Publikowane w

Listopad 2009

Protokół z dnia 9.11.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ stwierdzenie kworum,
2/ sprawozdanie z zebrania Zarządu Zwiazku z dnia […]