Publikowane w

Październik 2009

Protokół z dnia 12.10.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ lista obecności, stwierdzenie kworum,
2/ zatwierdzenie sprawozdania z 5.09.2009 r.,
3/ informacja o spotkaniu z Zarządem TVP S.A. w dniu […]

Uchwała z dnia 05.10.2009 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA z dnia 05.10.2010w sprawie rozszerzenia składu  Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że niżej wymienione osoby:
Agata Ławniczak-Loba Przewodnicząca Koła Poznań
Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy
zostają  przyjęte w skład Zarządu.
Decyzję […]