Czytaj wpisy w kategorii:

2010

14.07.2010 Sukces Przewodniczącej Koła Gdańsk

Filmy dziennikarki TVP Gdańsk na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych
GDAŃSK. Aż cztery filmy dokumentalne Hanny Kordalskiej – Rosiek, dziennikarki TVP Gdańsk, biorą udział w II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Tranzyt”, ” Egzorcyzmy”, „Szczęście na chybił trafił”, „Jak daleko stąd do Warszawy” oraz „15 kilometrów od Gdańska”.
Festiwal odbędzie się w Poznaniu w dniach 6 – 14 sierpnia. […]

9.07.2010 Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie zwolnień grupowych

Rada Nadzorcza TVP SA
Zarząd TVP SA
ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie w zaproponowanym zakresie planowanych zwolnień grupowych.
Wynikiem czterodniowych negocjacji z przedstawicielami pracodawcy jest brak zgody reprezentatywnych związków zawodowych na zwolnienia grupowe.
Pełnomocnik ZZPT TVP S.A. Wizja, mec. Krzysztof Kluj, dodatkowo wskazał  na uchybienia proceduralne (  pismo w załączeniu).
Wniosek nasz wzmacniają  również przekazane […]

9.07.2009 Stanowisko ZZPT TVP SA Wizja wobec zwolnień grupowych

Telewizja Polska S.A. w Warszawie
Zarząd
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa

Dotyczy uchwały nr 462/2010 Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z 16 czerwca 2010 r. w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia grupowych zwolnień w TVP S.A.
Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” wobec zamiaru przeprowadzenia przez Pracodawcę zwolnień grupowych
Działając jako pełnomocnik przedstawiam stanowisko mojego Mocodawcy.
Związek […]

8.07.2010 Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Stanowisko Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Zarząd Główny SDP z niepokojem przyjmuje informacje o planowanym przez Zarząd TVP usunięciu poza struktury telewizji  ogromnej grupy pracowników twórczych: dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, montażystów, realizatorów itd. Zwolnienia te podyktowane wg Zarządu Spółki oszczędnościami, uderzają przede wszystkim w ludzi, którzy  faktycznie tworzą program telewizyjny. Tego zadania nie wykona  za […]

2.07.2010 Odpowiedź Przewodniczącej Koła Gdańsk na pismo Dyrektora Oddziału

Hanna Kordalska – Rosiek
Przewodnicząca Gdańskiego Koła
ZZPT TVP „Wizja”
Dyrektor Oddziału TVP S.A. W Gdańsku
Pan Zbigniew Jasiewicz
Szanowny Panie Dyrektorze, otrzymana od Pana odpowiedź na moje pismo z dnia 23.06.2010 r. w sprawie sposobu naliczania honorariów i odprowadzania do Warszawy niewykorzystanych „nadwyżek” finansowych – w dalszym ciągu nie wyjaśnia wedle jakich przepisów i rozporządzeń […]

1.07.2010 List Dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej do Zarządu TVP SA

Łódź 30 czerwiec 2010 r.
Zarzad TVP.S.A.
Zwracam się do Państwa w sprawie bolesnej i jak sądzę do rozwiązania.
Grupa zawodowych i profesjonalnych operatorów filmowych, absolwetnów naszej Szkoły, wykształconych i z ogromnym dorobkiem, wedle wieści z Woronicza, ale i innych stacji komercyjnych ma zostać zwolniona i być może zatrudniana w prywatnych firmach współpracujacych z TVP SA. To są […]

1.07.2010 List Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego do Zarządu TVP SA

ZARZĄD TVP SA
Telewizja Polska S. A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego /Polish Siciety of  Cinematographers/ powstało w 1994 roku i zrzesza w tej chwili 56-ciu operatorów – praktycznie wszystkich autorów zdjęć związanych z produkcją filmów i widowisk dla telewizji i dla kin. Głównym celem Stowarzyszenia, zapisanym w statucie, jest […]

30.06.2010 Ważny wyrok w kontekście zwolnień grupowych

Zwolniona przez Targalskiego dziennikarka Polskiego Radia wygrała
Warszawski sąd pracy uznał dziś, że wpisanie dziennikarki Małgorzaty Kolińskiej-Dąbrowskiej w 2007 roku na listę do zwolnień grupowych, a potem zmuszenie do podpisania zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, było przejawem „dyskryminacji w zatrudnieniu”.
– Stało się to po raz drugi. Po apelacji Polskiego Radia w 2008 […]

30.06.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w procesie zwolnien grupowych

W dniu 30.06.2010 odbyło się pierwsze spotkanie związków reprezentatywnych z pracodawcą w procesie zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia pracowników.
Strony zaprezentowały swoje opinie na temat zasadności uchwały 462/2010 Zarządu TVP SA.  ZZPT TVP SA Wizja uważa, że nie istnieją przesłanki do zastosowaniach mechanizmów ustawy z dnia 13.03.2003 r. o rozwiązywaniu umów o pracę z przyczyn nie dotyczących […]

30.06.2010 Odpowiedź Dyrektora oddziału Gdańsk na pismo Przeowdniczącej Koła ZZPT TVP SA Wizja

W dniu 30.06.2010 Koło Gdańsk ZZPT TVP SA Wizja otrzymało odpowiedź Dyrektora Oddziału na pismo Przewodniczącej Hanny Kordalskiej-Rosiek.

Czytaj całość pisma

28.06.2010 Kolejne stanowisko montażystów w sprawie nakłaniania do rozwiązywania umów o pracę

Warszawa, 25.06.2010
Do Pana Włodzimierza Ławniczaka
V-ce Prezesa TVP SA
Stanowisko montażystów zatrudnionych w pionie Techniki TV Agencji Produkcji Telewizyjnej przedstawione Panu Włodzimierzowi Ławniczakowi na spotkaniu dnia 25.06.2010.
Podtrzymujemy nasze stanowisko przedstawione w poprzednim piśmie z dnia 09.06.2010 r.
Nadal wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciwko zwolnieniom grupowym naszej grupy zawodowej.
Stanowczo oświadczamy, że nie będziemy prowadzić żadnych negocjacji z firmami zewnętrznymi na […]

25.06.2010 Stanowisko prawne ZZPT TVP SA wobec uchwały Zarządu TVP SA o grupowym zwolnieniu pracowników

Warszawa, 25 czerwca 2010 r.
Telewizja Polska S.A. w Warszawie
Zarząd
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
Dotyczy uchwały nr 462/2010 Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z 16 czerwca 2010 r. w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia gru-powych zwolnień w TVP S.A.
Stanowisko
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”
wobec zamiaru przeprowadzenia przez Pracodawcę zwolnień grupowych
Przedstawiając pełnomocnictwo Związku Zawodowego Pracowników […]

25.06.2010 Analiza uchwały o zwolnieniach grupowych

ANALIZA UCHWAŁY 462/2010

Zarządu TVP S.A.

o zwolnieniu grupowym pracowników

W uzasadnieniu do uchwały 462/2010 / załącznik nr1– Przesłanki ekonomiczno-finansowe uzasadniające konieczność obniżenia poziomu zatrudnienia oraz redukcji kosztów osobowych W TVP, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. uważa, że nie uwzględniono wielu istotnych punktów, których brak  wpływa na wartość tego dokumentu.
Uznano, […]

24.06.2010 Honoraria w Gdańsku

Pan Zbigniew Jasiewicz
Dyrektor Naczelny TVP Gdańsk
Szanowny Panie Dyrektorze,
zwracam się do Pana z zapytaniem, według jakich przepisów i rozporządzeń podległy Panu, Kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej, Pan Andrzej Białoskórski, rozdziela środki finansowe na produkcję programów sponsorowanych.
Moje pytanie dotyczy produkcji programów realizowanych w TVP Gdańsk przez pracowników naszej firmy i na naszym sprzęcie za pieniądze sponsorskie. Według jakiego […]

24.06.2010 Próby zmuszania do „dobrowolnego” rozwiązywania umów o pracę – zawiadomienie PIP

Warszawa, dn.24.06.2010 r.
L.dz. Wizja/74/2010
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja składa skargę na działania osób, reprezentujących pracodawcę, wobec pracowników Agencji Produkcji Telewizyjnej, związane z procesem grupowego zwolnienia pracowników.
W imieniu pracodawcy Dyrektor Biura Zarządu TVP S.A. Pan Maciej Muzyczuk, Dyrektor Agencji Produkcji Telewizyjnej Pan Andrzej Jeziorek, z-ca […]

23.06.2010 Dlaczego tajemnica przedsiębiorstwa ?

Warszawa, 23.06.2010r.
L.dz. WIZJA/73/2010
Pani Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja przypomina, że na podstawie:
– USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:
Art. 4.  Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, […]

21.06.2010 Zawiadomienie PIP

Warszawa, 15.06.2010 r.
L.dz. Wizja/70/2010
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA zwraca się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie kontroli w Agencji Produkcji Telewizyjnej TVP S.A. dotyczącej realizacji postanowień obowiązujących w Spółce aktów prawnych, a w szczególności znowelizowanego od dnia 23 czerwca 2009 roku regulaminu pracy dla pracowników Telewizji […]

20.06.2010 Odpowiedź Ministra Skarbu na interpelację poselską w sprawie planu restrukturyzacji przedstawionego przez Zarząd TVP SA

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację z dnia 6 maja 2010 r., nr SPS 023-15823/10, pani Magdaleny Kochan, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz grupy posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą wprowadzonego przez TVP SA programu oszczędnościowego, jako minister właściwy do spraw nadzoru właścicielskiego przedstawiam, co następuje:
W związku z ubieganiem się przez spółkę Telewizja Polska […]

16.06.2010 Zwolnienia grupowe stały się faktem !!!

W dniu dzisiejszym zarząd TVP SA podjął uchwałę o zwolnieniach grupowych. Pracę ma stracić ok. 900 osób. Zwolnienia dotkną głównie pracowników twórczych.
W związku z zaistniałą sytuacją ZZPT TVP SA Wizja powołał SZTAB KRYZYSOWY.
Mariusz Jeliński
Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja

16.06.2010 Dość czekania

Warszawa, 16.06..2010 r.
L.dz. Wizja/72/2010
Rada Nadzorcza TVP SA
Zarząd TVP SA

Mija kolejny tydzień, od kiedy Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP Bogusław Szwedo i Prezes Zarządu TVP Romuald Orzeł otrzymali od ZZPT TVP S.A. Wizja oficjalną informację o skandalicznym zachowaniu dyrektora Andrzeja Jeziorka wobec pracownika Marcina Peresady, a zatem o złamaniu prawa, co podlega konkretnej karze ( art. […]