Publikowane w

Marzec 2010

30.03.2010 Protest przeciwko łamaniu prawa przy zwalnianiu pracowników

Związek wystąpił do pracodawcy z pismem, w którym kategorycznie protestuje przeciwko łamaniu prawa i domaga się bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur dotyczących konsultacji ze związkami zawodowymi w przypadku zamierzonych zwolnień pracowników.
Wystąpienie jest spowodowane tym, że pracodawca wypowiadając umowę o pracę Panu Krzysztofowi Cabajowi, operatorowi kamery w AI, członkowi naszego Związku, pracownikowi chronionemu, bez poinformowania nas […]

27.03.2010 Zmiana negocjatorów

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku w dniu 26.03.2010 podjął uchwałę następującej treści:
W związku z zawieszeniem Ziemowita Poniatowskiego w funkcji wiceprzewodniczącego Związku i odwołanie go z grona negocjatorów sporu zbiorowego, jaki Związek prowadzi z pracodawcą, jego miejsce zajmie kolega Krzysztof Cabaj.
Pozostały skład negocjatorów pozostaje bez zmian.
Mariusz Jeliński
Rzecznik Prasowy ZZPT TVP S.A. […]

Uchwała nr 14/2010 z dnia 26.03.2010

Uchwała nr 16/2010 z dnia 26.03.2010
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA z dniem 26.03.2010 postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 4 osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
Lista nazwisk znajduje się w osobnym protokole
Uchwała ta została przegłosowana przez internet w głosowaniu 6/2010.

26.03.2010 Komunikat w sprawie zawieszenia Janusza Zembrzuskiego w prawach członka zarządu

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,
na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, gdy przestają […]

Uchwała nr 13/2010 z dnia 26.03.2010

na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, gdy przestają oni reprezentować interesy Związku lub w sposób ewidentny działają na jego szkodę,
w […]

26.03.2010 Zawieszenie Janusza Zembrzuskiego w prawach członka zarządu Wizji

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,
na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, gdy przestają […]

25.03.2010 Komunikat w sprawie zawieszenia Ziemowita Poniatowskiego w prawach członka zarządu

Komunikat z dnia 25.03.2010

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,
na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w […]

Uchwała nr 11/2010 z dnia 25.03.2010

Uchwała Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP S.A. Wizja nr 11/2010 z dnia 25.03.2010

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja  w dniu 25.03.2010 r., w głosowaniu internetowym, na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,

na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do […]

25.03.2010 Zawieszenie Ziemowita Poniatowskiego w prawach członka zarządu Wizji

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,
na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, gdy przestają […]

25.03.2010 Pismo w obronie operatora kamery z AI

W dniu 25.03.2010 Związek wystosował pismo w obronie Romana Kubiatowskiego.
Warszawa, dn. 24.03.2010 r.
L.dz. Wizja/26/2010
Pani
Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
W związku z pismem THK/1353/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Panu Romanowi Kubiatowskiemu, zatrudnionemu na stanowisku operatora kamery w Agencji Informacji, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP […]

24.03.2010 Komunikat w sprawie planowanych zwolnień grupowych

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Związek w dniu dzisiejszym wystąpił do Zarządu TVP SA w poniższej sprawie:
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi na temat kolejnych, planowanych zwolnień grupowych w TVP SA ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do Zarządu TVP SA z apelem o udzielenie Związkowi odpowiedzi w następujących kwestiach:
1. Czy […]

24.03.2010 Informacja o planowanych zwolnieniach grupowych

W dniu wczorajszym ZZPT TVP SA Wizja uzyskał nieoficjalna informację, że rozpoczęto przygotowania do podjęcia kolejnej uchwały o zwolnieniach grupowych. Jak nam powiedziano, Rada Nadzorcza TVP SA oczekuje, że w następny poniedziałek Zarząd TVP SA przedstawi Radzie swoje propozycje w tej kwestii. Podano liczbę między 500 a 1000 osób planowanych do kolejnych zwolnień grupowych. Czekamy […]

23.03.2010 Likwidacja stanowiska pracy operatora kamery w AI

W dniu 23.03.2010 ZZPT TVP SA Wizja otrzymał od Pracodawcy do zaopiniowania zamiar wypowiedzenia umowy o pracę, zawartą na czas nieokreślony, jednemu z naszych członków – operatorowi kamery, zatrudnionemu w AI.
Jak pisze Pracodawca: „wyłącznym powodem wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy w wyniku restrukturyzacji Agencji Informacji i konieczność przeprowadzenia optymalizacji w zakresie zatrudnienia […]

20.03.2010 Uchwała nr 3/2010 Koła Woronicza

Uchwała nr 3/2010 Koła Woronicza
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP S.A. Wizja

Członkowie Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. Wizja w dniu 20.03.2010 w głosowaniu internetowym podjęli uchwałę o sposobie przeprowadzenia pierwszego zebrania członków Koła Woronicza następującej treści:

Porządek obrad zebrania członków
KOŁA WORONICZA

Otwarcie zebrania przez delegata Zarządu ZZPT TVP S.A. Wizja.
Dyskusja […]

20.03.2010 Uchwała nr 1/2010 Koła Woronicza

Uchwała nr 1/2010 Koła Woronicza
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP S.A. Wizja

Członkowie Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. Wizja w dniu 20.03.2010 w głosowaniu internetowym podjęli uchwałę o sposobie głosowania internetowego w Kole Woronicza następującej treści:

Regulamin głosowania internetowego uchwał
Koła Woronicza ZZPT TVPSA WIZJA

Uchwała może być zgłoszona do głosowania internetowego […]

Uchwała nr 10 /2010 z dnia 20.03.2010

Uchwała nr 10 /2010 z dnia 20.03.2010
Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego sporu zbiorowego
z 11 września 2009 r.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”, podjął w dniu 20.03.2010 r., w głosowaniu internetowym,  uchwałę nr 10/2010 o rozszerzeniu przedmiotu sporu zbiorowego wszczętego pismem Wizja/82/2010, na podstawie uchwały z dnia 7.09.2009, […]

19.03.2010

19.03.2010
Odbyła się kolejna, trzecia tura rokowań w sporze zbiorowym z pracodawcą. Nie osiągnięto znaczącego zbliżenia stanowisk. Na wstępie strony zaakceptowały protokół z pierwszego posiedzenia w rokowaniach bez zastrzeżeń oraz protokół z drugiego posiedzenia, wraz z dodatkowym stenogramem, z niewielkimi korektami redakcyjnymi.
ZZPT TVP SA Wizja zaproponował pracodawcy  rozszerzenie przedmiotu sporu zbiorowego o następujące kwestie:
1. przywrócenie wypłacania […]

19.03.2010 Odbyła się kolejna tura rokowań w sporze zbiorowym

Zespół Negocjacyjny Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Wizja w dniu 19.03.2010 roku spotkał się z pracodawcą w kolejnej turze rokowań w sporze zbiorowym. Nie osiągnięto znaczącego zbliżenia stanowisk. Strony postanowiły o kontynuowaniu rokowań.

17.03.2010

17.03.2010
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych Wizja jest obecnie w fazie przygotowań do kolejnej, trzeciej tury rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu 11.09.2009 roku pismem Wizja/82/2009. Kolejna tura rokowań odbędzie się w piątek 19.03.2010 o godzinie 12 w sali 5 bloku R.
Poprzednia tura rokowań odbyła się 4.02 2010. O jej efektach informuje komunikat rzecznika prasowego. Po […]

17.03.2010 Przygotowania do kolejne tury rokowań w sporze zbiorowym

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja jest obecnie w fazie przygotowań do kolejnej, czwartej tury rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu 11.09.2009 roku pismem Wizja/82/2009.  Kolejna tura rokowań odbędzie się w piątek 19.03.2010 o godzinie 12 […]