Czytaj wpisy w kategorii:

Spór zbiorowy 2009

Co jest przedmiotem sporu zbiorowego ?

Przedmiotem sporu zbiorowego są:
1. Pogarszanie warunków pracy i płacy pracowników etatowych poprzez łamanie przez Pracodawcę § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A. (stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały nr 411/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 23.06.2009 r.), który stanowi, że pracodawca zobowiązany jest przydzielić pracę w pierwszej kolejności pracownikom, a dopiero w drugiej […]