Czytaj wpisy w kategorii:

2. NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY

1.09.2014 Nadzwyczajne Walne Zjazdy OZ w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja

Zarząd Główny ZZPTiTMP  Wizja przypomina, że zwołane zostały Nadzwyczajne Walne Zjazdy obu Organizacji Zakładowych (w TVP i LT).
Przedmiotem obrad Zjazdów będzie wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych. Drugim tematem obrad Zjazdów będzie ewentualne przyjęcie uchwały o sposobie finansowania […]

14.08.2014 Uderz w stół…

UDERZ W STÓŁ, A NOŻYCE SIĘ ODEZWĄ!
DOTYCZY 12.08.2014 Jak TVP udaje, że przeniosła część przedsiębiorstwa, a LeasingTeam – że ją przejął…
Trudno orzec, co bardziej ośmiesza i kompromituje Centrum Informacyjne TVP, które wypowiada się w imieniu dr Juliusza Brauna – czy to, że staje w obronie Leasing Team, czy to, że manipuluje przekazem i ucieka […]

12.08.2014 Jak TVP udaje, że przeniosła część przedsiębiorstwa, a LeasingTeam – że ją przejął…

Oto kolejny dowód na fakt pozorności umowy zawartej międzyTVP a LT, dotyczącej rzekomego przejęcia części przedsiębiorstwa. Jest to stenogram nagrania rozmowy przeprowadzonej przez byłych pracowników TVP, a obecnie przeniesionych do Leasing Team, z tzw. koordynatorem z ramienia LT w jednej z jednostek organizacyjnych TVP.
Rozmowa dotyczyła organizacji pracy i zasad zlecania materiałów dziennikarskich do realizacji konkretnym […]

10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne

W odpowiedzi Prezesowi TVP SA:
Z przykrością stwierdzamy, że Pana kolejne wystąpienie dezawuuje podejmowane przez ZZPTiTMP Wizja działania, które są ustawowymi kompetencjami związku zawodowego, służą ochronie praw pracowniczych, a podejmowane są zgodnie z posiadaną przez Związek wiedzą.  Niestety, jeśli ta wiedza jest w jakimś aspekcie niepełna, to dzieje się to wyłącznie za Pana przyczyną jako, że […]

2014.07.09 Minister Pracy i Polityki Społecznej ma wątpliwości prawne co do wyprowadzenia 4 grup zawodowych

 
 
 
 
 

7.07.2014 Panie Prezesie dalej nie rozumieny Pana wypowiedzi

Warszawa, dn. 7.07.2014 r.
L.dz. Wizja/81/2014
Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA
Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL
 
ZZPTiTMP Wizja stwierdza, że odpowiedź pracodawcy THK-0750-76/2014(2248) na pismo Związku Wizja/72/2014 nie wyczerpuje żądanych przez nas wyjaśnień. Zwracamy zatem się o dodatkowe informacje.
W punkcie II pracodawca stwierdza, że wypowiedź Prezesa J. Brauna w trakcie 57 posiedzenia Senackiej Komisji Kultury i […]

2.07.2014 Żądamy negocjacji regulaminów w LeasingTeam

L.dz. Wizja/80-2/2014
Rada Nadzorcza TVP SA
Zarząd TVP SA
Zarząd LeasingTeam Sp. z o.o.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA żąda natychmiastowego, swobodnego udostępnienia osobom wyprowadzonym z TVP do LeasingTeam propozycji regulaminu wynagradzania i propozycji regulaminu pracy.
Sytuacja, jaka ma obecnie miejsce w Zakładzie Głównym i Oddziałach TVP, kiedy tzw. koordynatorzy z LeasnigTeam nie chcą udostępnić treści […]

1.07.2014 Pracowniczy zostali „przeniesieni”

 
Komunikat
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”
 
Warszawa, 1 lipca 2014 r.
 
Nasz Pracodawca – Telewizja Polska S.A. wysłała do dziennikarzy i innych pracowników pisma datowane na 16 czerwca 2014 r., w których informuje, że podpisała 26 maja 2014 r. z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie umowę o świadczenie usług dziennikarskich, grafiki komputerowej, […]

25.06.2014 Ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.
L.dz. Wizja/75/2014                                                             
 
                                                 Telewizja Polska S.A. w Warszawie
                                               ul. Jana Pawła Woronicza 17
                                               00 – 999 Warszawa
                                     
Dotyczy: THK/0750-87/2014/2470 
Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy           
            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ TVP na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwraca się do Telewizji Polskiej S.A. […]

25.06.2014 Występujemy o kontrolę ZUS

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.
 L.dz. Wizja/73/2014  
Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP składa wniosek o podjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach istniejących kompetencji – czynności kontrolnych, zmierzających do wyjaśnienia czy Zarząd TVP SA zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team […]

20.06.2014 Panie doktorze Braun prosze wyjaśnić swoje słowa

Warszawa, dn. 20.06.2014 r.
L.dz. Wizja/72/2014
 
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP stwierdza, iż pracodawca nie realizuje obowiązków art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 23(1) Kodeksu pracy. Pismo BZKL THL-070-76/2014(2248) z dnia 27.05.2014r. zatytułowane ZAWIADOMIENIE O PRZWIDYWANYM PRZEJĘCIU CZĘŚCI ZAKŁADU PRACY PRZEZ […]

19.06.2014 Spotkanie pracowników TVP z LeasingTeam

W dniu 12.06.2014r. w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników TVP z przedstawicielami Leasing Team. Obejrzyj, co mieli do powiedzenia przedstawiciele zarządu LeasingTeam na temat przejęcia pracowników TVP.

FIRMA LEASINGTEAM PRÓBUJE OGRANICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA ?
W dniu 26.06.2014r. Związek otrzymał pismo z firmy LeasingTeam wzywające do usunięcia z naszej strony relacji ze spotkania przedstawicieli zarządu tej firmy a […]

18.06.2014 Piszemy do Ministra Pracy

Warszawa, dn. 18.06.2014 r.
 L.dz. Wizja/68a/2014                                                                                        
                                                            
                                                           Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz
                                                           Minister Pracy i Polityki Socjalnej
 
Szanowny Panie Ministrze, 
w nawiązaniu do poprzedniego pisma skierowanego do Pana, przekazujemy Panu Ministrowi komplet naszych wystąpień w sprawie bezprecedensowego, zdaniem ekspertów krajowych i europejskich,  rażąco sprzecznego z prawem pracy i licznymi przepisami innych ustaw, prawa międzynarodowego i Konstytucji RP, wyprowadzenia z TVP […]

16.06.2014 Żądamy kontroli umowy TVP z LeasingTeam przez PIP

Warszawa, dn. 16.06.2014 r.
L.dz. Wizja/68/2014   
 
Pani Iwona Hickiewicz                            
Główny Inspektor Pracy
Pani Halina Tulim                            
Departament Prawny GIP
Pani Elżbieta Lipińska                            
Okręgowy Inspektor Pracy                                                                               
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  WIZJA zwraca się o przeprowadzenie postępowania kontrolnego, mającego na celu ustalenie czy działania Zarządu TVP SA, polegające na zawarciu umowy z agencją pracy tymczasowej LeasingTeam przeniesienia czterech […]

11.06.2014 Wszczynamy spór zbiorowy

Warszawa, dn. 11.06.2014 r.
L.dz. Wizja/65/2014                                                                                                                                                                
 
Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A. 
Pani Ewa Ger   Dyrektor BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polski WIZJA OZ TVP,
działając na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  /Dz. U. nr 55 poz.234 z późniejszymi zmianami / domaga się:
1.      Oświadczenia o potwierdzeniu gwarancji […]

5.06.2014 Założymy organizację zakładową w LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014 r.
  L.dz. Wizja/64/2014
                                                                                                      Zarząd Spółki  LEASING TEAM
                                                                                                      ul. Taśmowa7
                                                                                                      02-677 Warszawa
 
                   W związku z podpisaniem 26 maja 2014 r. roku przez Zarząd TVP S.A. umowy z Państwa firmą, tj. agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych, stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików […]

5.06.2014 Wniosek do NIK o kontrolę umowy TVP z LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014  
L.dz. Wizja/63/2014
Sz. Pan Krzysztof Kwiatkowski  Prezes Najwyższej Izby Kontroli
26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików komputerowych i charakteryzatorów  oraz grupy współpracowników wykonujących te zawody. Stało się […]

4.06.2014 Wniosek o udostępnienie kopii umowy

Warszawa, dn.04.06.2014 r.
L.dz. Wizja/62/2014                                                                                                                                                            
Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A. 
Pani Ewa Ger  Dyrektor BZZL 
 
Wniosek
o udostępnienie kopii umowy zawartej przez Telewizję Polską S.A. ze spółką Leasing Team sp. z o.o.
                     Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP SA, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, jak również na podstawie […]

28.05.2014 Odpowiadamy pracodawcy: rzekome przejęcie zakładu pracy

Warszawa, dn. 29.05.2014 r.
L.dz. Wizja/59/2014
Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter tymczasowy. Nie można na stałe dopuszczać do tego, by miliony ludzi udawały, że są przedsiębiorstwami, by płacić niższą stawkę ZUS-u. Więc wiadomo, że koszty pracy muszą się zwiększać. Marek Belka, prezes NBP.
 
Pan […]

28.05.2014 Żądamy doprecyzowania jaka część TVP jest przejmowana

Warszawa, dn.28.05.2014 r.
L.dz. Wizja/60/2014
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pani Ewa Ger
Dyrektor BZZL
ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP zwraca się o niezwłoczne uzupełnienie informacji przekazanych w piśmie THK -0750-76/2014/2248 poprzez:

 dokładne sprecyzowanie,  jaka część zakładu pracy przejdzie na nowego pracodawcę tj. jakie, pozostające ze sobą w funkcjonalnym związku, składniki materialne i niematerialne, stanowiące zorganizowaną część lub części przedsiębiorstwa […]