Czytaj wpisy w kategorii:

2013

2013.09.20 Cząstkowe wyniki

TAI, WOT, TV Biełsat:
Frekwencja 50%
ZA 170
PRZECIW 10
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 38
NIEWAŻNYCH 3
OTVP Lublin:
Frekwencja 50%
ZA 17
PRZECIW 2
WSTRZYMAŁO SIĘ 7
OTVP Kraków:
Frekwencja 37%
ZA 25
PRZECIW 3
WSTRZYMAŁO SIĘ 5
NIEWAŻNYCH 1
OTVP Katowcie:
Frekwencja 33%
ZA 23
PRZECIW 1
WSTRZYMAŁO SIĘ 1
OTVP Rzeszów:
Frekwencja 81%
ZA 29
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
OTVP Szczecin:
Frekwencja 63%
ZA 28
PRZECIW  4
WSTRZYMAŁO SIĘ 8

OTVP Gdańsk:
Frekwencja 59%
ZA 27
PRZECIW  2
WSTRZYMAŁO SIĘ 3
OTVP Łódź:
Frekwencja 63%
ZA 38
PRZECIW 3
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1
OTVP Poznań:
Frekwencja 60%
ZA 29
PRZECIW 3
WSTRZYMUJĄCYCH […]

2013.09.16 Frekwencja w OTVP Wrocław przekroczyła 50%!

ZZPT TVP SA informuje, że Komisje Referendalne w referendum strajkowym w sporze zbiorowym ZZPT TVP SA Wizja z pracodawcą wszczętym w dniu 7.092013r. będą pracować w następujący sposób:
1. Komisja Referendalna Zakładu Głównego
– 17.09 blok F, klatka schodowa, piętro 1 przy palarni,
– 18.09 blok B, piętro 1 przy sali konferencyjnej Biura Reklamy,
– 19.09 blok F, klatka […]

2013.08.06 Kłamstwa w Poznaniu

We wtorek, 3 września 2013 roku odbyło się spotkanie dyr. Leny Bretes-Dorożały z pracownikami OT w Poznaniu. W trakcie zebrania został m.in. przeczytany list od Prezesa Brauna. Zostało też publicznie wypowiedziane kolejne pomówienie wobec ZZPT”Wizja” – „Cały Zarząd Związku jest na etatach, co daje mu ochronę do 2017 roku. Łatwo jest namawiać innych aby nie […]

2013.09.04 Zachęcamy do udziału w referendum strajkowym

Koleżanki i koledzy, wszyscy pracownicy twórczy, techniczni i administracji.
Los telewizji publicznej spoczywa dziś w Naszych rękach. To wyjątkowa sytuacja w TVP S.A. aby Nasze opinie w sposób fundamentalny zaważyły na przyszłości Telewizji Polskiej, na jej pozycji pośród innych mediów, by  ocaliły resztki jej wiarygodności i dobrego imienia. Po latach pogardy, będą musieli liczyć się z […]

2013.09.03 Referendum strajkowe rozpoczęte

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA informuje o rozpoczęciu procedury głosowania w referendum strajkowym w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 7.09.2009r.
Przypominamy, że podstawowymi żądaniami Związku w sporze są:

Doprowadzenie do uporządkowania sposobu zatrudnienia w TVP SA poprzez:

– bezwzględne przestrzeganie § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A,
– stosowanie wyłącznie zatrudnienia pracowniczego w podstawowym zakresie działalności spółki,
– zaprzestanie […]

22.08.2013 Zwracamy się o poparcie

Szanowni Państwo,
Jak już pisaliśmy w niedawnym komunikacie, ZZPT TVP SA Wizja podjął uchwałę o organizacji referendum strajkowego. Prowadzimy spór zbiorowy od 2009 r., gdzie podstawowym tematem jest doprowadzanie do sytuacji, kiedy w TVP SA będzie istniało WYŁĄCZNIE ZATRUDNIENIE ETATOWE !!! (Wszystkie informacje u nas na stronie w zakładce SPÓR ZBIOROWY 2009).
To jest ostatni moment, kiedy […]

19.08.2013 Przeprowadzimy referendum strajkowe

ZZPT TVP S.A. Wizja informuje, że Zarząd Związku w dniu 29.07.2013 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu wśród pracowników TVP S.A. referendum strajkowego zgodnie z art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Związek prowadzi z pracodawcą spór zbiorowy od września 2009 r. W sporze żądamy m.in.:
zaprzestania przez Pracodawcę korzystania z firm […]

19.08.2013 Badanie dziennikarzy w TVP wątpliwe w aspekcie naukowym, etycznym i prawnym.

Warszawa 16 VIII 2013
Do Zarządu i Rady Nadzorczej spółki
Telewizja Polska S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Działając zgodnie ze statutem stowarzyszenia „Stop Manipulacji” w związku z doniesieniami prasowymi i informacjami w internecie oraz rozmową z pracownikami TVP, w celu zapobieżenia utraty zaufania społecznego do TVP jako wiarygodnej instytucji publicznej, chcielibyśmy zwrócić się do Państwa z […]

19.08.2013 Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy w całości popiera tezy „Oświadczenia SDP”. Także jesteśmy zdania, że pozbywanie się najbardziej profesjonalnych dziennikarzy oraz innych twórców, często wielkiej klasy i doświadczenia, tj. operatorów obrazu, montażystów, dźwiękowców itd., to dowód na od dawna planowane przez Zarząd TVP S.A. całkowite podporządkowanie kontroli politycznej i finansowej programów powstających dla TVP, która zamierza działać […]

19.08.2013 Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko kontynuacji przez zarząd TVP SA działań zmierzających do wyprowadzenia do firmy zewnętrznej kilkuset pracowników. 
Największą wartością każdego medium, a szczególnie nadawcy publicznego, jest profesjonalny zespół ludzi świadomych swoich obowiązków wobec społeczeństwa. Choć SDP niejednokrotnie krytycznie oceniało jakość pracy niektórych dziennikarzy TVP, to pozbycie się niemal wszystkich ze struktury firmy stawia […]

16.08.2013 Odpowiedź na kolejne nierawdziwe zarzuty rzecznika prasowego TVP

W odpowiedzi na informacje zawarte w komunikacie zespołu ds. Komunikacji 
ZZPT TVP SA informuje, iż nie jest prawdą, jakoby inspektorzy pracy nie stwierdzili żadnych uchybień w prowadzonym procesie wyprowadzenia 4 grup zawodowych do firmy zewnętrznej. Inspektorzy wskazali bowiem jedynie na  brak narzędzi prawnych w rękach PIP do powstrzymania tego procesu. Ocenę zgodności z prawem pozostawili w […]

15.08.2012 PIP znów bezradna

ZZPT otrzymał informację o wynikach kontroli PIP dokonanej po skardze Związku na brak zgodności z Kodeksem pracy prowadzonego procesu wyprowadzenia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej.
Inspektorzy pracy stwierdzają m.in.:
(…) Odnosząc się do planowanych działań Pracodawcy w zakresie zastosowania procedury określonej w art. 231 Kodeksu pracy,  inspektorzy pracy po wnikliwym przeanalizowaniu stanu faktycznego […]

14.08.2013 Wnioski o kontrolę w TVP SA

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja, działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań, dostrzegł poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. podstawowych praw pracowniczych, które to naruszenie dotknęło większość dziennikarzy i innych pracowników twórczych.
W Związku z powyższym Związek skierował:

Wniosek o przeprowadzenie kontroli w Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wniosek […]

14.08.2013 Ekspertyza procedur promocji stanowiskowych w procesie rekrutacji TVP

ZZPT TVP SA otrzymał list z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa zawierający
Ekspertyzę procedur promocji stanowiskowych w procesie rekrutacji TVP.
Analiza ta stanowi potwierdzenie stanowiska ZZPT TVP SA Wizja, wzywającego Zarząd TVP do zatrzymania tego procesu.
Oto treść listu ekspertów:
Szanowni Państwo,
w ostatnich dniach dyskurs medialny został zdominowany przez doniesienia o procedurach promocji na stanowiska w restrukturyzowanej obecnie […]

13.08.2013 Wniosek o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia badań psychologicznych

Wniosek
o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia badań psychologicznych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań, dostrzegł poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. podstawowych praw pracowniczych, które to naruszenie dotknęło większość dziennikarzy i innych pracowników twórczych.
Czynności podejmowane w wykonaniu uchwały Zarządu TVP S.A. z 31 lipca 2013 r., Nr 397/2013 w […]

12.08.2013 Odpowiedź Rzecznikowi Prasowemu TVP

Odpowiedź Rzecznikowi Prasowemu TVP
ZZPT TVP SA Wizja pisał już wielokrotnie o braku sensu i szkodliwym dla Spółki procederze wyprowadzenia czterech grup zawodowych do firmy zewnętrznej, o płynących z tego zagrożeniach dla długoletnich pracowników TVP m.in. w zakresie ochrony przedemerytalnej i stabilności zatrudnienia, o gwarancji wynagrodzenia tylko przez rok i to przy płacy socjalnej tj. na […]

11.08.2013 Dziwna restrukturyzacja TVP i kompromitacja Rzecznika Prasowego

Dziwna restrukturyzacja TVP i kompromitacja ich Rzecznika Prasowego
Tomasz Parol
Redaktor Naczelny www.3obieg.pl
W dniu wczorajszym nasza redakcja otrzymała list od dziennikarza, który został poddany procesowi przygotowywania czystek w TVP. Z jego treści wynika, że oto na naszych oczach zostają dorżnięte ostatki niezależnego i profesjonalnego dziennikarstwa w telewizji publicznej. Prawdopodobnie od września będziemy już mieli do czynienia tylko […]

7.08. 2013 Stop weryfikacjom – opinia prawna

Komunikat
w sprawie testowych ocen predyspozycji dokonywanych przez Pracodawcę w ramach procedury promocji stanowiskowych w procesie restrukturyzacji

 Pracodawca zarządził wykonanie badań pracowników pod kątem ich przydatności do pracy na stanowisku o nieznanym zakresie zadań i kompetencji (stanowisku koordynacyjnym). Niektórym pracownikom wydano polecenia służbowe, sugerujące konieczność poddania się takim badaniom.
 Zarządzenie Pracodawcy o poddaniu się przez pracownika indywidualnym badaniom […]

7.08.2013 Stop weryfikacjom! Stanowisko WIZJI.

DO WSZYSTKICH DZIENNIKARZY W TVP S.A.
Od jutra rusza w TVP weryfikacja dziennikarzy przygotowana w gabinetach Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim. W tym procesie mają być wyłonieni tzw. koordynatorzy ds. no właśnie, nie bardzo wiadomo jakich. Przypominamy, że trzy Związki reprezentatywne jednogłośnie odrzuciły projekt Regulaminu wynagradzania, w którym pracodawca chciał wprowadzić nowy zawód tzw. redaktora koordynatora.
Pomimo braku […]

17.07.2013 Wniosek do WKDS

Warszawa, dn. 16.07.2013 r.
L.dz. Wizja/60/2013
 
Pan Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki,
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
 
Działając na podstawie art. 1, art. 17, 17a, 17b ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, zgłaszamy wniosek o podjęcie przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego wezwania Zarządu TVP SA, zmierzającego do […]