Publikowane w

Maj 2009

Uchwała z dnia 23.05.2009 w sprawie wyboru Prezydium

Uchwała z dnia 23.05.2009
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA
sprawie wyboru Prezydium Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§26.1.Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Związku.
2.Prezydium jest wybierane przez  Zarząd na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
3.W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie,…)

i mając na uwadze planowane rozszerzenie Zarządu o Przewodniczących […]

Protokół z dnia 12.05.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku red. Barbara-Markowska –Wójcik zaproponowała […]