Czytaj wpisy w kategorii:

2012

31.12.2012 NAGRODA PRACOWNIKA 60-LECIA

Szanowne, Szanowni,
Kończy się rok obchodów 60-lecia Telewizji Polskiej. Związek, kierując się najwyższym szacunkiem dla osób, które przez 60 lat tworzyły TELEWIZJĘ POLSKĄ – twórców, techników i Pracowników wszystkich innych zawodów – wystąpił z inicjatywą przyznania Nagród Pracownika 60-lecia dla najbardziej zasłużonych Pracowników Spółki. Przyjęliśmy zasadę, że tytuł ten otrzymają osoby, których wkład pracy  był równie […]

Życzenia

Szanowne, Szanowni,
Przyjaciele
dziękujemy Wszystkim za kolejny trudny rok.
W przyszłym roku będziemy mieć tyle samo determinacji.
Walczymy o sukces nasz oraz naszej Firmy.

Znów pokazaliśmy, że jesteśmy

NIEZŁYM ZESPOŁEM – WSZAK WIZJA TO LUDZIE Z WIZJĄ !!!

Pięknych Świąt
i
Dobrego Roku

życzy Wizja

10.12.2012 Wniosek o zawieszenie klauzuli konkurencyjności

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/136/2012
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja pozostaje na stanowisku, że temat rezygnacji z klauzul konkurencyjności dla pracowników twórczych lub technicznych, przynajmniej do czasu odzyskania stabilności finansowej TVP i podniesienia poziomu produkcji wewnętrznej (na podobnych zasadach, jak w okresie lipiec-sierpień 2012 r.) może […]

10.12.2012 Dlaczego Biuro Kontrolingu i Planowania ręcznie steruje honorariami i premiami zadaniowymi ?

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/139/2012
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja, w imieniu członków zrzeszonych w Sekcji Realizacji i Scenografii oraz Sekcji Operatorów Kamer, zwraca się o wyjaśnienie, czy proponowane zmiany w systemie wynagradzania pracowników honoraryjnych są zgodne z Regulaminem pracy obowiązującym w TVP.

Naszym zdaniem Pracodawca przekracza […]

10.12.2012 Obniżenie wynagrodzeń za Teatr TV „Iluzje”

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/140/2012
 
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zwraca się o poinformowanie Związku o powodach obniżenia o 30 % wynagrodzeń honoracyjnych ekipy realizującej w dniu 19.11.2012r. spektakl Teatru Telewizji pt. Iluzje.
Teatr Telewizji Na Żywo funkcjonuje, jako cykl, od ubiegłego roku. Ekipa realizacyjna jest za […]

10.12.2012 Sprzeciw wobec kary nagany dla Dyrektor Agnieszki Romaszewskiej-Guzy

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/146/2012
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
Stanowisko
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w sprawie zamiaru nałożenia na Panią Agnieszkę Romaszewską – Guzy kary nagany
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie stanowczo sprzeciwia się nałożeniu na Panią Agnieszkę Romaszewską – Guzy kary nagany. Wymierzenie takiej kary byłoby rażącym naruszeniem prawa […]

10.12.2012 Wotum nieufności wobec Pełnomocnika ds. kontaktów ze związkami zawodowymi

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/135/2012
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja przesyła uchwałę Zarządu ZZPT TVP S.A. Wizja z dnia 9 grudnia 2012r.

UCHWAŁA ZARZĄDU
ZZPT TVP S.A. WIZJA nr 48/2012
Z DNIA 9.12.2012R.

WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC
PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU TVP S.A. D/S KONTAKTÓW
ZE ZWIĄZKAMI […]

2012.12.07 Komunikat Zespołu Negocjacyjnego w sporze zbiorowym

 
SPÓR ZBIOROWY
PRZECIWKO OBINIŻANIU HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH
CZY BĘDZIE KONIECZNY STRAJK?
W dniu 6.12.2012r. odbyły się rokowania w sporze zbiorowym z Pracodawcą, wszczętym 11.07.2012r.
Przedmiotem sporu jest żądanie natychmiastowego zaprzestania obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011, a zatem  – anulowania uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca […]

30.11.2012 Nie było mobbingu – Przewodniczący Komisji. Był ewidentny mobbing – przedstawiciel Rady Pracowników w Komisji.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że w dniu dzisiejszym w OTVP Rzeszów Przewodniczący Komisji antymobbingowej, z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pan Karol Pękul, przedstawił Pracownikom skarżącym protokół, będący wynikiem prac Komisji.
Protokół stwierdza, że w przedmiotowych przypadkach nie doszło do mobbingu.
Zdanie odrębne do protokołu złożył Pan Marcin Kunicki, przedstawiciel Rady Pracowników. Jego […]

29.11.2012 Dlaczego BKiP ingeruje w wynagrodzenia? cd.

Warszawa, dn. 29.11.2012 r.
L.dz. WIZJA/131/2012
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie:
Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? Nie znajdujemy tam żadnych zapisów, […]

26.11.2012 Związek nie będzie udzielał informacji o członkach

Warszawa, dn.26.11.2012 r.
L.dz.Wizja/130/2012
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja uprzejmie informuję, że od dnia dzisiejszego nie będzie przekazywał pracodawcy imiennej listy wszystkich osób bronionych.
Stanowisko Związku wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego w powiększonym składzie siedmiu sędziów syg.akt III/PZP 6/12 w dniu 21 listopada 2012 roku.
Sąd Najwyższy uznał, […]

22.11.2012 Komisja ds. wyciszenia mobbingu?

Warszawa, dn. 22.11.2012 r.
L.dz. Wizja/128/2012​
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja prosi o natychmiastową interwencję w OTVP Rzeszów. W trakcie prowadzenia tam procedury antymobbingowej doszło do karygodnego naruszenia Regulaminu Pracy Telewizji Polskiej S.A.
Mamy niezbite dowody na to, że Komisja, zamiast dokonać oceny sytuacji i powziąć postanowienie o zasadności lub bezzasadności […]

29.11.2012 Dlaczego BPiK ręcznie steruje honorariami?

Warszawa, dn. 29.11.2012 r.
L.dz. WIZJA/131/2012
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie:
Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? Nie znajdujemy tam żadnych zapisów, […]

16.11.2012 W sprawie stawek maksymalnych

W dniu dzisiejszym przedstawiciele ZZPT TVP S.A. Wizja otrzymali zapewnienie od Dyrekcji APT, że stawki honorariów i premii zadaniowych w programach cyklicznych nie ulegną zmianie.
Nie należy również obawiać się ustalania ich wysokości w nowych produkcjach na poziomie dziesięciokrotności minimalnej stawki z Regulaminu wynagradzania. Dyrekcja ma świadomość, że są to stawki sprzed 10 lat i nie […]

12.11.2012 Czy Plac przenosi się na Woronicza?

Warszawa, dn.12.11.2012 r.
L.dz.Wizja/123/2012
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja uprzejmie prosi Pana Prezesa o jednoznaczną informację jakie są plany Zarządu Spółki w sprawie przeniesienia pracowników i sprzętu APAI z Placu Powstańców na ul. J.P.Woronicza 17.
Pragniemy uprzejmie przypomnieć, że na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych w dniu 27 kwietnia 2012 […]

9.11.2012 Pracodawca łamie Regulamin wynagradzania ?

Warszawa, dn. 9.11.2012r.
Wizja/121/2012
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Informuje, że do dnia dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi od Pracodawcy na poniższe pismo z dnia 25.10.2012r. , dotyczące stawek honorariów i premii zadaniowych:
————————————————————————————————————————————————-
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych […]

5.11.2012 Czy to ostateczna zagłada wynagrodzeń?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r.
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych przez Pana Mariusz Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową zastosowano stawki wyższe niż dziesięciokrotność minimalnej stawki wynikającej […]

25.10.2012 Skąd pomysł na 10-krotność stawek minimalnych?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r.
L.dz.Wizja/115/2012
Pan Karol Pękul
Zastępca Dyrektora Biura
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym przez Pana Mariusza Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, do dyrektorów jednostek organizacyjnych, dotyczącym przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową, zastosowano stawki […]

14.10.2012 Medalowe 60-lecie TVP

Uchwała nr 39/2012
W dniu 12.10.2012 Zarząd TVP S.A. poinformował Radę Pracowników TVP, że z okazji 60-lecia Telewizji Polskiej nie zamierza uhonorować żadnymi nagrodami finansowymi byłych i obecnych pracowników spółki, którzy w ciągu 60-ciu lat w wybitny sposób przyczynili się do stworzyli firmy TELEWIZJA POLSKA. Fundusz Nagród Prezesa TVP , mimo tej rocznicy, pozostaje zamrożony od […]

2012.10.08 PODZIĘKOWANIA

Czcigodni Prezesi TVP  oraz Pan Pełnomocnik ds.Kontaktów !
Przesyłamy Panom najserdeczniejsze gratulacje z okazji trzydziestolecia pracy Redaktor Barbary Markowskiej.
Ta podniosła okoliczność została podkreślona Nagrodą Jubileuszową, a jakże.
Szczęśliwie Redaktor Markowska od dwóch lat, dzięki niezwykłej życzliwości Pracodawcy, nie otrzymuje honorariów, bo przecież w ogóle nie ma Ona programów. Jest to słuszna i sprawiedliwa nagroda za prowadzoną działalność […]