Czytaj wpisy w kategorii:

4. KOMUNIKATY

Uchwała z dnia 5.08.2009

U C H W A Ł A
Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Na podstawie Art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Prezydium Zarządu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę o wskazaniu liczby oraz nazwisk osób podlegających ochronie.
1. BarbaraMarkowska-Wójcik
(na podstawie poprzedniej […]

Uchwała z dnia 23.07.2009

U c h w a ł a Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 23.07.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą
§ 1.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA na posiedzeniu w dniu […]

Protokół z dnia 23.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, uczestniczyło 11 osób w tym 9
obecnych. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała […]

13.07.2009 Komunikat po rokowaniach w sporze zbiorowym – zwolnienia grupowe

Informujemy, że Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA nie podpisał porozumienia z pracodawcą, dotyczącego zwolnień grupowych. Pracodawca nie przedstawił Związkowi dokumentów, z których wynikałaby bezwzględna konieczność ich przeprowadzenia. Ze szczątkowych materiałów, które otrzymaliśmy jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji brakuje pracowników etatowych, a nie występuje ich nadmiar. Z tego powodu Związek nie zgadza się […]

Uchwała z dnia 13.07.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Szczepana Adamiuka Przewodniczącego Koła Lublin
Andrzeja Błaszkiewicza Przewodniczącego Sekcji Montażystów,
Andrzeja Ciszewskiego Przewodniczącego Koła Białystok,
Hannę Kordalską – Rosiek Przewodniczącego Koła […]

Protokół z dnia 13.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu, Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad:
1. zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia Zarządu
2. przyjęcie w szeregi Związku nowych członków
3. tzw. „naciski w sprawie Kuczyńskiej”
4. pismo do Państwowej Inspekcji Pracy
5. wnioski po spotkaniu przedstawicieli Związku z […]

Uchwała z dnia 24.06.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Jacka Dybowskiego – Przewodniczącego Sekcji Realizacji i Scenografii,
Leszka Foltyna – Przewodniczącego Koła Szczecin,
Andrzeja Obłuskiego – Przewodniczącego Koła Agencji […]

Protokół z dnia 24.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty:
1/ stwierdzenie kworum
2/ zatwierdzenie protokołu z poprzedniego prezydium Zarządu
3/ zatwierdzenie nowych Koł i […]

Uchwała z dnia 09.06.2009 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała z dnia 09.06.2009
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA w sprawie rozszerzenia składu  Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)

Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład  następujących osób:
Jacka Dybowskiego –           Przewodniczącego Sekcji Realizacji […]

Protokół z dnia 8.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.
1/ Omówienie Zjazdu,
2/ Omówienie nowych koł i sekcji Związku oraz ich […]

Uchwała z dnia 23.05.2009 w sprawie wyboru Prezydium

Uchwała z dnia 23.05.2009
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA
sprawie wyboru Prezydium Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§26.1.Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Związku.
2.Prezydium jest wybierane przez  Zarząd na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
3.W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie,…)

i mając na uwadze planowane rozszerzenie Zarządu o Przewodniczących […]

Protokół z dnia 12.05.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku red. Barbara-Markowska –Wójcik zaproponowała […]