Czytaj wpisy w kategorii:

2010

12.05.2010

12.05.2010
ZZPT TVP SA Wizja wystąpił o wyznaczenie kolejnej tury rokowań w sporze zbiorowym w terminie między 17 a 21 maja 2010.

12.05.2010 Żądanie przekazania uchwał o resytrukturyzacji

ZZPT TVP SA Wizja wystąpił do Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami ludzkimi z żądaniem przekazania uchwały Zarządu TVP SA w sprawie restrukturyzacji, którą otrzymał Minister Skarbu.
Warszawa, 12.05.2010 r.
L.dz. Wizja/58/2010
Pani Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zgodnie z prośbą potwierdzamy obecność ZZPT TVP SA Wizja na spotkaniu w dniu 14.05.2010 o godz.10.00 w sali nr 105 celem podpisania […]

11.05.2010 Onet.pl o naszym liście do Ministra Skarbu

Na stronie onet.pl pojawiła się informacja o naszym liście do Ministra Skarbu.
Presserwis, RZ/06:51
Związek zawodowy w TVP apeluje do ministra
Działający w TVP związek zawodowy Wizja wysłał wczoraj do ministra skarbu Aleksandra Grada prośbę o nieudzielanie absolutorium za ub.r. także tym zarządom TVP, których skwitowanie rekomendowała rada nadzorcza.

czytaj całość artykułu na stronie onet.pl

11.05.2010 Audycja w Radiu Merkury

W radiu Merkury nadana została audycja o sytuacji Oddziałów Terenowych, w tym wywiad z Przewodniczącą Koła Poznań ZZPT TVP SA Wizja.
TVP bez programów lokalnych?
Nie chcemy likwidować ośrodków regionalnych – twierdzą zarządzający Telewizją Polską. Działający w tej spółce Związek Zawodowy Wizja prosi Ministra Skarbu o nieudzielenie absolutorium obecnemu i poprzednim zarządom telewizji. Związkowy mówią o błędach […]

11.05.2010 Artykuł Agnieszki Kublik

Na stronie gazeta.pl ukazał się artykuł A. Kublik odwołujący się do Listu Otwartego ZZPT TVP SA Wizja do Prezesa TVP SA.

czytaj artykuł

11.05.2010 List do Ministra Skarbu na portalu pomorza

Na stronie portalpomorza.pl został opublikowany w całości List Otwarty ZZPT TVP SA Wizja do Ministra Skarbu.
Wtorek, 11 Maja 2010
BĘDZIE STRAJK W TELEWIZJI?! Związek WIZJA do Ministra Skarbu: prosimy o nieudzielenie absolutorium władzom TVP
Telewizja publiczna działa tak, jakby priorytetem był interes ekonomiczny firm zewnętrznych i osób z nimi współpracujących – czytamy w liście związkowców WIZJI do […]

10.05.2010 12 pytań – Zmiany w Regulaminie Pracy i Wynagradzania

W związku z wystąpieniem pracodawcy pismem THK-2148-2010 z dnia 22.04.2010
do ZZPT TVP SA z propozycją zmian w Regulaminie Wynagradzania i Regulaminie Pracy ZZPT TVP SA Wizja wystosował do pracodawcy pismo z 12 pytaniami, dotyczącymi motywów wprowadzania przez pracodawcę tych zmian.
Warszawa, 06.05.2010 r.
L.dz.Wizja/51/2010
Pani Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
W związku z otrzymanymi do uzgodnienia projektami zmian w […]

10.05.2010 List Otwarty do Ministra Skarbu

Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa
Szanowny Panie Ministrze!
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zwraca się do Pana Ministra z prośbą o szczególnie wnikliwe rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej TVP SA. i o nieudzielenie absolutorium wskazanym Zarządom Telewizji Polskiej SA.

czytaj całość listu

7.05.2010 Komunikat Zarządu TVP SA

W dniu 7.05.2010 Zarząd TVP SA wydał komunikat o przeprowadzeniu nowych, kolejnych zwolnień grupowych:
Podczas posiedzenia, 7 maja Zarząd przyjął plan restrukturyzacji w Spółce oraz podjął uchwałę w sprawie działań mających na celu obniżenie poziomu zatrudnienia w Telewizji Polskiej.
W związku z bardzo trudną sytuacją ekonomiczno-finansową oraz koniecznością radykalnego zmniejszenia kosztów działalności Spółki, Zarząd przyjął kompleksowy plan […]

7.05.2010 Komunikat Zarządu TVP SA o nowych zwolnieniach grupowych

W dniu 7.05.2010 Zarząd TVP SA wydał komunikat o przeprowadzeniu nowych, kolejnych zwolnień grupowych:
Podczas posiedzenia, 7 maja Zarząd przyjął plan restrukturyzacji w Spółce oraz podjął uchwałę w sprawie działań mających na celu obniżenie poziomu zatrudnienia w Telewizji Polskiej.
W związku z bardzo trudną sytuacją ekonomiczno-finansową oraz koniecznością radykalnego zmniejszenia kosztów działalności Spółki, Zarząd przyjął kompleksowy plan […]

29.04.2010 Wystąpienie posła Jana Burego

W dniu 26.04.2009 poseł na Sejm RP, Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury wystąpił z pismem do  Zarządu TVP SA w sprawie odebrania Oddziałom TVP SA pasma regionalnego w programie 2.

czytaj dalej…

29.04.2010 O sprawie piszą media regionalne

Sprawę opisały też media regionalne.

Protest w TVP: „Nie mamy czego nadawać”
Adam Zadworny
2010-04-29, ostatnia aktualizacja 2010-04-29 11:47

Reporterom drastycznie spadły wynagrodzenia, […]

26.04.2010 Pismo posła Jana Burego do Zarządu TVP SA

Poseł na Sejm RP, Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury wystąpił z pismem do  Zarządu TVP SA w sprawie odebrania Oddziałom TVP SA pasma regionalnego w programie 2.

czytaj dalej…

26.04.2010 Wystąpienie posła Jana Burego w sprawie degradacji Oddziałów Terenowych

Poseł na Sejm RP, Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury wystąpił z pismem do  Zarządu TVP SA w sprawie odebrania Oddziałom TVP SA pasma regionalnego w programie 2.

czytaj dalej…

24.04.2010 Nasz list na portalu pomorza

Na portalu portalpomorza.pl ukazał się list otwarty ZZPT TVP SA do Prezesa Zarządu TVP SA z dnia 23.04.2010

czytaj dalej…

20.04.2010 Apel do Prezesa Zarządu TVP SA

ZZPT TVP SA Wizja wystąpił z Apelem do Prezesa Zarządu TVP SA.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja
wyraża stanowczy protest przeciwko odebraniu pasma Oddziałom Terenowym na antenie drugiego programu TVP SA, w godzinach od 17.30 do 18.00.

czytaj dalej…

23.04.2010 Wystąpinie Prezydenta Gdańska

W dniu 23.04.2010 list w tej samej sprawie wystosował do Zarządu TVP SA Prezydent Gdańska.
Gdańsk, 23 kwietnia 2010 r.
KP-VII/72/10/AP
Pan Romuald Orzeł
Prezes TVP S.A.
Szanowny Panie Prezesie!
Ze zdziwieniem i prawdziwym niepokojem dowiedziałem się, że Pańską decyzją odebrano lokalnym oddziałom TVP pasma na antenie programu II w godzinach 17.30 – 18.00. Jako obywatel i jako samorządowiec protestuję przeciwko […]

23.04.2010 Udziel poparcia działaniom ZZPT TVP SA Wizja

Tu każdy może udzielić poparcia działaniom
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja.

6.01.2011

Tu możesz udzielić poparcia dla Listu Otwartego ZZPT TVP SA Wizja do Pana Jana Dworaka Przewodniczącego KRRiT w sprawie odpolitycznienia mediów publicznych.

Tu możesz dodatkowo podpisać List Otwarty ZZPT TVP SA Wizja do Pana Jana Dworaka Przewodniczącego KRRiT na stronie petycje.pl

Zobacz, kto poparł nasz […]

23.04.2010 Udziel poparcia dla list otwartego do Prezesa Zarządu TVP SA

ZZPT TVP SA Wizja wystapił z Listem Otwartym do Prezesa Zarządu TVP SA.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja z coraz większym niepokojem obserwuje rozkręcającą się od paru miesięcy karuzelę zmian na stanowiskach kierowniczych w spółce, zarówno w zakładzie głównym jak i w oddziałach. Pomijane są całkowicie wszelkie procedury konkursowe, brak przedstawienia uzasadnienia merytorycznego dla […]

23.04.2010 Prezydent Gdańska Wystąpił z listem do Prezesa TVP SA.

Prezydent Gdańska Wystąpił z listem do Prezesa TVP SA.
Gdańsk, 23 kwietnia 2010 r. 
KP-VII/72/10/AP 
Pan Romuald Orzeł
Prezes TVP S.A. 
Szanowny Panie Prezesie!
Ze zdziwieniem i prawdziwym niepokojem dowiedziałem się, że Pańską decyzją odebrano lokalnym oddziałom TVP pasma na antenie programu II w godzinach 17.30 – 18.00. Jako obywatel i jako samorządowiec protestuję przeciwko tej decyzji.
Odbieram Pańską decyzję jako sprzeczną […]