Publikowane w

Luty 2010

Protokół z dnia 24.02.2010

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku Barbara […]

Uchwała nr 5/2010 z dnia 15.02.2010.

Uchwała Zarządu ZZPT TVPSA WIZJA nr 5/2010 z dnia 15.02.2010

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 10 osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Protokół z dnia 15.02.2010

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący
porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie:
1/ sprawy członkowskie,
2/ przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Związku w dniu 18 […]

11.02.2010 Komunikat po drugiej turze rokowań w sporze zbiorowym

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA.
1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski.
2. Prezes Orzeł omówił dramatyczną […]

8.02.2010 Obniżenie honorariów o 30 % – odpowiedź Biura Kadr

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja otrzymał pismo dyrektora Biura Kadr w sprawie obniżenia honorariów pracowników twórczych i technicznych o 30%, w którym zostaliśmy poinformowani, że „nie można zgodzic się z twierdzeniem, że mniejszenie środków na produkcję automatycznie przełoży się na obniżenie o 30% wyceny za poszczególne zadania.”

czytaj dalej… […]

3.02.2010 Komunikat po spotkaniu z Zarządem TVP SA

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA.
1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski.
2. Prezes Orzeł omówił dramatyczną […]