Czytaj wpisy w kategorii:

2010

18.04.2010 Niezrozumiała decyzja Zarządu TVP SA

W dniu 18.04.2010 została podjęta przez Zarząd TVP SA decyzja o odebraniu Oddziałom Terenowym pasma regionalnego w Programie 2  w godz. 17.30 – 18. 30.

7.04.2010 Komunikat dla pracowników nie będących członkami Wizji

Na stronie ukazał się komunikat rzecznika prasowego Związku dla pracowników nie będących członkami Związku.
Szanowni Państwo,
Związek otrzymał od pracodawcy pismo, z którego wynika, że w przypadku zwolnień, nie będzie respektowana konieczność informowania nas o chęci rozwiązania z konkretną osobą umowy o pracę, jeśli pracodawca nie będzie mieć jasnego potwierdzenia, że dana osoba jest członkiem naszego związku […]

6.04.2010 Związek otrzymał żądanie przedstawienia listy członków

Związek otrzymał pismo Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, informujące, że konsultacje w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca będzie przeprowadzać jedynie w przypadkach posiadania wiedzy o reprezentowaniu pracownika przez dana zakładową organizację związkową – na podstawie przesłanego wykazu lub posiadanej informacji o potrącaniu składek członkowskich.

6.04.2010 Pismo Koła Rzeszów do Przesa Zarządu TVP SA

Koło Rzeszów ZZPT TVP SA Wizja wraz z Komisją Oddziałową NSZZ Solidarność wystosowało do Prezesa Zarządu TVP SA pismo – protest w sprawie degradacji ośrodków regionalnych Spółki, ograniczania ich możliwości produkcyjnych, wyrażające obawę przed kolejną falą zwolnień grupowych.

czytaj całość pisma

4.04.2010 Protest w sprawie degradacji Oddziałów

6.04.2010
Koło Rzeszów ZZPT TVP SA Wizja wraz z Komisją Oddziałową NSZZ Solidarność wystosowało do Prezesa Zarządu TVP SA pismo – protest w sprawie degradacji ośrodków regionalnych Spółki, ograniczania ich możliwości produkcyjnych, wyrażające obawę przed kolejną falą zwolnień grupowych.

czytaj całość pisma

30.03.2010 Protest przeciwko łamaniu prawa przy zwalnianiu pracowników

Związek wystąpił do pracodawcy z pismem, w którym kategorycznie protestuje przeciwko łamaniu prawa i domaga się bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur dotyczących konsultacji ze związkami zawodowymi w przypadku zamierzonych zwolnień pracowników.
Wystąpienie jest spowodowane tym, że pracodawca wypowiadając umowę o pracę Panu Krzysztofowi Cabajowi, operatorowi kamery w AI, członkowi naszego Związku, pracownikowi chronionemu, bez poinformowania nas […]

26.03.2010 Komunikat w sprawie zawieszenia Janusza Zembrzuskiego w prawach członka zarządu

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,
na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, gdy przestają […]

26.03.2010 Zawieszenie Janusza Zembrzuskiego w prawach członka zarządu Wizji

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,
na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, gdy przestają […]

25.03.2010 Komunikat w sprawie zawieszenia Ziemowita Poniatowskiego w prawach członka zarządu

Komunikat z dnia 25.03.2010

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,
na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w […]

25.03.2010 Zawieszenie Ziemowita Poniatowskiego w prawach członka zarządu Wizji

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,
na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, gdy przestają […]

25.03.2010 Pismo w obronie operatora kamery z AI

W dniu 25.03.2010 Związek wystosował pismo w obronie Romana Kubiatowskiego.
Warszawa, dn. 24.03.2010 r.
L.dz. Wizja/26/2010
Pani
Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
W związku z pismem THK/1353/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Panu Romanowi Kubiatowskiemu, zatrudnionemu na stanowisku operatora kamery w Agencji Informacji, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP […]

24.03.2010 Komunikat w sprawie planowanych zwolnień grupowych

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Związek w dniu dzisiejszym wystąpił do Zarządu TVP SA w poniższej sprawie:
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi na temat kolejnych, planowanych zwolnień grupowych w TVP SA ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do Zarządu TVP SA z apelem o udzielenie Związkowi odpowiedzi w następujących kwestiach:
1. Czy […]

24.03.2010 Informacja o planowanych zwolnieniach grupowych

W dniu wczorajszym ZZPT TVP SA Wizja uzyskał nieoficjalna informację, że rozpoczęto przygotowania do podjęcia kolejnej uchwały o zwolnieniach grupowych. Jak nam powiedziano, Rada Nadzorcza TVP SA oczekuje, że w następny poniedziałek Zarząd TVP SA przedstawi Radzie swoje propozycje w tej kwestii. Podano liczbę między 500 a 1000 osób planowanych do kolejnych zwolnień grupowych. Czekamy […]

23.03.2010 Likwidacja stanowiska pracy operatora kamery w AI

W dniu 23.03.2010 ZZPT TVP SA Wizja otrzymał od Pracodawcy do zaopiniowania zamiar wypowiedzenia umowy o pracę, zawartą na czas nieokreślony, jednemu z naszych członków – operatorowi kamery, zatrudnionemu w AI.
Jak pisze Pracodawca: „wyłącznym powodem wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy w wyniku restrukturyzacji Agencji Informacji i konieczność przeprowadzenia optymalizacji w zakresie zatrudnienia […]

19.03.2010

19.03.2010
Odbyła się kolejna, trzecia tura rokowań w sporze zbiorowym z pracodawcą. Nie osiągnięto znaczącego zbliżenia stanowisk. Na wstępie strony zaakceptowały protokół z pierwszego posiedzenia w rokowaniach bez zastrzeżeń oraz protokół z drugiego posiedzenia, wraz z dodatkowym stenogramem, z niewielkimi korektami redakcyjnymi.
ZZPT TVP SA Wizja zaproponował pracodawcy  rozszerzenie przedmiotu sporu zbiorowego o następujące kwestie:
1. przywrócenie wypłacania […]

19.03.2010 Odbyła się kolejna tura rokowań w sporze zbiorowym

Zespół Negocjacyjny Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Wizja w dniu 19.03.2010 roku spotkał się z pracodawcą w kolejnej turze rokowań w sporze zbiorowym. Nie osiągnięto znaczącego zbliżenia stanowisk. Strony postanowiły o kontynuowaniu rokowań.

17.03.2010

17.03.2010
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych Wizja jest obecnie w fazie przygotowań do kolejnej, trzeciej tury rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu 11.09.2009 roku pismem Wizja/82/2009. Kolejna tura rokowań odbędzie się w piątek 19.03.2010 o godzinie 12 w sali 5 bloku R.
Poprzednia tura rokowań odbyła się 4.02 2010. O jej efektach informuje komunikat rzecznika prasowego. Po […]

17.03.2010 Przygotowania do kolejne tury rokowań w sporze zbiorowym

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja jest obecnie w fazie przygotowań do kolejnej, czwartej tury rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu 11.09.2009 roku pismem Wizja/82/2009.  Kolejna tura rokowań odbędzie się w piątek 19.03.2010 o godzinie 12 […]

Odebranie premii motywacyjnych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”, podjął w dniu 15.03.2010 r. uchwałę nr 7/2010 o rozszerzeniu przedmiotu sporu zbiorowego wszczętego pismem Wizja/82/2010, na podstawie uchwały z dnia 7.09.2009, w której jednym z przedmiotów sporu jest przywrócenie wypłacania premii motywacyjnych pracownikom czasowo – premiowym zatrudnionym bezpośrednio przy produkcji i redakcji programów oraz tym, których wynagrodzenie […]

11.02.2010 Komunikat po drugiej turze rokowań w sporze zbiorowym

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA.
1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski.
2. Prezes Orzeł omówił dramatyczną […]