Czytaj wpisy w kategorii:

2014

5.06.2014 Założymy organizację zakładową w LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014 r.
  L.dz. Wizja/64/2014
                                                                                                      Zarząd Spółki  LEASING TEAM
                                                                                                      ul. Taśmowa7
                                                                                                      02-677 Warszawa
 
                   W związku z podpisaniem 26 maja 2014 r. roku przez Zarząd TVP S.A. umowy z Państwa firmą, tj. agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych, stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików […]

5.06.2014 Wniosek do NIK o kontrolę umowy TVP z LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014  
L.dz. Wizja/63/2014
Sz. Pan Krzysztof Kwiatkowski  Prezes Najwyższej Izby Kontroli
26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików komputerowych i charakteryzatorów  oraz grupy współpracowników wykonujących te zawody. Stało się […]

4.06.2014 Wniosek o udostępnienie kopii umowy

Warszawa, dn.04.06.2014 r.
L.dz. Wizja/62/2014                                                                                                                                                            
Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A. 
Pani Ewa Ger  Dyrektor BZZL 
 
Wniosek
o udostępnienie kopii umowy zawartej przez Telewizję Polską S.A. ze spółką Leasing Team sp. z o.o.
                     Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP SA, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, jak również na podstawie […]

28.05.2014 Odpowiadamy pracodawcy: rzekome przejęcie zakładu pracy

Warszawa, dn. 29.05.2014 r.
L.dz. Wizja/59/2014
Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter tymczasowy. Nie można na stałe dopuszczać do tego, by miliony ludzi udawały, że są przedsiębiorstwami, by płacić niższą stawkę ZUS-u. Więc wiadomo, że koszty pracy muszą się zwiększać. Marek Belka, prezes NBP.
 
Pan […]

28.05.2014 Żądamy doprecyzowania jaka część TVP jest przejmowana

Warszawa, dn.28.05.2014 r.
L.dz. Wizja/60/2014
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pani Ewa Ger
Dyrektor BZZL
ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP zwraca się o niezwłoczne uzupełnienie informacji przekazanych w piśmie THK -0750-76/2014/2248 poprzez:

 dokładne sprecyzowanie,  jaka część zakładu pracy przejdzie na nowego pracodawcę tj. jakie, pozostające ze sobą w funkcjonalnym związku, składniki materialne i niematerialne, stanowiące zorganizowaną część lub części przedsiębiorstwa […]

12.05.2014 UNI MEI zdecydowanie potępia działania Zarządu TVP w liście do Premiera Rządu RP

ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP otrzymał stanowisko organizacji UNI MEI GLOBAL potępiające działania Zarządu TVP, których zamiarem jest wyprowadzanie do firmy zatrudnienia tymczasowego dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików. W stanowisku zdecydowanie wezwano Zarząd TVP do wycofania się z tego pomysłu, jako szkodliwego dla publicznego nadawcy. Listy ze stanowiskiem mają zostać skierowane:
do Pana Donalda Tuska, Premiera […]

12.04.2014 Poznaliśmy szczegóły outsourcing’u

Czytaj załączone materiały o outsourcing’u pracowników TVP

Przekazujemy Państwu kopię dokumentu z którego jasno wynika, że przeprowadzany w TVP proces outsourcing’u jest, tak naprawdę, zwolnieniem części pracowników dobranych wedle widzimisię pracodawcy. Wskazują na to jasno tabele z ujętymi liczbami pracowników , którzy mają być przekazani do Leasing Team.
Pracodawca głównie chce zaoszczędzić na nagrodach jubileuszowych i wynagradzaniu […]

6.05.2014 Apel do całego środowiska dziennikarskiego w Polsce

                                                                                                                                                                               Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
L.dz. Wizja/39/2014
 
LIST OTWARTY –
APEL DO DZIENNIKARZY –
OD DZIENNIKARZY TELEWIZJI POLSKIEJ
CZŁONKÓW ZZPTiTMP Wizja 
 
Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje, dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma ona na oustsourcing’u 4 grup zawodowych, głównie większości dziennikarzy i montażystów, choć praca w tych właśnie zawodach umożliwia działalność […]

6.05.2014 Pracownicy zadają konkretne pytania – nikt nie odpowiada

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
  L.dz. Wizja/38/2014                                                          
Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA
Pani Ewa Ger   Dyrektor BZKL 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników w sprawie outsorcingu, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, jak i w […]

6.05.2014 Pracownicy pytają o ewalucję

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
  L.dz. Wizja/37/2014                                                          
Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA 
Pani Ewa Ger  Dyrektor BZKL 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników po zakończonej ewaluacji dziennikarzy, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, jak i […]

29.04.2014 Wstrzymajcie outsourcing, poczekajmy na wyniki kontroli NIK

Warszawa, dn. 29.04.2014 r.
L.dz. Wizja/35/2014
Pan Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa, przedstawiciel Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki TVP S.A.
 
Pan Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP S.A., w związku z naszymi poprzednimi rozmowami i kierowaną do resortu Skarbu Państwa korespondencją, zwraca się do Ministra […]

28.04.2014 Pytamy w imieniu pracowników

Warszawa, dn. 28.04.2014 r.
L.dz. Wizja/33/2014
 

Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA  
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP podziela w pełni obawy pracowników Telewizji Polskiej w liście skierowanym do Pana w dniu 21.03.2014r. Rzecznik prasowy TVP zakomunikował w Pana imieniu, że Zarząd TVP nie udziela odpowiedzi na anonimy, ponieważ list […]

15.04.2014 Konferencja CZY TO POCZĄTEK PRYWATYZACJI TVP ?

W dniu 15.05.2014r. w siedzibie SDP odbyła się konferencja z udziałem m.in. Richarda Polacek’a, policy officer,  Uni global union, Media Entertainment & Arts oraz  Macieja Pacuły, eksperta Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE pt.
Czy jest to początek prywatyzacji telewizji publicznej?
czyli
Outsourcing corebussines’u  –

Zarząd TVP „w awangardzie” procesów zarządzania!
 
Przebieg konferencji:
1.      Powitanie  – red. Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia […]

14.04.2014 Wizja przeciw outsourcingowi

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZZPTITMP WIZJA PRZECIW OUTSOURCINGOWI
 

 

13.04.2014 NIK w TVP

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kompleksową kontrolę działań obecnego Zarządu Telewizji Polskiej. Kontrola obejmuje lata 2011-2014 i dotyczy wielu podstawowych obszarów działania spółki.
Kontrolowane przez inspektorów NIK będą m.in.:

produkcja zewnętrzna TVP

plany emisyjne i ekonomiczne

sposób realizacji wniosków pokontrolnych po poprzednich kontrolach NIK

funkcjonowanie systemu ROPAT

proces […]

13.04.2014 Zażalenie na postanowienie prokuratora

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że złożył do Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Zarząd TVP przestępstwa uporczywego łamania praw pracowniczych opisanego w art. 218 KK. Sprawa za pośrednictwem prokuratury apelacyjnej została przekazana do prokuratora rejonowego dla Warszawy Mokotowa, a prokurator rejonowy odmówił wszczęcia dochodzenia, […]

12.04.2014 Odpowiedź na interpelecję poselską w sprawie sytuacji TVP czyli rzeczywistość równoległa

W dniu 6.02.2014 r. grupa posłów wystąpiła z interpelacją poselską w sprawie sytuacji w TVP. Tekst interpelacji poniżej.
 
Odpowiedź na interpelację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Odpowiedź Prezesa Zarządu TVP Juliusza Brauna.
 
Jacek Czerniak,  Poseł na Sejm RP
Pani Ewa KOPACZ, Marszałek Sejmu RP
 
Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację „w sprawie sytuacji w Telewizji […]

8.04.2014 Zaproszenie

Zarząd TVP przyjął model telewizji publicznej, funkcjonującej wyłącznie jako emitent. Produkcję  wewnętrzną programów chce ograniczyć jedynie do informacji.
Realizując  ten model:  nieustannie zwalnia,  outsource’uje, zmusza do samo zatrudnienia pracowników twórczych – podstawowych z punktu widzenia roli telewizji publicznej, zastępuje ich rzeszą współpracowników, łamiąc art. 22 Kp,  a ponadto wyprzedaje nieruchomości, zaprzestaje inwestycji w rozwój środków […]

17.03.2014 Protestujemy przeciw zwolnieniom w TAI

 Warszawa, dn.17.03.2014 r.
L.dz. Wizja/22/2014
                                              
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP wzywa Pana do natychmiastowego zaprzestania łamania praw pracowniczych, które ma obecnie miejsce w Telewizyjnej Agencji Informacji.
Dyrekcja TAI podjęła decyzję o zwolnieniu etatowych realizatorów audycji i dźwięku, motywując to trudną sytuacją ekonomiczną spółki, a przede […]

5.03.2014 Kredyt pod zastaw OTVP Kraków i Wrocław ?

 Warszawa, dn.05.03.2014 r.
L.dz. Wizja/20/2014
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w Telewizji Polskiej zwraca się do Pana z pytaniem:
Czy prawdą jest, że TVP S.A. wzięła kredyt w wysokości 50 mln zł na dwa lata pod zastaw Oddziałów w Krakowie i Wrocławiu?
Jaki jest cel wzięcia kredytu […]