Czytaj wpisy w kategorii:

2011

Życzenia

Szanowne, Szanowni,
Przyjaciele, Adwersarze
oraz
ci, którym nie leży na sercu dobro Telewizji Polskiej,
dziękujemy Wszystkim za wspólny, chociaż trudny rok.

Należy nam się trochę spokoju przy Wigilijnym stole.

A przyszłym Roku?

Będziemy mieli tyle determinacji, co w tym.

Wszak pokazaliśmy, że jesteśmy

NIEZŁYM ZESPOŁEM.

Tego będziemy bronić.

Tym ostatnim życzymy, aby zrozumieli swój błąd.

Pięknych Świąt
i
Dobrego Roku

życzy Wizja

20.12.2011 Związki reprezentatywne nie wyraziły zgody na zmiany w zasadach przyznawania nagród jubileuszowych

Warszawa, 08.12.2011 r.
Pan Karol Pękul
Zastępca Dyrektora Biura
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Szanowny Panie Dyrektorze,
W odpowiedzi na pismo THK/6071/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., przedstawiające projekt zmiany art. 29 Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 79/2003 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia […]

25.11.2011 Telewizja Polska kpi z prawa

Telewizja Polska kpiąc z prawa i lekceważąc wyrok Sądu Pracy, poraz drugi z tą samą motywacją, zdruzgotaną w uzasadnieniu wyroku, przywracającego do pracy, zwalnia z pracy redaktor Iwonę Kubicz.
Warszawa, dn.25.11.2011 r.
L.dz. Wizja/127/2011
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan Robert Kroplewski
Dyrektora Biura Prawnego
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”w sprawie zamiaru […]

25.11.2011 TVP SA łamie art. 22 par 1. Kp – ocenił Sąd Pracy

ZZPT TVP S.A. Wizja otrzymał kolejne potwierdzenie prezentowanego od lat stanowiska, że Telewizja Polska S.A., zatrudniając współpracowników na umowach cywilnoprawnych w zawodach twórczych i technicznych, łamie art. 22 § 1  Kodeksu pracy. Zatrudnienie to wypełnia bowiem całkowicie znamiona stosunku pracy. Telewizja Polska S.A. powinna potwierdzić i prawidłowo nazwać ich umowy – umowami o pracę.
Sąd Rejonowy […]

10.11.2011 Kolejna runda mediacji w sporze zbiorowym

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że w dniu 24.11.2011 r. o godz. 11.00 rozpocznie się kolejna runda mediacji w sporze zbiorowym z pracodawcą, wszczętym w dniu 7.09.2009 r.

17.10.2011 Zwolnienia grupowe w TVP bezprawne

Warszawa, dn. 17.10.2011 r.
L.dz. Wizja/112/2011
Zarząd TVP SA
ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się do Zarządu TVP S.A. z apelem o ostateczne zaprzestanie zwolnień pracowników, prowadzonych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jako szkodliwych dla Spółki, ze względu na niszczenie […]

5.09.2011 WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ

Warszawa, dn.05.09.2011 r.
L.dz. Wizja/…/2011
Pani Urszula Kopcińska
Dyrektor BZZL
WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI
NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ
W związku z wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym,  w postaci  nieprzestrzegania norm czasu pracy i odpoczynku pracowników, przewidzianych art. 135. § 1. oraz  art. 132. § 1. Kodeksu pracy, jakie miało miejsce podczas realizacji programu GRAMY RAZEM w Rzeszowie w dniach 10-13.2011 r. […]

2.09.2011 Zgłaszanie WYKROCZEŃ PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNICZYM

W związku z napływającymi do Związku sygnałami o powtarzających się przypadkach wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym, w tym łamaniu przepisów o czasie pracy i odpoczynku pracowników przy produkcji niektórych  programów telewizyjnych, Związek utworzył stronę, gdzie można – NAWET ANONIMOWO – zgłaszać tego rodzaju sytuacje.
Związek zajmie się wszelkimi napływającymi informacjami, zwróci się o […]

31.08.2011 Proces karny za zatrudnianie na umowach cywilno – prawnych w warunkach, kiedy praca wypełnia znamiona stosunku pracy

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów umorzyła –  poraz drugi  – śledztwo, z zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 par 1. KK, tj. uporczywego bądź złośliwego łamania praw pracowniczych w postaci zatrudniania osób na umowach cywilno-prawnych w sytuacji, gdy ich praca wypełnia znamiona stosunku pracy, zawarte w artykule 22. par. 1. Kodeksu […]

8.08.2011 Wniosek w sprawie dziennikarzy TVP Biełsat

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r.

Zarząd Telewizji Polskiej S.A.

Wniosek
o pisemne potwierdzenie w trybie art. 29 §2 zd.2 Kodeksu pracy zawarcia przez Telewizję Polską S.A. umów o pracę na czas nieokreślony z Magdaleną Pytlakowską, Iryną Dauliashevich, oraz Ivanem Bobitsky.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” zwraca się z wnioskiem o niezwłoczne, pisemne […]

7.06.2011 Popieramy protest pracowników TVP Biełsat – skandaliczna nominacja !

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zdecydowanie popiera protest dziennikarzy, pracowników i współpracowników Telewizji BIEŁSAT przeciwko nominacji Witolda Laskowskiego na stanowisko zastępcy szefa Telewizji BIEŁSAT.
Zgadzamy się w pełni z argumentami, jakie przedstawił w swym piśmie protestujący zespół BIEŁSATU, oponując przeciwko nominacji Witolda Laskowskiego. Przypominamy, że skutki jego dyrektorskich kwalifikacji odczuli już zespół i słuchacze […]

28.06.2011 TVP SA UPORCZYWIE ŁAMIE PRAWA PRACOWNICZE, zatrudniając osoby na umowach cywilno-prawnych w sytuacji, gdy ich praca wypełnia znamiona stosunku pracy.

Sąd nakazał prokuraturze kontynuowanie śledztwa z zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy.
Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2011 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział XIV Karny, po rozpoznaniu zażalenia Państwowej Inspekcji Pracy na postanowienie Prokuratora w przedmiocie umorzenia śledztwa w sprawie 1 Ds. 218/09/II, dotyczącego uporczywego i złośliwego łamania art. 22 par. 1. Kodeksu pracy tj. […]

26.05.2011 Odpowiedź Prezesa TVP SA na pismo Wizja/32/2011 w sprawie destrukcji Oddziałów Terenowych

W dniu 26.05.2011 r. ZZPT TVP SA Wizja otrzymał pismo Prezesa Zarządu TVP SA Juliusza Brauna nr TVP/JB/434/1/2011 z dnia 12.05.2011, stanowiące odpowiedź na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja Wizja/32/2011 z dnia 15.03.2011 w sprawie destrukcji Oddziałów Terenowych.

Czytaj odpowiedź Prezesa Zarządu TVP SA Juliusza Brauna na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja z dnia 15.03.2011 w […]

26.05.2011 Likwidacja charakteryzacji, początek kolejnych zwolnień twórców w TVP SA?

Warszawa, dn.26.05.2011 r.
L.dz. Wizja/60/2011
Pan
Juliusz  Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.
Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.
Szanowni Panowie,
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał od grupy charakteryzatorów pismo, z którego wynika, że w dniu dzisiejszym zostali poinformowani przez Pana Włodzimierza Onaszkiewicza, kierownika w APT, o […]

24.05.2011 Stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2 i odpowiedź Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka

Czytaj stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2, stanowiące odpowiedź na pismo Wizja/7/2011

Czytaj  odpowiedź Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka na stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2, stanowiące jednocześnie odpowiedź na pismo Wizja/7/2011

CZYTAJ PISMO WIZJA/7/2011 w sprawie degradacji oddziałów terenowych TVP SA

7.05.2011 Stanowisko Zarządu ZW RP w sprawie ograniczenia pasma regionalnego na antenie TVP 2

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja otrzymał stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.04.2011 r. w sprawie decyzji Zarządu Spółki TVP SA w Warszawie, której skutkiem jest likwidacja od 3 stycznia 2011r. pasma programów regionalnych na antenie TVP 2. Jest to odpowiedź na wystąpienie ZZPT TVP SA Wizja.
Czytaj odpowiedź Zarządu Związku Województw […]

7.05.2011 Wizja zaprasza na wystawę Jana Tyszlera

7.05.2011 ZZPTV TVP SA Wizja zaprsza na wernisaż malarstwa naszego starego druha Jana Tyszlera w Galerii Ursynów Domu Kultury Stokłosy w dniu 7.05.2011 o godz. 17.00.

20.04.2011 Życzenia Wielkanocne

Z okazji  Świąt Wielkanocnych Wszystkim Naszym Przyjaciołom oraz Sympatykom przesyłamy garść refleksji  zwiazanej z tym pełnym zadumy i nadziei czasem. PIĘKNYCH ŚWIĄT !!!
ZZPT TVP SA WIZJA

7.04.2011 Prezes Juliusz Braun odpowiada

Odpowiedź Prezesa na pismo Wizja/31/2011

Czytaj pismo Wizja/31/2011

Odpowiedź Prezesa na pismo Wizja/36/2011

Czytaj pismo Wizja/36/2011

Odpowiedź Prezesa na pismo Wizja/40/2011

Czytaj pismo Wizja/40/2011

5.04.2011 Żądamy jawności procedury wyboru Zarządu Spółki

Warszawa,  dn. 5.04. 2011 r.
L.dz. Wizja/43/2011
Pan Stanisław Jekiełek
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP SA
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1, pkt g ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 […]