Czytaj wpisy w kategorii:

1. ALL NEWS

22.01.2015 PIP: LeasingTeam złamała prawo pracy !!!

ZZPTiTMP Wizja informuje, że na wniosek Związku w LeasingTeam sp. z oo została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę z kol. Cezarym Golzem.
Inspektor PIP w wyniku tej kontroli stwierdził, że doszło do ewidentnego złamania prawa pracy przez spółkę LeasingTeam. Bezprawny był sposób zwolnienia kol. Cezarego Golza, jak również zwolnienie […]

19.12.2014 Idziemy do sądu

ZZPTiTMP Wizja informuje, że po rozważeniu i merytorycznej analizie wszelkich możliwych działań procesowych, zmierzających do wykazania, że nie doszło do przejęcia części Telewizji Polskiej SA przez LeasingTeam sp. z oo na podstawie art 23′ Kodeksu pracy, w postaci wyprowadzenia z TVP czterech grup pracowników twórczych, Zarząd Główny Związku podjął decyzję o powierzeniu prowadzenia sprawy przed […]

25.11.2014 Panie Prezesie proces rzekomego przejęcia oceni sąd…

Odpowiedź na list prezesa Juliusza Brauna do Pracowników i Współpracowników TVP
Szanowni Państwo,
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych Mediów Polskich „Wizja” już prawie półtora roku zwraca uwagę na zagrożenia dla pracowników spółki Telewizja Polska S.A., wynikające z decyzji o tzw. „outsourcingu” części z nich do zewnętrznej firmy. Jako uczestnicy tego procesu nie podzielamy opinii Pana Prezesa na temat […]

5.11.2014 Po kontroli PIP…

ZZPTiTMP Wizja informuje, że otrzymał odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na skargę Związku, dotyczącą pozorności umowy między TVP a LesingTeam na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia 4 grup zawodowych pracowników twórczych Telewizji Polskiej.
Inspektorzy PIP stwierdzają, iż „rodzą się wątpliwości„, co do powyższej umowy.  Jednocześnie PIP zawiadamia, że po przeprowadzeniu kontroli nie może jednoznacznie potwierdzić pozornego […]

1.10.2014 Światowa Konferencja UNI MEI popiera działania ZZ Wizja

Zarząd ZZ PPTiTMP Wizja informuje wszystkich zainteresowanych pracowników TVP, że Światowa Konferencja UNI MEI, poświęcona działalności Mediów Publicznych, podczas obrad w Wiedniu w siedzibie OEGB w dniu 1 października 2014 roku jednomyślnie przyjęła rezolucję popierającą działania Związku Zawodowego Wizja i innych organizacji i instytucji, zmierzające do unieważnienia  decyzji Zarządu TVP S.A. w sprawie outsourcingu 411 […]

14.09.2014 Zgłoszenie wstępne pełnomocnictwa

Osoby pozornie przeniesione z TVP do LeasingTeam, które zechcą, aby Związek występował w ich imieniu przed sądem w sprawie
o unieważnienie umowy między TVP a LT,
proszone są o wypełnienie poniższego formularza.
(W razie problemów z formularzem prosimy o kontakt na adres proces@wizjatvp-poczta.pl
Na podany w formularzu adres mailowy otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.)

Imię i Nazwisko(wymagane)
E-mail(wymagany ważny e-mail)
Nr telefonu […]

13.09.2014 Komunikat po obradach Nadzwyczajnych Walnych Zjazdów

W dniu 12.09.2014r. odbyły się Nadzwyczajne Walne Zjazdy Organizacji Zakładowych w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja.
Przedmiotem obrad Zjazdów było wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych, na podstawie propozycji przygotowanej przez kancelarię prawną . Drugim tematem obrad Zjazdów było przyjęcie […]

12.09.2014 Nadzwyczajne podjęły decyzję

Nadzwyczajne Walne Zjazdy organizacji zakładowych ZZPTiTMP Wizja w TVP oraz LT podjęły w dniu dzisiejszym decyzję o wejściu Związku Zawodowego Wizja na drogę sądową przeciwko TVP SA oraz LeasingTeam sp. z o.o. o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT.
Tego jeszcze nie […]

1.09.2014 Nadzwyczajne Walne Zjazdy OZ w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja

Zarząd Główny ZZPTiTMP  Wizja przypomina, że zwołane zostały Nadzwyczajne Walne Zjazdy obu Organizacji Zakładowych (w TVP i LT).
Przedmiotem obrad Zjazdów będzie wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych. Drugim tematem obrad Zjazdów będzie ewentualne przyjęcie uchwały o sposobie finansowania […]

14.08.2014 Uderz w stół…

UDERZ W STÓŁ, A NOŻYCE SIĘ ODEZWĄ!
DOTYCZY 12.08.2014 Jak TVP udaje, że przeniosła część przedsiębiorstwa, a LeasingTeam – że ją przejął…
Trudno orzec, co bardziej ośmiesza i kompromituje Centrum Informacyjne TVP, które wypowiada się w imieniu dr Juliusza Brauna – czy to, że staje w obronie Leasing Team, czy to, że manipuluje przekazem i ucieka […]

12.08.2014 Jak TVP udaje, że przeniosła część przedsiębiorstwa, a LeasingTeam – że ją przejął…

Oto kolejny dowód na fakt pozorności umowy zawartej międzyTVP a LT, dotyczącej rzekomego przejęcia części przedsiębiorstwa. Jest to stenogram nagrania rozmowy przeprowadzonej przez byłych pracowników TVP, a obecnie przeniesionych do Leasing Team, z tzw. koordynatorem z ramienia LT w jednej z jednostek organizacyjnych TVP.
Rozmowa dotyczyła organizacji pracy i zasad zlecania materiałów dziennikarskich do realizacji konkretnym […]

10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne

W odpowiedzi Prezesowi TVP SA:
Z przykrością stwierdzamy, że Pana kolejne wystąpienie dezawuuje podejmowane przez ZZPTiTMP Wizja działania, które są ustawowymi kompetencjami związku zawodowego, służą ochronie praw pracowniczych, a podejmowane są zgodnie z posiadaną przez Związek wiedzą.  Niestety, jeśli ta wiedza jest w jakimś aspekcie niepełna, to dzieje się to wyłącznie za Pana przyczyną jako, że […]

2014.07.09 Minister Pracy i Polityki Społecznej ma wątpliwości prawne co do wyprowadzenia 4 grup zawodowych

 
 
 
 
 

7.07.2014 Panie Prezesie dalej nie rozumieny Pana wypowiedzi

Warszawa, dn. 7.07.2014 r.
L.dz. Wizja/81/2014
Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA
Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL
 
ZZPTiTMP Wizja stwierdza, że odpowiedź pracodawcy THK-0750-76/2014(2248) na pismo Związku Wizja/72/2014 nie wyczerpuje żądanych przez nas wyjaśnień. Zwracamy zatem się o dodatkowe informacje.
W punkcie II pracodawca stwierdza, że wypowiedź Prezesa J. Brauna w trakcie 57 posiedzenia Senackiej Komisji Kultury i […]

2.07.2014 Żądamy negocjacji regulaminów w LeasingTeam

L.dz. Wizja/80-2/2014
Rada Nadzorcza TVP SA
Zarząd TVP SA
Zarząd LeasingTeam Sp. z o.o.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA żąda natychmiastowego, swobodnego udostępnienia osobom wyprowadzonym z TVP do LeasingTeam propozycji regulaminu wynagradzania i propozycji regulaminu pracy.
Sytuacja, jaka ma obecnie miejsce w Zakładzie Głównym i Oddziałach TVP, kiedy tzw. koordynatorzy z LeasnigTeam nie chcą udostępnić treści […]

1.07.2014 Walny Zjazd wybrał Zarząd Organizacji Zakładowej w LeasingTeam

Zarząd ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu 1 lipca 2014r. odbył się Walny Zjazd Organizacji Zakładowej Związku w LeasingTeam. Walny Zjazd podjął uchwałę o wyborze tymczasowego Zarządu Organizacji Zakładowej w LeasingTeam.
W jego skład weszli:
1. Barbara Pawlak
2. Agata Ławniczak-Loba
3. Grażyna Ogrodowska
4. Anna Tomczyk
5. Andrzej Błaszkiewicz
6. Urszula Dembińska-Nowakowska
7. Agnieszka Drączkowska
8. Hanna Kordalska-Rosiek
9. Waldemar Wiśniewski
10.Gerard Sawicki
11.Eugeniusz Szpakowski
12.Dorota Rzepecka
13.Janusz […]

1.07.2014 Pracowniczy zostali „przeniesieni”

 
Komunikat
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”
 
Warszawa, 1 lipca 2014 r.
 
Nasz Pracodawca – Telewizja Polska S.A. wysłała do dziennikarzy i innych pracowników pisma datowane na 16 czerwca 2014 r., w których informuje, że podpisała 26 maja 2014 r. z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie umowę o świadczenie usług dziennikarskich, grafiki komputerowej, […]

26.06.2014 Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce?

W dniu 26.06.2014r. odbyła się konferencja prasowa w Sejmie RP
Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce?
DO PUSTYCH KRZESEŁ, DO PIOTRA KRAŚKO
Dobro publiczne jest marnotrawione – lekceważycie to! Demokracja zagrożona – sorry, macie inne sprawy. Wołamy o waszą pomoc – udajecie, że nie słyszycie! Prywatna firma, za publiczne pieniądze będzie władała dziennikarzami, destabilizując ład […]

25.06.2014 Ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.
L.dz. Wizja/75/2014                                                             
 
                                                 Telewizja Polska S.A. w Warszawie
                                               ul. Jana Pawła Woronicza 17
                                               00 – 999 Warszawa
                                     
Dotyczy: THK/0750-87/2014/2470 
Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy           
            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ TVP na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwraca się do Telewizji Polskiej S.A. […]

25.06.2014 Występujemy o kontrolę ZUS

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.
 L.dz. Wizja/73/2014  
Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP składa wniosek o podjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach istniejących kompetencji – czynności kontrolnych, zmierzających do wyjaśnienia czy Zarząd TVP SA zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team […]