVP SA w poniższej sprawie:
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi na temat kolejnych, planowanych zwolnień grupowych w TVP SA ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do Zarządu TVP SA z apelem o udzielenie Związkowi odpowiedzi w następujących kwestiach:
1. Czy […]

24.03.2010 Informacja o planowanych zwolnieniach grupowych

W dniu wczorajszym ZZPT TVP SA Wizja uzyskał nieoficjalna informację, że rozpoczęto przygotowania do podjęcia kolejnej uchwały o zwolnieniach grupowych. Jak nam powiedziano, Rada Nadzorcza TVP SA oczekuje, że w następny poniedziałek Zarząd TVP SA przedstawi Radzie swoje propozycje w tej kwestii. Podano liczbę między 500 a 1000 osób planowanych do kolejnych zwolnień grupowych. Czekamy […]

23.03.2010 Likwidacja stanowiska pracy operatora kamery w AI

W dniu 23.03.2010 ZZPT TVP SA Wizja otrzymał od Pracodawcy do zaopiniowania zamiar wypowiedzenia umowy o pracę, zawartą na czas nieokreślony, jednemu z naszych członków – operatorowi kamery, zatrudnionemu w AI.
Jak pisze Pracodawca: „wyłącznym powodem wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy w wyniku restrukturyzacji Agencji Informacji i konieczność przeprowadzenia optymalizacji w zakresie zatrudnienia […]

19.03.2010

19.03.2010
Odbyła się kolejna, trzecia tura rokowań w sporze zbiorowym z pracodawcą. Nie osiągnięto znaczącego zbliżenia stanowisk. Na wstępie strony zaakceptowały protokół z pierwszego posiedzenia w rokowaniach bez zastrzeżeń oraz protokół z drugiego posiedzenia, wraz z dodatkowym stenogramem, z niewielkimi korektami redakcyjnymi.
ZZPT TVP SA Wizja zaproponował pracodawcy  rozszerzenie przedmiotu sporu zbiorowego o następujące kwestie:
1. przywrócenie wypłacania […]

19.03.2010 Odbyła się kolejna tura rokowań w sporze zbiorowym

Zespół Negocjacyjny Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Wizja w dniu 19.03.2010 roku spotkał się z pracodawcą w kolejnej turze rokowań w sporze zbiorowym. Nie osiągnięto znaczącego zbliżenia stanowisk. Strony postanowiły o kontynuowaniu rokowań.

17.03.2010

17.03.2010
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych Wizja jest obecnie w fazie przygotowań do kolejnej, trzeciej tury rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu 11.09.2009 roku pismem Wizja/82/2009. Kolejna tura rokowań odbędzie się w piątek 19.03.2010 o godzinie 12 w sali 5 bloku R.
Poprzednia tura rokowań odbyła się 4.02 2010. O jej efektach informuje komunikat rzecznika prasowego. Po […]

17.03.2010 Przygotowania do kolejne tury rokowań w sporze zbiorowym

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja jest obecnie w fazie przygotowań do kolejnej, czwartej tury rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu 11.09.2009 roku pismem Wizja/82/2009.  Kolejna tura rokowań odbędzie się w piątek 19.03.2010 o godzinie 12 […]

11.02.2010 Komunikat po drugiej turze rokowań w sporze zbiorowym

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA.
1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski.
2. Prezes Orzeł omówił dramatyczną […]

O jakie kwestie rozszerzyliśmy spór zbiorowy ?

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja na podstawie uchwały z dnia 18.01.2010 roku, rozszerzył przedmiot sporu zbiorowego, wszczętego pismem Wizja/82/2009 z dnia 11.09.2009 roku,
o następujące kwestie:
–  przenoszenie efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia ich honorariów o 30%, przy pozostawieniu […]

18.01.2010

18.01.2010
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że, na podstawie uchwały z dnia 18.01.2010 roku, rozszerzył przedmiot sporu zbiorowego – pismo Wizja/5/2010, wszczętego pismem Wizja/82/2009 z dnia 11.09.2009 roku, o następujące kwestie:
–  przenoszenie efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia […]

Czego żądamy w sporze zbiorowym ?

W związku z powyższym Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja żąda:
1. Uporządkowania sytuacji w zatrudnieniu i ujednolicenia warunków pracy pracowników etatowych i nieetatowych, twórczych i technicznych w takich zawodach jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, montażysty, kierownika produkcji, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła, którzy wykonują dokładnie takie […]

Dlaczego weszliśmy w spór zbiorowy?

Idea wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą powstała w trakcie trwania zwolnień grupowych w roku 2009. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dostrzegał  (i dostrzega) wiele nieprawidłowości ze strony pracodawcy w prowadzonej polityce zatrudnienia, co ma bezpośredni wpływ na sytuację pracowników twórczych i technicznych. Związek stał na stanowisku, że istnienie ogromnej sfery zatrudnienia niepracowniczego, […]

Zwolnienia grupowe 2009

Proces zwolnień grupowych został rozpoczęty przez pracodawcę uchwałą Zarządu TVP SA nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 roku. Pracodawca „kierując się planem ekonomiczno-finansowym na rok 2009 i prognozą na rok 2010, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne (…)” zaplanował ” obniżenie poziomu zatrudnienia o 11,14 %” czyli ok. 487 etatów, „jako niezbędny element strategii zmniejszania kosztów we […]

Co jest przedmiotem sporu zbiorowego ?

Przedmiotem sporu zbiorowego są:
1. Pogarszanie warunków pracy i płacy pracowników etatowych poprzez łamanie przez Pracodawcę § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A. (stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały nr 411/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 23.06.2009 r.), który stanowi, że pracodawca zobowiązany jest przydzielić pracę w pierwszej kolejności pracownikom, a dopiero w drugiej […]