Czytaj wpisy w kategorii:

4. KOMUNIKATY

Uchwała nr 36/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 36/2011 o rozszerzeniu składu Zarządu

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że Przewodniczący Sekcji Operatorów Adam Stobnicki zostaje  przyjęty w skład Zarządu ZZ WIZJA.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 35/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 35/2011 o rozszerzeniu składu Zarządu

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że Przewodnicząca Koła Lublin Agnieszka Drączkowska zostaje  przyjęta w skład Zarządu ZZ WIZJA.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 34/2011 z dnia 29.09.2011

Uchwała nr 34/2011 o wznowieniu sporu zbiorowego

ZZPT TVP SA Wizja wznawia spór zbiorowy i ustala termin mediacji na okres pomiędzy 24 a 28.10. 2011. Jednocześnie grono negocjatorów powiększa się o Ewę Wolniewicz oraz Gerarda Sawickiego.

Uchwała nr 33/2011 z dnia 23.09.2011

Uchwała nr 33/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 32/2011 z dnia 11.09.2011

Uchwała nr 32/2011 o pogotowiu strajkowym

W związku z bezprawnym wręczeniem zwolnienia dyscyplinarnego Jackowi Dybowskiemu, wiceprzewodniczącemu Zarządu ZZPT TVP SA Wizja, członkowi Rady Pracowników TVP SA oraz negocjatorowi w sporze zbiorowym,  przez dyrektora Agencji Produkcji Telewizyjnej Andrzeja Jeziorka,
ZZPT TVP SA Wizja ogłasza POGOTOWIE STRAJKOWE.

Dyrektor Jeziorek  złamał prawo:
– art. 32 ustawy o związkach zawodowych z […]

Uchwała nr 31/2011 z dnia 07.09.2011

Uchwała nr 31/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 29/2011 z dnia 03.08.2011

Uchwała nr 29/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 26/2011 z dnia 13.06.2011

Uchwała nr 26/2011 o osobach chronionych

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA postanawia przyjąć na listę osób chronionych Monikę Kalinowską w związku z jej wybraniem na stanowisko sekretarza Koła Wizji w Łodzi na miejsce Janusza Jeziorskiego, który odszedł na emeryturę.

Uchwała nr 25/2011 z dnia 13.06.2011

Uchwała nr 25/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 24/2011 z dnia 29.05.2011

Uchwała nr 24/2011 o nowych reprezentantach

Zarząd Związku przyjmuje  niżej wymienione osoby do grupy osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy. Są to:
1. Jeremi Grzywa,
2. Pior Kotarba
3. Krzysztof Michalski

Uchwała nr 23/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 23/2011 o wyborze wiceprzewodniczącego Koła APAI

Zarząd ZZ WIZJA postanawia przychylić się do wniosku Przewodniczącego Koła APAI kolegi Andrzeja Obłuskiego o przeprowadzenie drogą internetową wyborów wiceprzewodniczącego tego Koła w związku z rezygnacją kol. Jerzego Czupiała z pełnienia tej funkcji. Jako męża zaufania wyborów Zarząd wyznacza kol. Stanisława Kucharskiego.

Uchwała nr 22/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 22/2011 wycofaniu rezygnacji

Zarząd ZZ WIZJA postanawia przyjąć wycofanie rezygnacji kolegi Andrzeja Witkowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego  Sekcji Dziennikarzy ZZ WIZJA z powodu przejścia na emeryturę, co skutkuje pozostaniem na tym stanowisku.

Uchwała nr 21/2011 z dnia 23.05.2011

Uchwała nr 21/2011 o wiceprzewodniczącym

Zarząd ZZ WIZJA postanawia powierzyć dalsze pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego związku koledze Wiesławowi Byczotowi odrzucając tym samym jego gotowość podania się do dymisji w związku z przejściem na emeryturę.

Uchwała nr 20/2011 z dnia 15.04.2011

Uchwała nr 20/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 19/2011 z dniz 11.04.2011

Uchwała nr 19/2011 o wyborze szefa Sekcji Dziennikarzy

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przeprowadzić wybory internetowe szefa Sekcji Dziennikarzy. Zarząd przychyla się tym samym do wniosku o przeprowadzenie wyborów zgłoszonego przez dotychczasowego szefa tej sekcji Andrzeja Witkowskiego, który ma zamiar ustąpić z tej funkcji  z powodu przejścia na emeryturę.
Jako […]

Uchwała nr 17/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 17/2011 o zapomogach

Zarząd Wizji postanawia przeznaczyć po 200 złotych na zapomogę rzeczową dla Pawła Nycza i Moniki Konopki, przekazuje kwotę 400 złotych Barbarze Pawlak i zobowiązuje ją do realizacji tej zapomogi.

Uchwała nr 16/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 16/2011 o zmianie listy osób chronionych

Zarząd Wizji postanawia zmienić listę osób chronionych skreślając z niej Szczepana Adamiuka, Monikę Konopkę i Andrzeja Witkowskiego, którym wygasło prawo do ochrony i wpisując na  listę i tym samym  obejmując ochroną Romana Piotrowskiego, Pawła Nycza i Marzenę Kuc.
Ochrona w/w osobom przysługuje na czas kadencji tj. do […]

Uchwała nr 15/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 15/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 13/2011 z dnia 23.03.2011

Uchwała nr 13/2011 o liście osób chronionych

Zarząd Związku Zawodowego WIZJA postanawia przyjąć Roberta Pająka na listę osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy i uzyskujących z tego tytułu ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych.

Uchwała nr 12/2011 z dnia 12.03.2011.

Uchwała nr 12/2011 z dnia 12.03.2011. o przyjęciu nowych członków
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.