Czytaj wpisy w kategorii:

2. NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY

16.04.2015 LeasingTeam naruszył art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czyli zwolnienie dyscyplinarne Sławomira Matczaka

 
 
Pan Maciej Majewski
Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo
 
Pani Katarzyna Janusz
Dyrektor Operacyjny LEASING TEAM sp. z oo
dotyczy pracownika
Pana Sławomira Matczaka
 
Odpowiedź na zawiadomienie o konsultacjach
z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Działając w imieniu i na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umowy […]

15.04.2015 LeasingTeam zwalnia grupowo…

LEASINGTEAM POSTANOWIŁ ZWOLNIĆ GRUPOWO 78 RZEKOMO PRZEJĘTYCH PRACOWNIKÓW TVP SA, A WSZYSTKIM POZOSTAŁYM ZMIENIĆ WARUNKI PRACY I PŁACY TAK, ABY ZWOLNILI SIĘ SAMI.
OTO CO PREZES BRAUN ZAFUNDOWAŁ OSTAECZNIE PRACOWNIKOM. ZWIĄZEK OD POCZĄTKU WSKAZYWAŁ, ŻE PRAWDZIWYM ZAMIAREM JEST GRUPOWE ZWOLNIENIE OBCYMI RĘKOMA.
 
Pan Maciej Majewski
Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
WYSTĄPIENIE ZWIĄZKU […]

2.04.2015 Udało się. Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

STAN NA DZIEŃ 13.04.2015 GODZ. 19:30
 104 115
Szanowni Państwo,
wszystkim, którzy nas wsparli składamy najserdeczniejsze podziękowanie. Wpłaty otrzymywaliśmy od przyjaciół, znajomych i osób, których nigdy wcześniej nie spotkaliśmy i to ci ostatni byli dla nas szczególnym oparciem. Dzięki Wam mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy sami i że nie prowadzimy walki z wiatrakami. Bijemy się nie tylko o […]

1.04.2015 Zwracamy się o dalsze wpłaty na koszty procesowe

STAN NA DZIEŃ 2.04.2015 GODZ. 19:30
 101 760
 
—————————————————————————
PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO
NR 85 1910 1048 2215 5657 6079 0002
ODBIORCA: ZZPTiTMP Wizja
W TYTULE PRZELEWU PROSIMY O WPISANIE
„NA POKRYCIE KOSZTÓW PROCESU”.

 
Nie udało się uzbierać  w ciągu 7 dni wymaganej przez sąd kwoty 100 000 zł. Kancelaria prawna składa zażalenie na wysokość kosztów ustalonych przez sąd.
DECYZJA SĄDU II […]

20.03.2015 Wizja odpowiada LeasingTeam w sprawie groźby zwolnień dyscyplinarnych

L.dz. Wizja/LT/9/2015 
Sz. P. Maciej Majewski
Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa                       
Stanowisko w sprawie zamiaru rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracowników
 
Działając w imieniu i na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja” OZ w LeasingTeam, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umów o pracę […]

19.09.2015 NIEUSTAJĄCO PROSIMY WSZYSTKICH, KTÓRZY WIDZĄ BEZPRAWNE DZIAŁANIA TVP I LT O FINANSOWĄ POMOC W ZEBRANIU PIENIĘDZY NA WYZNACZONE PRZEZ SĄD KOSZTY PROCESOWE.

Szanowni Państwo,
NIEUSTAJĄCO PROSIMY WSZYSTKICH, KTÓRZY WIDZĄ BEZPRAWNE DZIAŁANIA TVP I LT O FINANSOWĄ POMOC W ZEBRANIU PIENIĘDZY NA WYZNACZONE PRZEZ SĄD KOSZTY PROCESOWE.
POTRZBUJEMY ZEBRAĆ 100 tysięcy złotych. Na tę chwilę stan konta z wpływów wynosi ponad 25 000 zł. Razem z zadeklarowanymi (ale ciągle jeszcze nie otrzymanymi) pieniędzmi z Syndykatu Dziennikarzy Polskich suma ta wynosi ponad […]

16.03.2015 APEL DO WSZYSTKICH O POMOC FINANSOWĄ W PROCESIE PRZECIWKO TVP I LEASINGTEAM O UZNANIE UMOWY MIĘDZY NIMI ZA NIEWAŻNĄ

Szanowni Państwo, Pracownicy Telewizji Polskiej, którzy nie zostali jeszcze przeniesieni do firm zewnętrznych, Członkowie Związku oraz wszystkie osoby dobrej woli,
w dniu 13.03.2015r. dowiedzieliśmy się o tym, że LeasingTeam rozpoczął proces zwolnień grupowych naszych Koleżanek i Kolegów, których bezprawnie wyprowadzono z Telewizji Polskiej. Tym samym zostały obnażone prawdziwe intencje zarządu pod wodzą Juliusza Brauna oraz wszystkie […]

14.03.2015 Jak to 13, w piątek LeasingTeam z Wizją rozmawiało: zwolnień dyscyplinarnych nie będzie…

 W piątek,13 marca przedstawiciele Zarządu OZ Wizja w LT spotkali się na wniosek Wizji z wiceprezes LT Andżeliką Majewską w obecności prawnik LT oraz doradcy Zarządu LT. Spotkanie umawiane było wcześniej w związku z rozlicznymi pytaniami o sytuacje zawodową i przyszłość wszystkich osób przeniesionych z TVP do LT. Tydzień przed zaplanowanym spotkaniem pojawił się pomysł […]

13.03.2015 Związek zawiadamia PIP w sprawie nieutworzenia fundusz socjalnego w LeasingTeam

 
Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektor Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
 
WYSTĄPIENIE
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W SPRAWIE ZASADNOŚCI PODJĘCIA KONTROLI
 
Działając na podstawie art. 8 w zw. z art. 23 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U. 1991 nr 55 poz. 234) w celu realizacji zadań statutowych, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja” wnosi […]

13.03.2015 Związek zawiadamia NIK w sprawie nieutworzenia fundusz socjalnego w LeasingTeam

 
Szanowny Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
 
WYSTĄPIENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W SPRAWIE ZASADNOŚCI PODJĘCIA KONTROLI
Działając na podstawie art. 8 w zw. z art. 23 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U. 1991 nr 55 poz. 234) w celu realizacji zadań statutowych, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów […]

13.03.2015 Odpowiedź LT na wezwanie Związku

Czytaj WEZWANIE do podjęcia konsultacji w sprawie regulaminu procesu oceny pracowników

 

10.03.2015 Panie Prezesie Braun – zasłona opadła…

Chyba już nikt nie ma wątpliwości jaki był cel zawartej umowy między TVP SA, a agencją pośrednictwa pracy tymczasowej Leasing Team. Jednym z najważniejszych celów było oczywiście wyrzucenie 4 grup zawodowych z telewizji i pozbycie się ich na zawsze, a drugim – pozbycie się ich po roku z LT. Pozostałe cele zostaną zapewne odsłonięte w […]

20.02.2014 Pozew złożony w sądzie …

 
ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu 20.02.1015 r. we właściwym sądzie został złożony pozew przeciwko TVP S.A. oraz LeasingTeam sp. z o.o. w sprawie bezprawnego wyprowadzenia z TVP S.A. czterech grup zawodowych pracowników twórczych (dzienniakrzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików komputerowych) poprzez rzekome przejęcie części przedsiębiorstwa Telewizja Polska S.A.
Związek zarzuca pozwanym naruszenie szeregu przepisów prawa, w […]

18.02.2015 Pozew gotowy

ZZPTITMP WIZJA INFORMUJE, ŻE PRACE NA POZWEM PRZECIWKO TVP I LEASINGTEAM O BEZPRAWNE WYPROWADZENIE Z TVP CZTERECH GRUP ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW TWÓRCZYCH DOBIEGŁY KOŃCA.
 
POZEW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY I ZOSTANIE ZŁOŻONY WE WŁAŚCIWYM SĄDZIE W PIĄTEK 20.02.2015 R.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

22.01.2015 PIP: LeasingTeam złamała prawo pracy !!!

ZZPTiTMP Wizja informuje, że na wniosek Związku w LeasingTeam sp. z oo została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę z kol. Cezarym Golzem.
Inspektor PIP w wyniku tej kontroli stwierdził, że doszło do ewidentnego złamania prawa pracy przez spółkę LeasingTeam. Bezprawny był sposób zwolnienia kol. Cezarego Golza, jak również zwolnienie […]

19.12.2014 Idziemy do sądu

ZZPTiTMP Wizja informuje, że po rozważeniu i merytorycznej analizie wszelkich możliwych działań procesowych, zmierzających do wykazania, że nie doszło do przejęcia części Telewizji Polskiej SA przez LeasingTeam sp. z oo na podstawie art 23′ Kodeksu pracy, w postaci wyprowadzenia z TVP czterech grup pracowników twórczych, Zarząd Główny Związku podjął decyzję o powierzeniu prowadzenia sprawy przed […]

25.11.2014 Panie Prezesie proces rzekomego przejęcia oceni sąd…

Odpowiedź na list prezesa Juliusza Brauna do Pracowników i Współpracowników TVP
Szanowni Państwo,
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych Mediów Polskich „Wizja” już prawie półtora roku zwraca uwagę na zagrożenia dla pracowników spółki Telewizja Polska S.A., wynikające z decyzji o tzw. „outsourcingu” części z nich do zewnętrznej firmy. Jako uczestnicy tego procesu nie podzielamy opinii Pana Prezesa na temat […]

5.11.2014 Po kontroli PIP…

ZZPTiTMP Wizja informuje, że otrzymał odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na skargę Związku, dotyczącą pozorności umowy między TVP a LesingTeam na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia 4 grup zawodowych pracowników twórczych Telewizji Polskiej.
Inspektorzy PIP stwierdzają, iż „rodzą się wątpliwości„, co do powyższej umowy.  Jednocześnie PIP zawiadamia, że po przeprowadzeniu kontroli nie może jednoznacznie potwierdzić pozornego […]

13.09.2014 Komunikat po obradach Nadzwyczajnych Walnych Zjazdów

W dniu 12.09.2014r. odbyły się Nadzwyczajne Walne Zjazdy Organizacji Zakładowych w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja.
Przedmiotem obrad Zjazdów było wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych, na podstawie propozycji przygotowanej przez kancelarię prawną . Drugim tematem obrad Zjazdów było przyjęcie […]

12.09.2014 Nadzwyczajne podjęły decyzję

Nadzwyczajne Walne Zjazdy organizacji zakładowych ZZPTiTMP Wizja w TVP oraz LT podjęły w dniu dzisiejszym decyzję o wejściu Związku Zawodowego Wizja na drogę sądową przeciwko TVP SA oraz LeasingTeam sp. z o.o. o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT.
Tego jeszcze nie […]