Publikowane w

Styczeń 2010

30.01.2010 Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu przeprowadzenia konkursku na zarząd TVP SA

W dniu 9.12.2009 r. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja wystąpił do Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP SA z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowiska Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu TVP SA. w grudniu 2009 r.
Warszawa, dn. 9.12.2009 r.
L.dz.WIZJA/139/2010
Pan Bogusław Szwedo
Przewodniczący Rady Nadzorczej
TVP SA
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Związek Zawodowy […]

25.01.2010 Tragedia Oddziałów – autor Urszula Dembińska, na podstawie własnej pracy KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH W STRUKTURZE TELEWIZJI PUBLICZNEJ W POLSCE. MBA USZ 2009.

Warszawa, 25.01.2010 r.
L.dz. Wizja/6/2010
Sz. Pan Romuald Orzeł
Prezes Zarządu TVP S.A.
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja jest zaniepokojony sytuacją  w oddziałach terenowych Telewizji Polskiej. Decyzja  o zmniejszeniu budżetów  oddziałów o ponad 40%, powoduje, że z anteny masowo zdejmowane są programy, a dziennikarze, aby móc pracować są zmuszani do  akwizycji i szukania sponsorów, co jest […]

21.01.2010 OZZKPT przyłącza się do sporu zbiorowego

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Kierowników Produkcji Telewizyjnej przłączył się do sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja.

czytaj pismo OZZKPT w sprawie przyłączenia do sporu zbiorowego

Obniżenie honorariów o 30%

W związku z kolejnym poleceniem obniżenia pracownikom twórczym i technicznym honorariów pracowniczych i premii zadaniowych o 30% Zarząd ZZPT TVP SA Wizja w dniu 18.01.2010 podjął uchwałę o rozszerzeniu przedmiotu sporu zbiorowego o tę kwestię.
Wystąpiliśmy do dyrektora Biura Kadr z dwoma pismami w tej sprawie Wizja/5/2010 oraz Wizja/7/2010.
W dniu 8.02.2010 ZZPT TVP SA Wizja otrzymał […]

O jakie kwestie rozszerzyliśmy spór zbiorowy ?

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja na podstawie uchwały z dnia 18.01.2010 roku, rozszerzył przedmiot sporu zbiorowego, wszczętego pismem Wizja/82/2009 z dnia 11.09.2009 roku,
o następujące kwestie:
–  przenoszenie efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia ich honorariów o 30%, przy pozostawieniu […]

18.01.2010

18.01.2010
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że, na podstawie uchwały z dnia 18.01.2010 roku, rozszerzył przedmiot sporu zbiorowego – pismo Wizja/5/2010, wszczętego pismem Wizja/82/2009 z dnia 11.09.2009 roku, o następujące kwestie:
–  przenoszenie efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia […]

Uchwała nr 1/2010 z dnia 18.01.2010

Uchwała nr 1/2010 z dnia 18.01.2010
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP SA Wizja

1.
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja wyraża zdecydowany sprzeciw wobec przenoszenia efektów niekompetenych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, poraz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia ich honorariów o 30%, przy pozostawieniu wynagrodzeń […]

Władze i Kontakt

Janusz Głowacz
Przewodniczący Sekcji Techniki
Zbigniew Bieniak
Wiceprzewodniczący Sekcji Techniki
Marek Boniecki
Wiceprzewodniczący Sekcji Techniki

Władze i Kontakt

Wakat
Przewodniczący Sekcji Realizacji i Scenografii
Krzysztof Buchowicz
Wiceprzewodniczący Sekcji Realizacji i Scenografii

Władze i Kontakt

Witold Wojciechowski
Przewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku
Marek Fabijański
Wiceprzewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku

Władze i Kontakt

Wakat
Przewodniczący Sekcji Operatorów Kamer
Paweł Malinowski
Wiceprzewodniczący Sekcji Operatorów Kamer

Władze i Kontakt

Andrzej Błaszkiewicz
Przewodniczący Sekcji Montażystów
Antoni Parol
Wiceprzewodniczący Sekcji Montażystów

Władze i Kontakt

Andrzej Witkowski
Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy
Witold Stanisławski
Wiceprzewodniczący Sekcji Dziennikarzy

Władze i Kontakt

Leszek Foltyn
Przewodniczący Koła Szczecin
Urszula Dembińska-Nowakowska
Wiceprzewodnicząca Koła Szczecin

Władze i Kontakt

Katarzyna Kozłowska-Domańska
Przewodnicząca Koła

Władze i Kontakt

Andrzej Pieczyński
Przewodniczący Koła Woronicza
Piotr Klatt
Wiceprzewodniczący Koła Woronicza

Władze i Kontakt

Barbara Pawlak
Przewodnicząca Koła Rzeszów
Paweł Teichman
Wiceprzewodniczący Koła Rzeszów

Władze i Kontakt

Agata Ławniczak
Przewodnicząca Koła Poznań

Władze i Kontakt

Waldemar Wiśniewski
Przewodniczący Koła Łódź
Mariusz Lipińska
Wiceprzewodniczący Koła Łódź

Władze i Kontakt

Szczepan Adamiuk
Przewodniczący Koła Lublin
Małgorzata Ochnik-Kędziora
Wiceprzewodnicząca Koła Lublin