Czytaj wpisy w kategorii:

1. ALL NEWS

Władze i Kontakt

Andrzej Pieczyński
Przewodniczący Koła Woronicza
Piotr Klatt
Wiceprzewodniczący Koła Woronicza

Władze i Kontakt

Barbara Pawlak
Przewodnicząca Koła Rzeszów
Paweł Teichman
Wiceprzewodniczący Koła Rzeszów

Władze i Kontakt

Agata Ławniczak
Przewodnicząca Koła Poznań

Władze i Kontakt

Waldemar Wiśniewski
Przewodniczący Koła Łódź
Mariusz Lipińska
Wiceprzewodniczący Koła Łódź

Władze i Kontakt

Szczepan Adamiuk
Przewodniczący Koła Lublin
Małgorzata Ochnik-Kędziora
Wiceprzewodnicząca Koła Lublin

Władze i Kontakt

Paweł Dyląg
Przewodniczący Koła Kraków
Maciej Fornal
Wiceprzewodniczący Koła Kraków

Władze i Kontakt

Grażyna Ogrodowska
Przewodnicząca Koła Białystok

Władze i Kontakt

Hanna Kordalska-Rosiek
Przewodnicząca Koła Gdańsk
Maria Kańska
Wiceprzewodnicząca Koła Gdańsk

Władze i Kontakt

Andrzej Ciszewski
Przewodniczący Koła Białystok
Grzegorz Sawicki
Wiceprzewodniczący Koła Białystok

Władze i Kontakt

Andrzej Obłuski
Przewodniczący Koła Agencji Informacji
Jezry Czupiał
Wiceprzewodniczący Koła Agencji Informacji

Zwolnienia grupowe 2009

Proces zwolnień grupowych został rozpoczęty przez pracodawcę uchwałą Zarządu TVP SA nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 roku. Pracodawca „kierując się planem ekonomiczno-finansowym na rok 2009 i prognozą na rok 2010, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne (…)” zaplanował ” obniżenie poziomu zatrudnienia o 11,14 %” czyli ok. 487 etatów, „jako niezbędny element strategii zmniejszania kosztów we […]