Publikowane w

Lipiec 2010

Uchwała nr 40/2010 z dnia 30.07.2010.

Uchwała nr 40/2010

Zarząd ZZPT TVPSA Wizja powołuje członka Zarządu Jacka Dybowskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu ZZPT TVPSA Wizja.
Uchwała została przegłosowana na zebraniu Zarządu w dniu 28.07.2010 i w głosowaniu internetowym nr 24

30.07.2010 Komunikat w sprawie dziennikarza radiowej Trójki Jerzego Sosnowskiego

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA solidaryzuje się z opinią Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Związku Zawodowego Pracowników i Współpracowników Programów II i III PR w sprawie dziennikarza radiowej Trójki Jerzego Sosnowskiego. Protestujemy przeciwko kneblowaniu ust niezależnym dziennikarzom, przeciwko niecnym poczynaniom Zarządu Polskiego Radia, przypominającym praktyki komunistycznej cenzury. Pisanie i mówienie prawdy jest […]

Uchwała nr 36/2010 z dnia 28.07.2010.

Uchwała nr 36/2010

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA jedenaście osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Protokół z dnia 28.07.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dnia 28.07.2010 roku.
Porządek Obrad:
1/ zatwierdzenie protokołów z 15.02.2010 r., z 15.03.2010 r., 19.04. 2010 r., 21.06.2010 r. i osobno z dnia 26.02.2010 r. oraz z 17.05.2010 r.,
2/ sprawy członkowskie – przyjęci nowych członków,
3/ sprawy finansowe,
4/ wybory do Rady Pracowniczej,
5/ informacja o CBA,
6/ poparcie […]

16.07.2010 List Oddziału Gdańskiego SDP do Prezydenta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska
Pan  Paweł Adamowicz
Szanowny Panie Prezydencie !
Z nadzieją przeczytaliśmy Pana list, skierowany w imieniu Unii Metropolii Polskich do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej, w sprawie kolejnego kroku „centrali”  telewizyjnej, zmierzającej uparcie, od wielu lat, do degradacji regionalnych ośrodków telewizji publicznej. Pamiętamy, że wraz z pozostałymi prezydentami trójmiejskimi zabierał Pan głos w obronie Gdańskiego Ośrodka Telewizji […]

15.07.2010 Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w sprawie oświadczeń dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”

Zarząd TVP S.A.
Stanowisko
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w sprawie oświadczeń dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”
Przedstawiam stanowisko mojego Mocodawcy.
W związku z żądaniem podpisania przez pracowników oświadczeń o przestrzeganiu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w TVP S.A.” Związek Zawodowy „Wizja” zgłasza następujące uwagi i postulaty:

enumeratywne wymienienie w oświadczeniu wszystkich wewnętrznych dokumentów dotyczących ochrony informacji w TVP S.A.  poprzez […]

14.07.2010 Sukces Przewodniczącej Koła Gdańsk

Filmy dziennikarki TVP Gdańsk na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych
GDAŃSK. Aż cztery filmy dokumentalne Hanny Kordalskiej – Rosiek, dziennikarki TVP Gdańsk, biorą udział w II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Tranzyt”, ” Egzorcyzmy”, „Szczęście na chybił trafił”, „Jak daleko stąd do Warszawy” oraz „15 kilometrów od Gdańska”.
Festiwal odbędzie się w Poznaniu w dniach 6 – 14 sierpnia. […]

9.07.2010 Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie zwolnień grupowych

Rada Nadzorcza TVP SA
Zarząd TVP SA
ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie w zaproponowanym zakresie planowanych zwolnień grupowych.
Wynikiem czterodniowych negocjacji z przedstawicielami pracodawcy jest brak zgody reprezentatywnych związków zawodowych na zwolnienia grupowe.
Pełnomocnik ZZPT TVP S.A. Wizja, mec. Krzysztof Kluj, dodatkowo wskazał  na uchybienia proceduralne (  pismo w załączeniu).
Wniosek nasz wzmacniają  również przekazane […]

9.07.2009 Stanowisko ZZPT TVP SA Wizja wobec zwolnień grupowych

Telewizja Polska S.A. w Warszawie
Zarząd
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa

Dotyczy uchwały nr 462/2010 Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z 16 czerwca 2010 r. w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiaru przeprowadzenia grupowych zwolnień w TVP S.A.
Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” wobec zamiaru przeprowadzenia przez Pracodawcę zwolnień grupowych
Działając jako pełnomocnik przedstawiam stanowisko mojego Mocodawcy.
Związek […]

8.07.2010 Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Stanowisko Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Zarząd Główny SDP z niepokojem przyjmuje informacje o planowanym przez Zarząd TVP usunięciu poza struktury telewizji  ogromnej grupy pracowników twórczych: dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, montażystów, realizatorów itd. Zwolnienia te podyktowane wg Zarządu Spółki oszczędnościami, uderzają przede wszystkim w ludzi, którzy  faktycznie tworzą program telewizyjny. Tego zadania nie wykona  za […]

2.07.2010 Odpowiedź Przewodniczącej Koła Gdańsk na pismo Dyrektora Oddziału

Hanna Kordalska – Rosiek
Przewodnicząca Gdańskiego Koła
ZZPT TVP „Wizja”
Dyrektor Oddziału TVP S.A. W Gdańsku
Pan Zbigniew Jasiewicz
Szanowny Panie Dyrektorze, otrzymana od Pana odpowiedź na moje pismo z dnia 23.06.2010 r. w sprawie sposobu naliczania honorariów i odprowadzania do Warszawy niewykorzystanych „nadwyżek” finansowych – w dalszym ciągu nie wyjaśnia wedle jakich przepisów i rozporządzeń […]

Uchwała nr 35/2010 z dnia 01.07.2010.

Uchwała nr 35/2010
Zarząd ZZPT TVPSA Wizja akceptuje przystąpienie dwóch kolejnych związków zawodowych do wszczętego uchwałą z dnia 17.06.2010 sporu zbiorowego w sprawie nadgodzin
1 Związku Zawodowego Operatorów Obrazu i Dźwięku oraz Asystentów Operatorów Obrazu  (pismo z dnia 28.06.10) z negocjatorami:
Mariuszem Rakowskim
Andrzejem Okonieckim
Władysławem Lipkowskim
Marcinem Krynickim
Pawłem Doroszko
2.Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia i Telewizji (pismo z dnia 28.06.10),  z negocjatorami:
Leszkiem […]

1.07.2010 List Dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej do Zarządu TVP SA

Łódź 30 czerwiec 2010 r.
Zarzad TVP.S.A.
Zwracam się do Państwa w sprawie bolesnej i jak sądzę do rozwiązania.
Grupa zawodowych i profesjonalnych operatorów filmowych, absolwetnów naszej Szkoły, wykształconych i z ogromnym dorobkiem, wedle wieści z Woronicza, ale i innych stacji komercyjnych ma zostać zwolniona i być może zatrudniana w prywatnych firmach współpracujacych z TVP SA. To są […]

1.07.2010 List Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego do Zarządu TVP SA

ZARZĄD TVP SA
Telewizja Polska S. A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego /Polish Siciety of  Cinematographers/ powstało w 1994 roku i zrzesza w tej chwili 56-ciu operatorów – praktycznie wszystkich autorów zdjęć związanych z produkcją filmów i widowisk dla telewizji i dla kin. Głównym celem Stowarzyszenia, zapisanym w statucie, jest […]