Publikowane w

Sierpień 2009

Uchwała z dnia 31.08.2009

Uchwała z dnia 31.08.2009
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA z dniem 31.08.2009 postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 7 osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
Lista nazwisk znajduje się w osobnym protokole.

Uchwała z dnia 29.08.2009

U C H W A Ł A
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
W dniu 29.08.2009 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników TVP S.A. Wizja w głosowaniu elektronicznym uchwala:
1.
Następujące osoby uzyskują dodatkowo w stosunku do Uchwały z dnia 15.08.2009 prawo do reprezentowania Związku wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy:
1. Jacek […]

Uchwała z dnia 15.08.2009

Uchwała
w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób:
Agata Ławniczak-Loba Przewodnicząca Koła Poznań
Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy
zostają przyjęte w skład Zarządu.
Decyzję tę potwierdzają podpisami członkowie Zarządu.
Szczepan Adamiuk
Andrzej […]

13.08.2009 Komunikat o zakończonych rokowaniach

KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH O ZAKOŃCZONYCH W DN. 13.08.2009 ROKOWANIACH W SPORZE ZBIOROWYM W CELU OGRANICZENIA NEGATYWNYCH ZMIAN WARUNKÓW PRACY WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ZAMIARZE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

W dniu dzisiejszym zakończył się etap rokowań z pracodawcą w sporze zbiorowym przeciwko negatywnym zmianom warunków pracy wyrażających się w zamiarze zwolnień grupowych. Strony nie osiągnęły porozumienia i podpisały protokół rozbieżności.
Stronami […]

Uchwała z dnia 13.08.2009

U C H W A Ł A
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Zarząd Związku Zawodowego WIZJA podczas głosowania elektronicznego w dniu 13 sierpnia 2009 r. podjął uchwałę o reprezentowaniu wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy poza […]

Uchwała z dnia 5.08.2009

U C H W A Ł A
Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Na podstawie Art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Prezydium Zarządu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę o wskazaniu liczby oraz nazwisk osób podlegających ochronie.
1. BarbaraMarkowska-Wójcik
(na podstawie poprzedniej […]