Publikowane w

Czerwiec 2009

Uchwała z dnia 24.06.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Jacka Dybowskiego – Przewodniczącego Sekcji Realizacji i Scenografii,
Leszka Foltyna – Przewodniczącego Koła Szczecin,
Andrzeja Obłuskiego – Przewodniczącego Koła Agencji […]

Protokół z dnia 24.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty:
1/ stwierdzenie kworum
2/ zatwierdzenie protokołu z poprzedniego prezydium Zarządu
3/ zatwierdzenie nowych Koł i […]

Uchwała z dnia 09.06.2009 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała z dnia 09.06.2009
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA w sprawie rozszerzenia składu  Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)

Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład  następujących osób:
Jacka Dybowskiego –           Przewodniczącego Sekcji Realizacji […]

Protokół z dnia 8.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.
1/ Omówienie Zjazdu,
2/ Omówienie nowych koł i sekcji Związku oraz ich […]