Czytaj wpisy w kategorii:

4. KOMUNIKATY

Uchwała nr 59/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 59/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przychylić się do wniosku rzecznika prasowego Mariusza Jelińskiego i przyznać mu rekompensatę za poniesione wydatki w czasie pełnienia funkcji rzecznika w wysokości 300 złotych. (trzysta złotych).

Uchwała nr 58/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 58/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 57/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 57/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem zarządza wybory internetowe Przewodniczącego Sekcji Dziennikarzy i ich przeprowadzenie powierza Stanisławowi Kucharskiemu jako mężowi zaufania. Wybory maja być przeprowadzone do końca czerwca br.

Uchwała nr 56/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 56/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA działając zgodnie ze statutem w celu wybrania Przewodniczącego Koła APAI WOT zwołuje zebranie wyborcze tego Koła w dniu 14 czerwca 2013 o godzinie 14.00 w Sali 505 w budynku TVP SA przy Placu Powstańców Warszawy.
 

Uchwała nr 55/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 55/2013
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA stwierdza, że niżej wymienione osoby reprezentują Związek przed pracodawcą.
Andrzej Błaszkiewicz – Przewodniczący Sekcji Montażu,
Tadeusz Peńsko – Przewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku,
Emilia Zięba – Przewodnicząca Sekcji Produkcji,
Marek Bieńkowski – Przewodniczący Sekcji Realizacji i Scenografii,
Krzysztof Malec – Przewodniczący Sekcji Techniki,
Andrzej Pieczyński – Przewodniczący Koła Woronicza,
Hanna Kordalska […]

Uchwała nr 54/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 54/2013
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczących Kół i Sekcji wybranych na te stanowiska na zebraniach wyborczych w swoich Kołach i Sekcjach. Są to następujące osoby:
Andrzej Błaszkiewicz – Przewodniczący Sekcji Montażu,
Tadeusz Peńsko – Przewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku,
Emilia Zięba – Przewodnicząca Sekcji Produkcji,
Marek […]

Uchwała nr 53/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 53/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem zwołuje zebranie wyborcze Koła ZZ Wizja w OTV Białystok w dniu 16 czerwca w pierwszym terminie o godzinie 21.00 i w drugim terminie o godzinie 21.30.
Celem zebrania jest wybór Przewodniczącego Koła Białystok
Uchwała nie została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 167.

Uchwała nr 52/2013 z dnia 11.06.2013

Uchwała nr 52/2013 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zwołuje zebranie wyborcze Koła ZZ Wizja w OTV Białystok w dniu 10 czerwca o godzinie 21.00. Celem zebrania jest wybór Przewodniczącego Koła Białystok
 Uchwała nie została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 166.

Uchwała nr 51/2013 z dnia 03.06.2013

Uchwała nr 51/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
Uchwała nie została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 165

Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013

Uchwała nr 50/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia oddelegować do struktur Forum Związków Zawodowych przewodniczącą Barbarę Markowską – Wójcik.

Uchwała nr 49/2013 z dnia 31.05.2013

Uchwała nr 49/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 48/2013 z dnia 29.05.2013

Uchwała nr 48/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 47/2013 z dnia 27.05.2013

Uchwała nr 47/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

25.05.2013 Walny Zjazd ZZP TVP SA Wizja

W dniu 25.05.2013 odbył się Walny Zjazd ZZPT TVP SA Wizja. Uczestniczyli delegaci ze wszystkich Kół i Sekcji.
Wybrano władze Związku na kolejna kadencję na lata 2013-2017 w składzie:
Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Zarządu Związku
Jacek Dybowski
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
Krzysztof Stanisławski
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
Mariusz Jeliński
Rzecznik prasowy
Stanisław Kucharski
Członek Zarządu, Skarbnik
Barbara Pawlak
Sekretarz
Grażyna Ogrodowska
Członek Zarządu
Agata Ławniczak
Członek Zarządu
Wiesław Byczot
Członek Zarządu
Witold Wojciechowski
Członek Zarządu
Uchwalono nowy Statut Związku.
Zjazd […]

Uchwała nr 46/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 45/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 45/2013
 
 
 

Uchwała nr 44/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 44/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

25.05.2013 Uchwała nr 12 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  12  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA podnosi składkę członkowską do wysokości 15 zł.

 
 
 

25.05.2013 Uchwała nr 11 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 11 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA popiera uchwałę Zarządu ZZPT TVP SA Wizja z dnia 15.05.2013 r. o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 7.09.2009r.
Walny Zjazd nie widzi możliwości porozumienia w sporze zbiorowym z winy pracodawcy. Pracodawca nie […]

25.05.2013 Uchwała nr 10 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 10 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Walny Zjazd ZZPT TVP SA Wizja uchwala wotum nieufności wobec Zarządu TVP SA. Jednocześnie wzywa Zarząd TVP SA do wycofania się z uchwały Zarządu z dnia 15.05.2013r. oraz do podjęcia natychmiastowych rozmów […]