Publikowane w

Grudzień 2009

Zwolnienia grupowe 2009

Proces zwolnień grupowych został rozpoczęty przez pracodawcę uchwałą Zarządu TVP SA nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 roku. Pracodawca „kierując się planem ekonomiczno-finansowym na rok 2009 i prognozą na rok 2010, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne (…)” zaplanował ” obniżenie poziomu zatrudnienia o 11,14 %” czyli ok. 487 etatów, „jako niezbędny element strategii zmniejszania kosztów we […]

Uchwała z dnia 07.12.2009 o reprezentacji Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA z dnia 07.12.2009 o reprezentacji Zarządu ZZPT TVP SA WIZJA

Zarząd zdecydował, że jest reprezentowany przez Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.
Szczepan Adamiuk
Andrzej Błaszkiewicz
Wiesław Byczot
Andrzej Ciszewski
Jacek Dybowski
Paweł Dyląg
Leszeka Foltyn
Janusz Głowacz
Mariusz Jeliński
Hanna Kordalska – Rosiek
Tomasz Kostuch
Katarzyna Kozłowska-Domańska
Stanisław Kucharski
Agata Ławniczak-Loba
Małgorzata Majewska
Barbara Markowska-Wójcik
Andrzej Obłuski
Grażyna Ogrodowska
Barbara Pawlak
Ziemowit Poniatowski
Krzysztof […]

Protokół z dnia 7.12.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołów z 12.10. i 9.11. 2009 r.
3/ omówienie sytuacji zwolnień grupowych,
4/ lista „56” osób chronionych, śmierć […]

1.12.2009 – sprawa „30 dni”

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że – działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań w celu ochrony praw pracowniczych – dostrzega poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. praw pracowniczych przy dokonywaniu zwolnień grupowych.

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników […]