Czytaj wpisy w kategorii:

Sprawozdania z posiedzeń zarządu

Protokół z dnia 27.09.2010

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 27 września 2010 r.

Porządek obrad:
1/ przyjęcie protokołu z dnia 30 sierpnia 2010 r.,
2/ przyjęcie nowych członków,
3/ wybór przedstawicieli do REM i KMP,
4/ Rada Pracowników – zatwierdzenie kandydatów naszego Związku,
5/ doba pracownicza,
6/ Komisje,
7/ Plac Powstańców,
8/ zakaz zatrudniania,
9/ Rada Nadzorcza,
10/ wolne wnioski.

Ad. […]

Protokół z dnia 30.08.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 30.o8.2010 r.
Przyjęty porządek zebrania:
1/ przyjęcie protokołu z 28.07.2010 r.,
2/ Regulamin wyborów do Rady Pracowników,
3/ przyjęcie nowych członków,
4/ sprawa Rady Nadzorczej,
5/ spotkanie z Przewodniczącym KRRiTV,
6/ regulamin głosowania internetowego,
7/ regulamin zasad udzielania pomocy finansowej,
8/ doba pracownicza (wyjaśnić co się w tej sprawie dzieje),
9/ […]

Protokół z dnia 28.07.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dnia 28.07.2010 roku.
Porządek Obrad:
1/ zatwierdzenie protokołów z 15.02.2010 r., z 15.03.2010 r., 19.04. 2010 r., 21.06.2010 r. i osobno z dnia 26.02.2010 r. oraz z 17.05.2010 r.,
2/ sprawy członkowskie – przyjęci nowych członków,
3/ sprawy finansowe,
4/ wybory do Rady Pracowniczej,
5/ informacja o CBA,
6/ poparcie […]

Protokół z dnia 21.06.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 21.06.2010 r.
Porządek obrad:
1/ Przyjęcie nowych członków,
2/ Informacja Kol. Stanisława Kucharskiego o Radzie Pracowniczej,
3/ Informacja o sytuacji na Placu i działaniach PIP,
4/ Informacja o spotkaniu z Kierownictwem Firmy,
5/ Informacja o spotkaniu z dyr. M. Kubalicą – zwolnienia grupowe,
6/ Analiza dokumentu dotyczącego zwolnień grupowych,
7/ […]

Protokół z dnia 19.04.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 19.04.2010 r.
1/ Podsumowanie aktualnej sytuacji w Spółce,
2/ Zatwierdzenie protokołu z dnia 15.03.2010 r.,
3/ Podsumowanie głosowań internetowych,
4/ Spotkanie z Panem B. Szwedo,
5/ Lista „56”,
6/ Kategoryzacja
7/ Pisma z klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”,
8/ Pismo A. Błaszkiewicza do dyr. APT Andrzeja Jeziorka,
9/ Informacja J. Tyszlera o […]

Protokół z dnia 15.03.2010

Przyjęto następujący porządek zebrania:
1/ Sytuacja twórców,
2/ Rozliczenia wynagrodzeń za badania okresowe i szkolenia bhp,
3/ Oświadczenia abonamentowe,
4/ AI – pismo autorstwa J.Tyszlera,
5/ Spór zbiorowy,
6/ Operatorzy kamer,
7/ Przyjęcie nowych członków,
8/ Oświadczenie Solidarności,
9/ Oddzialy terenowe,
10/ Wolne wnioski: – […]

Protokół z dnia 24.02.2010

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku Barbara […]

Protokół z dnia 15.02.2010

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ sprawy członkowskie,
2/ przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Związku w dniu 18 […]

Protokół z dnia 18.01.2010

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Związku w dniu 7 […]

Protokół z dnia 13.01.2010

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu – red. Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała […]

Protokół z dnia 7.12.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołów z 12.10. i 9.11. 2009 r.
3/ omówienie sytuacji zwolnień grupowych,
4/ lista „56” osób chronionych, śmierć […]

Protokół z dnia 9.11.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ stwierdzenie kworum,
2/ sprawozdanie z zebrania Zarządu Zwiazku z dnia […]

Protokół z dnia 12.10.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ lista obecności, stwierdzenie kworum,
2/ zatwierdzenie sprawozdania z 5.09.2009 r.,
3/ informacja o spotkaniu z Zarządem TVP S.A. w dniu […]

Protokół z dnia 23.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, uczestniczyło 11 osób w tym 9
obecnych. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała […]

Protokół z dnia 13.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu, Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad:
1. zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia Zarządu
2. przyjęcie w szeregi Związku nowych członków
3. tzw. „naciski w sprawie Kuczyńskiej”
4. pismo do Państwowej Inspekcji Pracy
5. wnioski po spotkaniu przedstawicieli Związku z […]

Protokół z dnia 24.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty:
1/ stwierdzenie kworum
2/ zatwierdzenie protokołu z poprzedniego prezydium Zarządu
3/ zatwierdzenie nowych Koł i […]

Protokół z dnia 8.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.
1/ Omówienie Zjazdu,
2/ Omówienie nowych koł i sekcji Związku oraz ich […]

Protokół z dnia 12.05.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku red. Barbara-Markowska –Wójcik zaproponowała […]