Czytaj wpisy w kategorii:

!!! Usunięcie 4 grup zawodowych

3.06.2013 Wniosek do prokuratury

Warszawa, 29 maja 2013 r.
L.dz.Wizja/41/2013
 
Prokurator Prokuratury Rejonowej
Warszawa – Mokotów w Warszawie
ul. Wiktorska 91 A
02–582 Warszawa
 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wniosek o wszczęcie postępowania karnego 
        I.            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja zawiadamia o popełnieniu przestępstwa polegającego na tym, że osoby zobowiązane w Telewizji Polskiej S.A. do udzielania informacji związkom zawodowym, działając 23 maja 2013 […]

31.05.2013 GIP przeprowadzi kontrolę w TVP

Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy poinformowała Związek, że Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę w TVP SA. Kontrola będzie dotyczyła zgodności z prawem pracy zamiaru wyprowadzenia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej.

29.05.2013 Stanowisko Europejskiej Federacji Dziennikarzy

Do:
Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP S.A.
Bogusław Piwowar, Zarząd TVP S.A.
Marian Zalewski, Zarząd TVP S.A
Do wiadomości:
Elżbieta Ponikło, Dyrektor Biura Zarządu
Stanisław Jekiełek, Rada Nadzorcza
Związek Zawodowy Wizja
Związek Zawodowy Solidarność
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich SDP
Bruksela, 27 May 2013
Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa w imieniu Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ), która reprezentuje związki i stowarzyszenia dziennikarskie z całej Europy.
Zostaliśmy poinformowani przez naszego polskiego członka […]

28.05.2013 Odpowiedź na twierdzenia wiceministra Baniaka

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że wypowiedź wiceministra Skarbu Państwa Rafała Baniaka w Sejmie RP w dniu 27.05.2013r., jakoby kwestia wyprowadzenia do firmy zewnętrznej dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików z TVP była konsultowana ze związkami zawodowymi i odbyło się kilkanaście lub kilkadziesiąt spotkań przed podejmowaniem decyzji przez organy korporacyjne mija się ze […]

28.05.2013 Komunikat Związków Zawodowych

Komunikat Związków Zawodowych
Trzy reprezentatywne związki zawodowe oraz pozostałe organizacje związkowe, działające w TVP S.A. , spotkały się 28 maja br., aby omówić sytuację,  związaną z decyzją zarządu TVP S.A. z 15 maja br., dotyczącą wyprowadzenia do firmy prywatnej czterech grup zawodowych : dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików. 
W obliczu realnego zagrożenia dla dalszego  istnienia  telewizji publicznej […]

23.05.2013 Konferencja prasowa ZZPT TVP SA Wizja

23.05.2013 Telewizja już nie publiczna

Warszawa, 23 maja 2013 r.
Komunikat prasowy
Telewizja już nie publiczna
Zarząd TVP SA w dniu 15.05.2013 r. roku podjął uchwałę o przeniesieniu większości zatrudnionych dotychczas w TVP S.A. dziennikarzy, montażystów i innych osób zaangażowanych w produkcję telewizyjną, zatrudnionych w kilkunastu jednostkach organizacyjnych TVP SA (16 Oddziałach Terenowych i 6 jednostkach organizacyjnych Zakładu Głównego, tj. Programie 1, Programie […]

22.05.2013 Konferencja prasowa ZAPROSZENIE

Zapraszamy na konferencję prasową nt:
Dlaczego Prezesowi TVP przeszkadzają dziennikarze? 
Czy wyprowadzenie czterech grup zawodowych z TVP do firmy zewnętrznej
jest początkiem prywatyzacji telewizji publicznej? 
Kto dał zielone światło na  wypływ wielu milionów z kasy telewizji publicznej do prywatnej kieszeni? 
Dziś – dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy i graficy, a jutro … ?
 
W związku z zakazem wydanym Związkowi przez Pracodawcę na […]

20.05.2013 STRAJK OSTRZEGAWCZY

UCHWAŁA ZARZĄDU ZZPT TVP SA WIZJA
Z DNIA 20.05.2013R. NR
O PRZEPROWADZENIU STRAJKU OSTRZEGAWCZEGO
W SPORZE ZBIOROWYM WSZCZĘTYM DNIA 7.09.2009R.
ZZPT TVP SA Wizja, na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.
 UZASADNIENIE: 
Przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę , że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed […]

20.05.2013 Wniosek do Rady Nadzorczej

Warszawa, dn.20.05.2013 r.
 L.dz.Wizja/33/2013
Pan Stanisław Jekiełek
                                      Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.
                                      Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A.
                                      Zarząd TVP S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja wyraża kategoryczny sprzeciw wobec decyzji Zarządu Spółki, podjętej 15 maja br., dotyczącej przeniesienia do firmy zewnętrznej czterech grup zawodowych: dziennikarzy, montażystów, grafików i charakteryzacji.
Decyzja ta jest rażąco sprzeczna z […]

20.05.2013 Wniosek o udostępnienie uchwały Zarządu TVP SA

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie
Wniosek
o udostępnienie uchwały Zarządu TVP S.A. z dnia 15 maja 2013 r. o przyjęciu propozycji systemowych zmian i optymalizacji funkcji oraz wprowadzeniu nowego modelu realizacji zadań TVP S.A.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, wnosi o udostępnienie Związkowi podjętej w dniu 15 […]

20.05.2013 Pełnomocnik ds. porozumienia

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja powierza Adamowi Stobnickiemu misję przeprowadzenia w ciągu dwóch tygodni rozmów ze wszystkimi związkami zawodowymi w TVP SA w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w sprawie zapobieżenia przeniesienia grup pracowników do firmy zewnętrznej.

17.05.2013 Tajna uchwała ?

1.    TAJNA UCHWAŁA ? 
ZZPT TVP SA Wizja wystąpił w dniu wczorajszym do Pracodawcy o przesłanie uchwały, podjętej przez Zarząd TVP SA w dniu 15.05.2013r, o przeniesieniu dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej. Domagaliśmy się również przedstawienia uzasadnienia tej uchwały oraz opinii prawnych, które przyzwalałyby Pracodawcy na to działania w oparciu o art. 23 […]

16.05.2013 Protest przeciwko działaniom Zarządu TVP

Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać protest do Zarządu TVP SA i Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 

Imię i Nazwisko(wymagane)
E-mail(wymagany ważny e-mail)
Zawód(wymagane)
Jednostka/Instytucja(wymagane)
Adresat protestuZarząd TVP SA, Dyrektor BZZL(wymagane)
Treść ProtestuProtestuję przeciwko kolejnej próbie wyprowadzenia zawodów twórczych z TVP S.A. Telewizja bez dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów, grafików to absurd! To krok do likwidacji Telewizji Publicznej. Wyrzucenie […]

15.05.2013 Strajk ostrzegawczy ?

W dniu wczorajszym ZZPT TVP S.A. Wizja został poinformowany przez Panią Ewę Ger, Dyrektor BZZL, że dziś tj. 15 maja br. członkom Zarządu TVP S.A. będzie przedstawiona propozycja zmian w zatrudnieniu dla części pracowników TVP.
Według autorów koncepcji od 1 lipca do firmy zewnętrznej mają być przeniesione z etatami cztery grupy pracowników: dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy, graficy.

Firma […]

14.05.2013 Komunikat nadzwyczajny

Komunikat Nadzwyczajny ZZPT TVP S.A. Wizja
 
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ZZPT TVP S.A. Wizja z dr Ewą Ger, dyrektorem Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  Zostaliśmy poinformowani, że w dniu 15 maja br. członkom Zarządu TVP S.A. będzie przedstawiona propozycja zmian w zatrudnieniu dla części pracowników  TVP. 
Od 1 lipca do firmy zewnętrznej mają być przeniesione  z […]