Czytaj wpisy w kategorii:

Uchwały zarządu

Uchwała nr 59/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 59/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przychylić się do wniosku rzecznika prasowego Mariusza Jelińskiego i przyznać mu rekompensatę za poniesione wydatki w czasie pełnienia funkcji rzecznika w wysokości 300 złotych. (trzysta złotych).

Uchwała nr 58/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 58/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 57/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 57/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem zarządza wybory internetowe Przewodniczącego Sekcji Dziennikarzy i ich przeprowadzenie powierza Stanisławowi Kucharskiemu jako mężowi zaufania. Wybory maja być przeprowadzone do końca czerwca br.

Uchwała nr 56/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 56/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA działając zgodnie ze statutem w celu wybrania Przewodniczącego Koła APAI WOT zwołuje zebranie wyborcze tego Koła w dniu 14 czerwca 2013 o godzinie 14.00 w Sali 505 w budynku TVP SA przy Placu Powstańców Warszawy.
 

Uchwała nr 55/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 55/2013
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA stwierdza, że niżej wymienione osoby reprezentują Związek przed pracodawcą.
Andrzej Błaszkiewicz – Przewodniczący Sekcji Montażu,
Tadeusz Peńsko – Przewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku,
Emilia Zięba – Przewodnicząca Sekcji Produkcji,
Marek Bieńkowski – Przewodniczący Sekcji Realizacji i Scenografii,
Krzysztof Malec – Przewodniczący Sekcji Techniki,
Andrzej Pieczyński – Przewodniczący Koła Woronicza,
Hanna Kordalska […]

Uchwała nr 54/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 54/2013
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczących Kół i Sekcji wybranych na te stanowiska na zebraniach wyborczych w swoich Kołach i Sekcjach. Są to następujące osoby:
Andrzej Błaszkiewicz – Przewodniczący Sekcji Montażu,
Tadeusz Peńsko – Przewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku,
Emilia Zięba – Przewodnicząca Sekcji Produkcji,
Marek […]

Uchwała nr 53/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 53/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem zwołuje zebranie wyborcze Koła ZZ Wizja w OTV Białystok w dniu 16 czerwca w pierwszym terminie o godzinie 21.00 i w drugim terminie o godzinie 21.30.
Celem zebrania jest wybór Przewodniczącego Koła Białystok
Uchwała nie została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 167.

Uchwała nr 52/2013 z dnia 11.06.2013

Uchwała nr 52/2013 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zwołuje zebranie wyborcze Koła ZZ Wizja w OTV Białystok w dniu 10 czerwca o godzinie 21.00. Celem zebrania jest wybór Przewodniczącego Koła Białystok
 Uchwała nie została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 166.

Uchwała nr 51/2013 z dnia 03.06.2013

Uchwała nr 51/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
Uchwała nie została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 165

Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013

Uchwała nr 50/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia oddelegować do struktur Forum Związków Zawodowych przewodniczącą Barbarę Markowską – Wójcik.

Uchwała nr 49/2013 z dnia 31.05.2013

Uchwała nr 49/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 48/2013 z dnia 29.05.2013

Uchwała nr 48/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 47/2013 z dnia 27.05.2013

Uchwała nr 47/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 46/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 45/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 45/2013
 
 
 

Uchwała nr 44/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 44/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 43/2013 z dnia 23.05.2013

Uchwała nr 43/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 42/2013 z dnia 22.05.2013

Uchwała nr 42/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 41/2013 z dnia 20.05.2013

Uchwała nr 41/2013
 
 
 
Zarząd ZZ Wizja powierza  Adamowi Stobnickiemu  misję przeprowadzenia w ciągu dwóch tygodni rozmów ze wszystkimi reprezentatywnymi związkami zawodowymi w TVP SA w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w sprawie zapobieżenia przeniesienia grup pracowników do firmy zewnętrznej.

Uchwała nr 40/2013 z dnia 20.05.2013

Uchwała nr 40/2013
 
 
 
 
ZZPT TVP SA Wizja, na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w sporze zbiorowym wszczętym dnia 7.09.2009.
 
UZASADNIENIE:
 
Przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę , że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminów przewidzianych w art. 7 ust.2 i […]