Czytaj wpisy w kategorii:

2011

5.04.2011 Czy osoby, które skorzystały z Programu Dobrowolnych Odejść nie moga współpracować?

Warszawa, dn. 5.04.2011 r.
L.dz. Wizja/42/2011
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja stanowczo protestuje przeciwko uchwale nr 229/2011 Zarządu TVP S.A. z dnia 29 marca 2011r., wprowadzającej zasady kontroli zawierania umów cywilno-prawnych z pracownikami,  którzy skorzystali z Programu Dobrowolnych Odejść,  w ramach   uchwały nr 121/2011  Zarządu    TVP […]

25.03.2011 Likwidacja OTVP Kraków ?

Warszawa,  dn. 25.03.2011 r.
L.dz. Wizja/36/2011
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes TVP S.A.
Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy się do Pana z pilną prośbą o wstrzymanie procesu zwolnień, które rozpoczęły się w naszej instytucji na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, który dopuszcza uniknięcie procesu konsultacji i […]

21.03.2011 STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP w sprawie ograniczonej działalności pasma regionalnego na antenie 2 programu TVP

STANOWISKO
KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
z dnia 11 marca 2011
w sprawie ograniczonej działalności pasma regionalnego
na antenie 2 programu TVP
I. Konwent Marszałków RP wyraża głębokie niezadowolenie z istniejącego modelu regionalnej telewizji publicznej. Model ten, oparty na pełnej zależności oddziałów telewizji regionalnych od struktur centralnych – zarówno w zakresie dysponowanej ilości czasu antenowego, jak i pod względem finansowym […]

15.03.2011 Czekamy na wyjaśnienia…

… jakie standardy obowiązują urzędnika telewizji publicznej ?

15.03.2011 …niezależnie od tego, jakimi powodami kierowała się osoba pod wpływem, której podejmowali decyzje.

Warszawa, dn. 11.03.2011 r.
L.dz. Wizja/29/2011
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP SA
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja, po zapoznaniu się z medialnymi doniesieniami, dotyczącymi powodów i sposobu zawarcia umowy na przygotowanie programu z Panem P. Miterem, wyraża stanowcze żądanie odwołania dyrektorów Mariana Kubalicy i Andrzeja Jeziorka z zajmowanych stanowisk.
Obaj Panowie, zdaniem Związku, dopuścili się […]

15.03.2011 Stanowisko ZZPT TVP SA Wizja w sprawie oddziałów terenowych i programu regionalnego

Warszawa, dn. 15.03.2011 r.
L.dz. Wizja/32/2011
Pan Jan Dworak
Przewodniczący KRRiT
Pan Stanisław Jekiełek
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP SA

Stanowisko ZZPT TVP S.A. Wizja
w sprawie systematycznej destrukcji i marginalizacji Oddziałów Telewizji publicznej
i konsekwentnego transformowania ich w podległe centrali agendy informacyjne
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja postrzega działania kolejnych Zarządów TVP […]

11.03.2011 Pytanie o Program Dobrowolnych Odejść

Warszawa, dn. 11.03.2011 r.
L.dz. Wizja/30/2011
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP SA
ZZPT TVP SA Wizja w związku z pismem, które otrzymali w dniu wczorajszym dyrektorzy jednostek, sygnowanym przez Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu Pana Mariusza Pęciaka, z dnia 09.03.2011r., dotyczącym Programu Dobrowolnych Odejść i zawartą w nim informacją, że „każda jednostka winna wygospodarować środki na pokrycie […]

27.02.2011 Posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środkow Przekazu – obejrzyj!!!

Pod tymi linkami można znaleźć nagrania z posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która odbyła się w dniu 22.02.2011 r. z udziałem władz TVP SA.

http://polityczni.pl/senatorowie_o_publicznych_mediach_cz.1,2,audio,51,5690.html

http://polityczni.pl/senatorowie_o_publicznych_mediach_cz.2,2,audio,51,5691.html

Czytaj też Stanowisko medioznawców i przewodniczących Rad Programowych rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji Polskiej SA, przyjęte na posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

22.02.2011 Posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Co dalej z regionalnymi oddziałami TVP? Mają być “atrakcyjniejsze”

Kosztowne, nadmiernie rozbudowane, ale z drugiej strony sól TVP – o tym, jak funkcjonują dziś regionalne odziały TVP i jaka czeka je przyszłość, dyskutowano we wtorek w senackiej komisji kultury.

W założeniu debata z udziałem władz TVP i Polskiego Radia, senatorów i medioznawców, przedstawicieli związków […]

4.02.2011 Odpowiedź Przewodniczącego KRRiT na pismo Wizja/6/2011

W dniu 13.01. 2011 r. ZZPT TVP SA Wizja wysłał do wiadmomości Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka pismo Wizja/6/2011, którego załącznikiem było pismo Wizja/4/2011, skierowane do p.o. Dyrektora BZZL TVP SA Mariana Kubalicy. W dniu 4.02.2011 Związek otrzymał odpowiedź Przewodniczącego KRRiT.
Przewodniczący KRRiT
Warszwa, 31.01.2011
Pani Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca ZZPT TVP SA Wizja
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Uprzejmie dziękuję za przekazanie do wiadomości […]

28.01.2011 Wizja/4/2011 i odpowiedź Dyrektora BZZL

Warszawa, dn.11.01. 2011 r.
L.dz. Wizja/4/2011
Pan Marian Kubalica
p.o. Dyrektora BZZL
14 października br. udzielił Pan odpowiedzi na wystąpienie posłanki Julii Pitery dotyczące sytuacji w TVP (pismo THK 4678/2010 4678/2010) . W swoim piśmie nie odniósł się Pan do kilku istotnych kwestii, a inne potraktował powierzchownie. Przedstawił Pan też nieprecyzyjne informacje i usiłował zdyskredytować Związek Zawodowy.
Pomimo, że współpraca […]

22.01.2011 Zysk i 520 osób do zwolnienia

TVP: 20 mln zł zysku w 2010 r. i 520 osób do zwolnienia w 2011

20 mln zł zysku zanotowała Telewizja Polska S.A. w ubiegłym roku – wynika ze wstępnych analiz spółki. W 2011 r. zatrudnienie w firmie ma spaść […]

19.01.2011 Komunikat PAP – Związkowcy: TVP łamie prawoU

Związkowcy: TVP łamie prawo
dzisiaj, 00:21 TSz / PAP
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP Wizja protestuje przeciwko decyzji o likwidacji pasma programów regionalnych w Dwójce. Zarząd TVP łamie ustawę o rtv i pozbawia około jedną czwartą odbiorców dostępu do wieści z ich regionów – uważa związek.
TVP argumentuje, że decyzję o likwidacji rozłącznego pasma w Dwójce „podjęto po […]

12.01.2010 uchwała nr IV/48/10 Sejmiku Podkarpacia i interpelacja posła Jana Burego w sprawie likwidacji pasma regionalnego w TVP2

Uchwała nr IV/48/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11. 01.2011 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej likwidacji pasma programów regionalnych na antenie TVP 2 Telewizji Polskiej.
Sejmik Województwa Podkarpackiego sprzeciwia się likwidacji pasma programów regionalnych na antenie TVP 2 Telewizji Polskiej i wyłączeniu emisji cyfrowej TVP INFO z nadajnika w Suchej Górze k/Krosna.

Czytaj całość dokumentu

Cytaj pismo posła […]

4.01.2011 Likwidacja pasma programów regionalnych na antenie Pr 2 TVP SA

Rzeszów 2011.01.03
Zarząd Telewizji Polskiej S.A.  w Warszawie
STANOWISKO
Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” OTVP SA w Rzeszowie
oraz
Rzeszowskiego Koła Związku Zawodowego Pracowników Twórczych „Wizja”
sprawie likwidacji pasma programów regionalnych na antenie TVP2 Telewizji Polskiej.

Stanowczo protestujemy przeciwko działaniu Zarządu Spółki TVP SA  w Warszawie, którego decyzją z dniem 1 stycznia 2011r. zlikwidowane zostało pasmo programów regionalnych na antenie TVP2. Oznacza to, […]

Happy New Year 2011