Czytaj wpisy w kategorii:

Spór zbiorowy 2009

14.05.2013 Komunikat nadzwyczajny

Komunikat Nadzwyczajny ZZPT TVP S.A. Wizja   W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ZZPT TVP S.A. Wizja z dr Ewą Ger, dyrektorem Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  Zostaliśmy poinformowani, że w dniu 15 maja br. członkom Zarządu TVP S.A. będzie przedstawiona propozycja zmian w zatrudnieniu dla części pracowników  TVP.  Od 1 lipca do firmy zewnętrznej mają […]

22.02.2013 Wizja znów ma rację! TVP S.A. łamie prawo pracy w zakresie stosunku pracy – kolejny wyrok sądu.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że kolejny wyrok Sądu Pracy potwierdza stanowisko Związku w sprawie procederu łamania w Telewizji Polskiej S.A. art. 22 § 1 Kp.  Związek od lat zwraca uwagę, że wszystkie osoby, pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych w takich zwodach jak: dziennikarz, realizator, operator, montażysta, charakteryzator, kierownik produkcji, technik łączy […]

10.12.2012 Wniosek o zawieszenie klauzuli konkurencyjności

Warszawa, dn. 10.12.2012 r. L.dz. Wizja/136/2012 Pani Elżbieta Ponikło Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja pozostaje na stanowisku, że temat rezygnacji z klauzul konkurencyjności dla pracowników twórczych lub technicznych, przynajmniej do czasu odzyskania stabilności finansowej TVP i podniesienia poziomu produkcji wewnętrznej (na podobnych zasadach, jak w okresie lipiec-sierpień […]

13.06.2012 Odpowiedź Pełnomocnika

… Nie zgadzam się z twierdzeniem, że nie zostały przekazane Związkowi dane dotyczące umów cywilnoprawnych. Przy piśmie l.dz. THK/1463/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. przekazano informacje o ilości zawartych umów  cywilnoprawnych w grudniu 2011 i w styczniu 2012 dla zobrazowania skali zjawiska. Wyjaśniono w tym piśmie dlaczego danych wnioskowanych przez Związek pracodawca nie jest […]

8.06.2012 Czy spór zbiorowy zerwany?

Warszawa, dn. 8.06.2012 r. L.dz. Wizja/70/2012 Pan  Karol Pękul Z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja w odpowiedzi na pismo THK/2282/2012 z dnia 4.06.2012r. uprzejmie informuje, że w piśmie Wizja/54/2012 przekazał aktualne dane o składzie zespołu negocjatorów Związku w prowadzonym sporze zbiorowym. Zgodnie z Pana życzeniem dodatkowo podaliśmy uchwały, na podstawie których powołani […]

10.11.2011 Kolejna runda mediacji w sporze zbiorowym

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że w dniu 24.11.2011 r. o godz. 11.00 rozpocznie się kolejna runda mediacji w sporze zbiorowym z pracodawcą, wszczętym w dniu 7.09.2009 r.

10.06.10 Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie zakończenia rokowań w sporze zbiorowym

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna, ostatnia tura rokowań w procesie sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja, wszczętego pismem Wizja/82/2010.  Na spotkaniu zaakceptowano protokół z posiedzenia w dniu 19.03.2010. Wobec nieosiągnięcia zbliżenia stanowisk strony podpisały protokół rozbieżności.  Zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych  przechodzimy do etapu mediacji. W najbliższym czasie (5 dni) strony […]

7.06.2010 Czy będzie strajk w TVP SA ? – Pracodawca rozpoczął działania represyjne wobec członków Zarządu ZZPT TVP SA Wizja

W odwecie za zorganizowanie manifestacji przed budynkiem B w dniu 26.05.2010 Pracodawca rozpoczął działania represyjne wobec członków Zarządu ZZPT TVP SA Wizja. Pracodawca zamierza wręczyć wypowiedzenie dyscyplinarne Przewodniczącej Koła ZZPT TVP SA w Poznaniu Agacie Ławniczak za udział w wiecu oraz udzielenie wypowiedzi dla Radia Merkury. Pracodawca pisze: ” Powodem rozwiązania umowy o pracę jest […]

2.06.2010 Kolejna tura rokowań w sporze zbiorowym

Kolejna tura rokowań w sporze zbiorowym rozpocznie się 10.06.2010 o godzinie 12.00 w sali R5. Zapraszamy wszystkich negocjatorów.

12.05.2010

12.05.2010 ZZPT TVP SA Wizja wystąpił o wyznaczenie kolejnej tury rokowań w sporze zbiorowym w terminie między 17 a 21 maja 2010.

7.04.2010 Komunikat przypominający przedmiot sporu zbiorowego

Na stronie ukazał się komunikat rzecznika prasowego Związku, przypominający przedmiot sporu zbiorowego w kontekście uchwały nr 200/2010 Zarządu TVP SA. czytaj dalej…

19.03.2010

19.03.2010 Odbyła się kolejna, trzecia tura rokowań w sporze zbiorowym z pracodawcą. Nie osiągnięto znaczącego zbliżenia stanowisk. Na wstępie strony zaakceptowały protokół z pierwszego posiedzenia w rokowaniach bez zastrzeżeń oraz protokół z drugiego posiedzenia, wraz z dodatkowym stenogramem, z niewielkimi korektami redakcyjnymi. ZZPT TVP SA Wizja zaproponował pracodawcy  rozszerzenie przedmiotu sporu zbiorowego o następujące kwestie: […]

19.03.2010 Odbyła się kolejna tura rokowań w sporze zbiorowym

Zespół Negocjacyjny Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Wizja w dniu 19.03.2010 roku spotkał się z pracodawcą w kolejnej turze rokowań w sporze zbiorowym. Nie osiągnięto znaczącego zbliżenia stanowisk. Strony postanowiły o kontynuowaniu rokowań.

17.03.2010

17.03.2010 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych Wizja jest obecnie w fazie przygotowań do kolejnej, trzeciej tury rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu 11.09.2009 roku pismem Wizja/82/2009. Kolejna tura rokowań odbędzie się w piątek 19.03.2010 o godzinie 12 w sali 5 bloku R. Poprzednia tura rokowań odbyła się 4.02 2010. O jej efektach informuje komunikat rzecznika […]

17.03.2010 Przygotowania do kolejne tury rokowań w sporze zbiorowym

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja jest obecnie w fazie przygotowań do kolejnej, czwartej tury rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu 11.09.2009 roku pismem Wizja/82/2009.  Kolejna tura rokowań odbędzie się w piątek 19.03.2010 o godzinie 12 w sali 5 bloku R.

11.02.2010 Komunikat po drugiej turze rokowań w sporze zbiorowym

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA. 1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski. 2. Prezes Orzeł omówił […]

O jakie kwestie rozszerzyliśmy spór zbiorowy ?

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja na podstawie uchwały z dnia 18.01.2010 roku, rozszerzył przedmiot sporu zbiorowego, wszczętego pismem Wizja/82/2009 z dnia 11.09.2009 roku, o następujące kwestie: –  przenoszenie efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia ich honorariów o 30%, […]

18.01.2010

18.01.2010 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że, na podstawie uchwały z dnia 18.01.2010 roku, rozszerzył przedmiot sporu zbiorowego – pismo Wizja/5/2010, wszczętego pismem Wizja/82/2009 z dnia 11.09.2009 roku, o następujące kwestie: –  przenoszenie efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w […]

Czego żądamy w sporze zbiorowym ?

W związku z powyższym Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja żąda: 1. Uporządkowania sytuacji w zatrudnieniu i ujednolicenia warunków pracy pracowników etatowych i nieetatowych, twórczych i technicznych w takich zawodach jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, montażysty, kierownika produkcji, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła, którzy wykonują dokładnie […]

Dlaczego weszliśmy w spór zbiorowy?

Idea wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą powstała w trakcie trwania zwolnień grupowych w roku 2009. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dostrzegał  (i dostrzega) wiele nieprawidłowości ze strony pracodawcy w prowadzonej polityce zatrudnienia, co ma bezpośredni wpływ na sytuację pracowników twórczych i technicznych. Związek stał na stanowisku, że istnienie ogromnej sfery zatrudnienia niepracowniczego, […]