Czytaj wpisy w kategorii:

!!! Usunięcie 4 grup zawodowych

12.04.2014 Poznaliśmy szczegóły outsourcing’u

Czytaj załączone materiały o outsourcing’u pracowników TVP

Przekazujemy Państwu kopię dokumentu z którego jasno wynika, że przeprowadzany w TVP proces outsourcing’u jest, tak naprawdę, zwolnieniem części pracowników dobranych wedle widzimisię pracodawcy. Wskazują na to jasno tabele z ujętymi liczbami pracowników , którzy mają być przekazani do Leasing Team.
Pracodawca głównie chce zaoszczędzić na nagrodach jubileuszowych i wynagradzaniu […]

6.05.2014 Apel do całego środowiska dziennikarskiego w Polsce

                                                                                                                                                                               Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
L.dz. Wizja/39/2014
 
LIST OTWARTY –
APEL DO DZIENNIKARZY –
OD DZIENNIKARZY TELEWIZJI POLSKIEJ
CZŁONKÓW ZZPTiTMP Wizja 
 
Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje, dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma ona na oustsourcing’u 4 grup zawodowych, głównie większości dziennikarzy i montażystów, choć praca w tych właśnie zawodach umożliwia działalność […]

6.05.2014 Pracownicy zadają konkretne pytania – nikt nie odpowiada

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
  L.dz. Wizja/38/2014                                                          
Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA
Pani Ewa Ger   Dyrektor BZKL 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników w sprawie outsorcingu, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, jak i w […]

6.05.2014 Pracownicy pytają o ewalucję

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
  L.dz. Wizja/37/2014                                                          
Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA 
Pani Ewa Ger  Dyrektor BZKL 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników po zakończonej ewaluacji dziennikarzy, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, jak i […]

29.04.2014 Wstrzymajcie outsourcing, poczekajmy na wyniki kontroli NIK

Warszawa, dn. 29.04.2014 r.
L.dz. Wizja/35/2014
Pan Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa, przedstawiciel Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki TVP S.A.
 
Pan Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP S.A., w związku z naszymi poprzednimi rozmowami i kierowaną do resortu Skarbu Państwa korespondencją, zwraca się do Ministra […]

28.04.2014 Pytamy w imieniu pracowników

Warszawa, dn. 28.04.2014 r.
L.dz. Wizja/33/2014
 

Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA  
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP podziela w pełni obawy pracowników Telewizji Polskiej w liście skierowanym do Pana w dniu 21.03.2014r. Rzecznik prasowy TVP zakomunikował w Pana imieniu, że Zarząd TVP nie udziela odpowiedzi na anonimy, ponieważ list […]

15.04.2014 Konferencja CZY TO POCZĄTEK PRYWATYZACJI TVP ?

W dniu 15.05.2014r. w siedzibie SDP odbyła się konferencja z udziałem m.in. Richarda Polacek’a, policy officer,  Uni global union, Media Entertainment & Arts oraz  Macieja Pacuły, eksperta Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE pt.
Czy jest to początek prywatyzacji telewizji publicznej?
czyli
Outsourcing corebussines’u  –

Zarząd TVP „w awangardzie” procesów zarządzania!
 
Przebieg konferencji:
1.      Powitanie  – red. Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia […]

14.04.2014 Wizja przeciw outsourcingowi

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZZPTITMP WIZJA PRZECIW OUTSOURCINGOWI
 

 

13.04.2014 NIK w TVP

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kompleksową kontrolę działań obecnego Zarządu Telewizji Polskiej. Kontrola obejmuje lata 2011-2014 i dotyczy wielu podstawowych obszarów działania spółki.
Kontrolowane przez inspektorów NIK będą m.in.:

produkcja zewnętrzna TVP

plany emisyjne i ekonomiczne

sposób realizacji wniosków pokontrolnych po poprzednich kontrolach NIK

funkcjonowanie systemu ROPAT

proces […]

13.04.2014 Zażalenie na postanowienie prokuratora

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że złożył do Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Zarząd TVP przestępstwa uporczywego łamania praw pracowniczych opisanego w art. 218 KK. Sprawa za pośrednictwem prokuratury apelacyjnej została przekazana do prokuratora rejonowego dla Warszawy Mokotowa, a prokurator rejonowy odmówił wszczęcia dochodzenia, […]

12.04.2014 Odpowiedź na interpelecję poselską w sprawie sytuacji TVP czyli rzeczywistość równoległa

W dniu 6.02.2014 r. grupa posłów wystąpiła z interpelacją poselską w sprawie sytuacji w TVP. Tekst interpelacji poniżej.
 
Odpowiedź na interpelację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Odpowiedź Prezesa Zarządu TVP Juliusza Brauna.
 
Jacek Czerniak,  Poseł na Sejm RP
Pani Ewa KOPACZ, Marszałek Sejmu RP
 
Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację „w sprawie sytuacji w Telewizji […]

8.04.2014 Zaproszenie

Zarząd TVP przyjął model telewizji publicznej, funkcjonującej wyłącznie jako emitent. Produkcję  wewnętrzną programów chce ograniczyć jedynie do informacji.
Realizując  ten model:  nieustannie zwalnia,  outsource’uje, zmusza do samo zatrudnienia pracowników twórczych – podstawowych z punktu widzenia roli telewizji publicznej, zastępuje ich rzeszą współpracowników, łamiąc art. 22 Kp,  a ponadto wyprzedaje nieruchomości, zaprzestaje inwestycji w rozwój środków […]

5.03.2014 Popieramy działania NSZZ Solidarność TVP Wrocław

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA
w pełni akceptuje każdą inicjatywę mającą na celu poprawę sytuacji Pracowników i Spółki .
Popieramy apel NSZZ Solidarność Oddziału Wrocławskiego TVP o wzięcie udziału w jutrzejszym  proteście wobec  zwalniania pracowników w ramach tzw. „outsourcingu”,  bezzasadnych limitów zatrudnienia, marginalizacji roli Oddziałów Regionalnych TVP, braku ustawy medialnej, która ureguluje kwestie […]

24.02.2014 Po raz kolejny wzywamy do zaprzestania destrukcji potencjału twórczego TVP i łamania praw pracowniczych

Warszawa, dn.19.02.2014 r.
L.dz. Wizja/15/2014                                                                                                                                                                
Pan Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa
Pan Stanisław Jekiełek, Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A.                   
ZZPTiTMP Wizja zwraca się po raz kolejny do Właściciela  oraz Rady Nadzorczej Spółki TVP S.A. o powstrzymanie procesu destrukcji potencjału twórczego TVP i demontażu Spółki.
Dotyczy to 550 pracowników (dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików), […]

17.02.2014 Tak było w Rzeszowie

14.02.2014 Niech zamilkną usta bezwstydu pełne

Niech zamilkną usta bezwstydu pełne – odpowiedź rzecznikowi TVP (na wypowiedź dla wirtualnych mediów).
Czy może jeszcze coś zdziwić pracownika twórczego, zatrudnionego w Telewizji Polskiej, a osobliwie czy mogą go zaskoczyć wypowiedzi i oceny płynące z Zarządu i wszelkich bezpośrednio podległych mu  przekaźników?
Wydawałoby się, że – po doświadczeniach, jakie zafundował nam Zarząd TVP pod wodzą dr […]

12.02.2014 Tak było w Warszawie

12.02.2014 Tak było w Poznaniu

12.02.2014 Zarząd TVP kontynuuje zastraszanie pracowników

Warszawa, dn.12.02.2014 r.
 L.dz. Wizja/10/2014,
Zarząd Telewizji Polskiej S.A.
Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej S.A.
Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Telewizji Polskiej S.A.
 
Odpowiedź
na stanowisko Zarządu przekazane przez Centrum Informacji TVP S.A.
 oraz Wezwanie
do zaniechania szykan wobec osób uczestniczących w legalnym strajku
Centrum Informacji opublikowało komunikat, w którym informuje, że „Zarząd Telewizji Polskiej S.A. postanowił nie skorzystać tym razem z przysługującego pracodawcy prawa do […]

11.02.2014 Strajk przynosi pierwsze efekty