Czytaj wpisy w kategorii:

1. ALL NEWS

10.03.2015 Panie Prezesie Braun – zasłona opadła…

Chyba już nikt nie ma wątpliwości jaki był cel zawartej umowy między TVP SA, a agencją pośrednictwa pracy tymczasowej Leasing Team. Jednym z najważniejszych celów było oczywiście wyrzucenie 4 grup zawodowych z telewizji i pozbycie się ich na zawsze, a drugim – pozbycie się ich po roku z LT. Pozostałe cele zostaną zapewne odsłonięte w […]

20.02.2014 Pozew złożony w sądzie …

  ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu 20.02.1015 r. we właściwym sądzie został złożony pozew przeciwko TVP S.A. oraz LeasingTeam sp. z o.o. w sprawie bezprawnego wyprowadzenia z TVP S.A. czterech grup zawodowych pracowników twórczych (dzienniakrzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików komputerowych) poprzez rzekome przejęcie części przedsiębiorstwa Telewizja Polska S.A. Związek zarzuca pozwanym naruszenie szeregu przepisów […]

18.02.2015 Pozew gotowy

ZZPTITMP WIZJA INFORMUJE, ŻE PRACE NA POZWEM PRZECIWKO TVP I LEASINGTEAM O BEZPRAWNE WYPROWADZENIE Z TVP CZTERECH GRUP ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW TWÓRCZYCH DOBIEGŁY KOŃCA.   POZEW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY I ZOSTANIE ZŁOŻONY WE WŁAŚCIWYM SĄDZIE W PIĄTEK 20.02.2015 R. Zarząd ZZPTiTMP Wizja

30.01.2015 Wniosek do PIP o kontrolę ZFŚS

22.01.2015 PIP: LeasingTeam złamała prawo pracy !!!

ZZPTiTMP Wizja informuje, że na wniosek Związku w LeasingTeam sp. z oo została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę z kol. Cezarym Golzem. Inspektor PIP w wyniku tej kontroli stwierdził, że doszło do ewidentnego złamania prawa pracy przez spółkę LeasingTeam. Bezprawny był sposób zwolnienia kol. Cezarego Golza, jak również […]

19.12.2014 Idziemy do sądu

ZZPTiTMP Wizja informuje, że po rozważeniu i merytorycznej analizie wszelkich możliwych działań procesowych, zmierzających do wykazania, że nie doszło do przejęcia części Telewizji Polskiej SA przez LeasingTeam sp. z oo na podstawie art 23′ Kodeksu pracy, w postaci wyprowadzenia z TVP czterech grup pracowników twórczych, Zarząd Główny Związku podjął decyzję o powierzeniu prowadzenia sprawy przed […]

25.11.2014 Panie Prezesie proces rzekomego przejęcia oceni sąd…

Odpowiedź na list prezesa Juliusza Brauna do Pracowników i Współpracowników TVP Szanowni Państwo, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych Mediów Polskich „Wizja” już prawie półtora roku zwraca uwagę na zagrożenia dla pracowników spółki Telewizja Polska S.A., wynikające z decyzji o tzw. „outsourcingu” części z nich do zewnętrznej firmy. Jako uczestnicy tego procesu nie podzielamy opinii Pana Prezesa […]

5.11.2014 Po kontroli PIP…

ZZPTiTMP Wizja informuje, że otrzymał odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na skargę Związku, dotyczącą pozorności umowy między TVP a LesingTeam na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia 4 grup zawodowych pracowników twórczych Telewizji Polskiej. Inspektorzy PIP stwierdzają, iż „rodzą się wątpliwości„, co do powyższej umowy.  Jednocześnie PIP zawiadamia, że po przeprowadzeniu kontroli nie może jednoznacznie potwierdzić […]

1.10.2014 Światowa Konferencja UNI MEI popiera działania ZZ Wizja

Zarząd ZZ PPTiTMP Wizja informuje wszystkich zainteresowanych pracowników TVP, że Światowa Konferencja UNI MEI, poświęcona działalności Mediów Publicznych, podczas obrad w Wiedniu w siedzibie OEGB w dniu 1 października 2014 roku jednomyślnie przyjęła rezolucję popierającą działania Związku Zawodowego Wizja i innych organizacji i instytucji, zmierzające do unieważnienia  decyzji Zarządu TVP S.A. w sprawie outsourcingu 411 […]

14.09.2014 Zgłoszenie wstępne pełnomocnictwa

Osoby pozornie przeniesione z TVP do LeasingTeam, które zechcą, aby Związek występował w ich imieniu przed sądem w sprawie o unieważnienie umowy między TVP a LT, proszone są o wypełnienie poniższego formularza. (W razie problemów z formularzem prosimy o kontakt na adres proces@wizjatvp-poczta.pl Na podany w formularzu adres mailowy otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.)

13.09.2014 Komunikat po obradach Nadzwyczajnych Walnych Zjazdów

W dniu 12.09.2014r. odbyły się Nadzwyczajne Walne Zjazdy Organizacji Zakładowych w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja. Przedmiotem obrad Zjazdów było wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych, na podstawie propozycji przygotowanej przez kancelarię prawną . Drugim tematem obrad Zjazdów było […]

12.09.2014 Nadzwyczajne podjęły decyzję

Nadzwyczajne Walne Zjazdy organizacji zakładowych ZZPTiTMP Wizja w TVP oraz LT podjęły w dniu dzisiejszym decyzję o wejściu Związku Zawodowego Wizja na drogę sądową przeciwko TVP SA oraz LeasingTeam sp. z o.o. o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT. Tego jeszcze […]

1.09.2014 Nadzwyczajne Walne Zjazdy OZ w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja

Zarząd Główny ZZPTiTMP  Wizja przypomina, że zwołane zostały Nadzwyczajne Walne Zjazdy obu Organizacji Zakładowych (w TVP i LT). Przedmiotem obrad Zjazdów będzie wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych. Drugim tematem obrad Zjazdów będzie ewentualne przyjęcie uchwały o sposobie finansowania […]

14.08.2014 Uderz w stół…

UDERZ W STÓŁ, A NOŻYCE SIĘ ODEZWĄ! DOTYCZY 12.08.2014 Jak TVP udaje, że przeniosła część przedsiębiorstwa, a LeasingTeam – że ją przejął… Trudno orzec, co bardziej ośmiesza i kompromituje Centrum Informacyjne TVP, które wypowiada się w imieniu dr Juliusza Brauna – czy to, że staje w obronie Leasing Team, czy to, że manipuluje przekazem i […]

12.08.2014 Jak TVP udaje, że przeniosła część przedsiębiorstwa, a LeasingTeam – że ją przejął…

Oto kolejny dowód na fakt pozorności umowy zawartej międzyTVP a LT, dotyczącej rzekomego przejęcia części przedsiębiorstwa. Jest to stenogram nagrania rozmowy przeprowadzonej przez byłych pracowników TVP, a obecnie przeniesionych do Leasing Team, z tzw. koordynatorem z ramienia LT w jednej z jednostek organizacyjnych TVP. Rozmowa dotyczyła organizacji pracy i zasad zlecania materiałów dziennikarskich do realizacji […]

10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne

W odpowiedzi Prezesowi TVP SA: Z przykrością stwierdzamy, że Pana kolejne wystąpienie dezawuuje podejmowane przez ZZPTiTMP Wizja działania, które są ustawowymi kompetencjami związku zawodowego, służą ochronie praw pracowniczych, a podejmowane są zgodnie z posiadaną przez Związek wiedzą.  Niestety, jeśli ta wiedza jest w jakimś aspekcie niepełna, to dzieje się to wyłącznie za Pana przyczyną jako, […]

2014.07.09 Minister Pracy i Polityki Społecznej ma wątpliwości prawne co do wyprowadzenia 4 grup zawodowych

         

7.07.2014 Panie Prezesie dalej nie rozumieny Pana wypowiedzi

Warszawa, dn. 7.07.2014 r. L.dz. Wizja/81/2014 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL   ZZPTiTMP Wizja stwierdza, że odpowiedź pracodawcy THK-0750-76/2014(2248) na pismo Związku Wizja/72/2014 nie wyczerpuje żądanych przez nas wyjaśnień. Zwracamy zatem się o dodatkowe informacje. W punkcie II pracodawca stwierdza, że wypowiedź Prezesa J. Brauna w trakcie 57 […]

2.07.2014 Żądamy negocjacji regulaminów w LeasingTeam

L.dz. Wizja/80-2/2014 Rada Nadzorcza TVP SA Zarząd TVP SA Zarząd LeasingTeam Sp. z o.o. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA żąda natychmiastowego, swobodnego udostępnienia osobom wyprowadzonym z TVP do LeasingTeam propozycji regulaminu wynagradzania i propozycji regulaminu pracy. Sytuacja, jaka ma obecnie miejsce w Zakładzie Głównym i Oddziałach TVP, kiedy tzw. koordynatorzy z […]

1.07.2014 Walny Zjazd wybrał Zarząd Organizacji Zakładowej w LeasingTeam

Zarząd ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu 1 lipca 2014r. odbył się Walny Zjazd Organizacji Zakładowej Związku w LeasingTeam. Walny Zjazd podjął uchwałę o wyborze tymczasowego Zarządu Organizacji Zakładowej w LeasingTeam. W jego skład weszli: 1. Barbara Pawlak 2. Agata Ławniczak-Loba 3. Grażyna Ogrodowska 4. Anna Tomczyk 5. Andrzej Błaszkiewicz 6. Urszula Dembińska-Nowakowska 7. Agnieszka […]