Czytaj wpisy w kategorii:

2010

8.02.2010 Obniżenie honorariów o 30 % – odpowiedź Biura Kadr

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja otrzymał pismo dyrektora Biura Kadr w sprawie obniżenia honorariów pracowników twórczych i technicznych o 30%, w którym zostaliśmy poinformowani, że „nie można zgodzic się z twierdzeniem, że mniejszenie środków na produkcję automatycznie przełoży się na obniżenie o 30% wyceny za poszczególne zadania.”

czytaj dalej… […]

30.01.2010 Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu przeprowadzenia konkursku na zarząd TVP SA

W dniu 9.12.2009 r. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja wystąpił do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP SA z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowiska Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu TVP SA. w grudniu 2009 r.
Warszawa, dn. 9.12.2009 r.
L.dz.WIZJA/139/2010
Pan Bogusław Szwedo
Przewodniczący Rady Nadzorczej
TVP SA
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Związek Zawodowy […]

25.01.2010 Tragedia Oddziałów – autor Urszula Dembińska, na podstawie własnej pracy KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH W STRUKTURZE TELEWIZJI PUBLICZNEJ W POLSCE. MBA USZ 2009.

Warszawa, 25.01.2010 r.
L.dz. Wizja/6/2010
Sz. Pan Romuald Orzeł
Prezes Zarządu TVP S.A.
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja jest zaniepokojony sytuacją  w oddziałach terenowych Telewizji Polskiej. Decyzja  o zmniejszeniu budżetów  oddziałów o ponad 40%, powoduje, że z anteny masowo zdejmowane są programy, a dziennikarze, aby móc pracować są zmuszani do  akwizycji i szukania sponsorów, co jest […]

21.01.2010 OZZKPT przyłącza się do sporu zbiorowego

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Kierowników Produkcji Telewizyjnej przłączył się do sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja.

czytaj pismo OZZKPT w sprawie przyłączenia do sporu zbiorowego

Obniżenie honorariów o 30%

W związku z kolejnym poleceniem obniżenia pracownikom twórczym i technicznym honorariów pracowniczych i premii zadaniowych o 30% Zarząd ZZPT TVP SA Wizja w dniu 18.01.2010 podjął uchwałę o rozszerzeniu przedmiotu sporu zbiorowego o tę kwestię.
Wystąpiliśmy do dyrektora Biura Kadr z dwoma pismami w tej sprawie Wizja/5/2010 oraz Wizja/7/2010.
W dniu 8.02.2010 ZZPT TVP SA Wizja otrzymał […]