Czytaj wpisy w kategorii:

1. ALL NEWS

Z żalem żegnamy Xymenę Zaniewską

Z żalem żegnamy
Xymenę Zaniewską – Chwedczuk,
wielkiego i wieloletniego scenografa Telewizji Polskiej

Przez lata tworzyła wspaniałe scenografie do wielu spektakli telewizyjnych,
tworzyła wizerunek firmy
Kto miał szczęście z Nią pracować ten wie, ile serca i talentu oddała telewizji
Była wspaniałym, twórczym Człowiekiem,
wzorem dla kolejnych pokoleń scenografów i świetnym kompanem w pracy
Przyjaciele

20.12.2015 INFORMACJA PRAWNA DLA „PRZENIESIONYCH” PRACOWNIKOW TVP, PO DECYZJI ZUS

Poniższa informacja została przygotowana  przez prawnika warszawskiej  kancelarii „Regulus” mecenasa Łukasza Panasiuka. Publikujemy ten tekst, za zgodą kancelarii, ponieważ może ułatwić Państwu podjęcie decyzji i odnalezienie się w obecnej sytuacji. Jeżeli będą potrzebne bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt z nami.
Zarząd  ZZPTiT MP „Wizja”
INFORMACJA  DLA  PRACOWNIKÓW 
Zaznaczam, że nie jest to wiążąca porada prawna, lecz sugestie […]

11.12.2015 Ostateczna decyzja ZUS: NIE BYŁO PRZEJĘCIA CZĘŚCI TVP PRZEZ LT

 
 
 
 
 
 

S

5.11.2015 ZUS: TVP jest pracodawcą (rzekomo przeniesionych) 409 osób

Z PROTOKOŁU POKONTROLNEGO ZUS:
Zebrany i wykazany materiał dowodowy wskazuje, że przekazanie pracowników TVP SA do LeasingTeam sp .z oo nie odbyło się w trybie art 23 (1) Kodeksu pracy, ponieważ pracownicy przeniesieni do LeasingTeam sp. z oo:
– nadal pracowali w tym samym miejscu i według tych samych zasad
– pracowali na tych samych stanowiskach z takim […]

List WIZJI do Prezesa Janusza Daszczyńskiego

Warszawa, dn. 06.11.2015 r.
L.dz. Wizja/111/2015
Pan Janusz Daszczyński
Prezes Zarządu TVP S.A
Zwracam się do Pana z wnioskiem o odpowiedź, ile faktycznie  kosztował TVP outsourcing ponad 400 pracowników tj. dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików?
W protokole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  z kontroli przeprowadzonej w spółce wynika, że płatnikiem składek była TVP,  co oznacza, że wszystkie te osoby  w kontrolowanym okresie […]

Będą wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowne Szanowni
Informuję, że w dniu 4 listopada br. przewodniczący trzech związków reprezentatywnych, ZZPTiT MP Wizja Organizacji Zakładowej w TVP S.A. , Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. i Rady Zakładowej TVP S.A. MZZPRiTV – podpisali z pracodawcą pan rzeczowo – finansowy na 2015 rok, bez którego nie mogły zostać uruchomione środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń […]

Porozumienie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Po wielu miesiącach rozmów między przedstawicielami pracodawcy a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi  wreszcie podpisaliśmy Porozumienie, które pozwoli na stworzenie Planu rzeczowo- finansowego niezbędnego do uruchomienia pieniędzy z ZFŚS.
Przewidujemy, ze w ciągu dwóch, trzech tygodni pracownicy, emeryci i renciści otrzymają, tak wyczekiwane świadczenia.
 
 

ODSZEDŁ PIOTR TOMASZEWSKI

13 pażdziernika zmarł nagle Piotr  Tomaszewski, operator kamery, członek Związku Wizja.
Piotr – dla nas , kolegów Pimpek, miał 46 lat, osierocił żonę i syna.
Odszedł od nas nagle i o wiele za wcześnie, pozostawiając nas w szoku i niedowierzaniu, że tak się stało .
Pimpek całe dorosłe – zawodowe życie poświęcił pracy w TVP.

Wszystko, co robił, robił […]

15.09.2015

K O M U N I K A Tz dnia 15 września 2015r
Dzisiaj, z inicjatywy trzech reprezentatywnych organizacji związkowych miało odbyć się spotkanie z Prezesem Zarządu TVP S.A.
Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A., z przykrością informują, że Prezes Zarządu TVP S.A., Pan […]

2.09.2015 ZUS: outsourcing w TVP ma charakter pozorny

ZZPTiTMP Wizja przypomina, że na nasz wniosek została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w TVP i LT, dotycząca umowy zawartej między TVP a Leasingteam na rzekome przejęcie części przedsiębiorstwa TVP przez LT, polegające na wyprowadzeniu z TVP czterech grup zawodowych pracowników twórczych.
Z wiarygodnych źródeł w TVP uzyskaliśmy informację, iż do Zarządu Telewizji Polskiej wpłynął […]

4.08.2015 Wizja wita z zadowoleniem deklaracje Prezesa Janusz Daszczyńskiego

Szanowny Panie Prezesie,
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja przyjmuje z zadowoleniem, ale przede wszystkim z ogromną nadzieją, słowa Pana Prezesa o „nowym otwarciu w relacjach między pracodawcą a działającymi w TVP organizacjami związkowymi„. Są one dla nas szczególnie istotne ze względu na ostatni, kilkuletni okres całkowitego braku dialogu społecznego w TVP.
ZZPTiTMP Wizja […]

2.02.2015 Prezes Janusz Daszczyński odpowiedział na LIST OTWARTY ZZ Wizja

Od: Daszczyński, Janusz <Janusz.Daszczynski@tvp.pl>
Data: 31 lipca 2015 16:54:29 CEST
Do: „Dybowski, Jacek” <Jacek.Dybowski@tvp.pl>
Temat: Odp: ZZPTiTMP Wizja odpowiada Panu Prezesowi Daszczyńskiemu – LIST OTWARTY

Szanowny Panie Przewodniczący,
Dziękuję, że podzielił się Pan ze mną opinią Związku dotyczącą procesu outsourcingu. Przygotowując się do objęcia funkcji Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej zapoznałem się – na tyle, na ile było to możliwe – […]

30.07.2015 Wizja odpowiada na list Prezesa Daszczyńskiego do Pracowników i Współpracowników

Szanowny Panie Prezesie,
odnosząc się do Listu Pana Prezesa do Pracowników i Współpracowników TVP ośmielamy się zauważyć:
Zapewne, przygotowując się do konkursu na stanowisko Prezesa TVP SA, zapoznał się Pan dokładnie z programem tzw. outsourcingu, w ramach którego pański poprzednik, Juliusz Braun, przeniósł do agencji pośrednictwa pracy tymczasowej LeasingTeam aż 411 twórców telewizyjnych.
Rzekome przeniesienie na mocy art. […]

22.07.2015 POPRZYJ PROTEST

POD TYM LINKIEM MOŻNA PODPISAĆ
http://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_zwolnieniu_red_agaty_awniczak
PROTEST PRZECIWKO ZWOLNIENIU RED. AGATY ŁAWNICZAK

My, niżej podpisani,
     stanowczo protestujemy przeciwko dyscyplinarnemu zwolnieniu z pracy Agaty Ławniczak-Loba – przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Organizacji Zakładowej w LeasingTeam Sp. z o.o. Agata Ławniczak jest dziennikarką o wszechstronnym dorobku, autorką m.in. słuchowisk, montaży poetyckich, filmów o sztuce, telewizyjnych dokumentów […]

22.07.2015 Protest Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY
ZARZĄD GŁÓWNY
ul.Taczanowskiego 24 60-147 POZNAŃ
tel. 501 448281
__________________________________________________________________
 
Poznań dn. 20 lipca 2015 r.
Szanowni Państwo
Maciej Maciejewski    Prezes Zarządu LeasingTeam
Andżelika Majewska  Członek Zarządu LeasingTeam
Lucyna Chrzanowska Członek Zarządu LeasingTeam
LeasingTeam Sp. z o. o.
Marynarska Business Park
ul. Taśmowa 7, Budynek C
02-677 Warszawa
Protest
Zarząd Główny Związku Zawodowego Dziennikarzy, wyraża zdecydowany protest wobec dyscyplinarnego zwolnienia z pracy […]

13.07.2015 LeasingTeam znów próbuje zwolnić dyscyplinarnie Przewodniczącą OZ LT ZZPTiTMP Wizja

                                                                                                                                                                              Warszawa, dn. 13.07.2015 r.
L.dz. Wizja/ZG/20/2015
Sz.P. Maciej Maciejewski    Prezes Zarządu LeasingTeam

Sz.P. Andżelika Majewska  Członek Zarządu LeasingTeam

Sz.P. Lucyna Chrzanowska Członek Zarządu LeasingTeam
 
Zarząd Główny ZZPTiTMP Wizja stanowczo protestuje wobec kolejnej próby dyscyplinarnego zwolnienia Wiceprzewodniczącej ZG ZZPTiTMP Wizja, Przewodniczącej OZ LT ZZPTiTMP Wizja, red. Agaty Ławniczak-Loby.
Działania Zarządu LT, w ocenie ZG Wizja, wskazują jednoznacznie, że Pracodawca nie […]

2.07.2015 Prezes Braun mijał się z prawdą w sprawie raporu NIK odnośnie outsourcingu w TVP

Najwyższa Izba Kontroli oceniła podejmowane przez Zarząd TVP S.A. działania na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania Telewizji. NIK zwróciła uwagę, że przyjęta koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia polegająca m.in. na przejęciu części pracowników Telewizji Polskiej S.A. przez podmiot zewnętrzny niesie z sobą ryzyko wystąpienia ewentualnych roszczeń pracowników po zakończeniu rocznej gwarancji zatrudnienia. Zdaniem NIK dodatkowym ryzykiem jest przyjęcie modelu […]

24.06.2015 Komunikat procesowy

OZ LT ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w  Warszawie, w sprawie przeciwko TVP i LT o uznanie umowy na wyprowadzenie 4 grup zawodowych z TVP za nieważną, oddalił wniosek Związku o zabezpieczenie powództwa.

Sąd uznał, że Związek może występować, jako powód, nie mając pełnomocnictw pracowników. Zatem zabezpieczenie powództwa w postaci, o jaką […]

23.06.2015 Posiedzenie sądu

W dniu 24.06.2015 odbędzie się kolejne posiedzenie sądu w sprawie przeciwko LeasingTeam i TVP. Sąd po zapoznaniu się z odpowiedzią związku na stanowisko TVP odnośnie wniosków, w tym wniosku o zabezpieczenie powództwa, wyda postanowienie. Zostanie też wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Posiedzenie sądu zostało wyznaczone na godzinę 15.15.

Zarząd  OZ LT ZZPTiTMP Wizja

29.05.2015 Sąd wyznaczył pierwsze posiedzenie

OZ LT ZZPTiTMP Wizja informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie na pierwszym posiedzeniu – w sprawie przeciwko TVP i LT o uznanie umowy na wyprowadzenie 4 grup zawodowych z TVP za nieważną – w dniu 17.06 o godz. 11:30 – zajmie się rozpatrzeniem zgłoszonych przez Związek wniosków, w tym wniosku o zabezpieczenie powództwa.
TVP i LT otrzymały […]