Publikowane w

Sierpień 2010

Protokół z dnia 30.08.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 30.o8.2010 r.
Przyjęty porządek zebrania:
1/ przyjęcie protokołu z 28.07.2010 r.,
2/ Regulamin wyborów do Rady Pracowników,
3/ przyjęcie nowych członków,
4/ sprawa Rady Nadzorczej,
5/ spotkanie z Przewodniczącym KRRiTV,
6/ regulamin głosowania internetowego,
7/ regulamin zasad udzielania pomocy finansowej,
8/ doba pracownicza (wyjaśnić co się w tej sprawie dzieje),
9/ […]

Uchwała nr 43/2010 z dnia 30.08.2010

Uchwała nr 43/2010

Zasady przyznawania pomocy finansowej członkom ZZPTTVPSA WIZJA

1.     Zgodnie ze statutem:
§ 25.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności: …
8/ przyznaje zasiłki, oraz udziela pomocy finansowej, prawnej i socjalnej  członkom Związku.
2.     Zasiłek może być przyznany przez Zarząd członkowi związku, który:
a/ Należy do ZZPTTVPSA WIZJA co najmniej rok,
b/ Nie zalega ze składkami […]

Uchwała nr 42/2010 z dnia 30.08.2010 Zastąpiona przez Uchwałę 10/2011 z 04.03.2011

Uchwała nr 42/2010 Uchwała nieaktualna, zastąpiona przez Uchwałę 10/2011 z 04.03.2011

Regulamin głosowania internetowego uchwał Zarządu ZZPTTVPSA WIZJA

1.Pomiędzy zebraniami Zarządu WIZJI i Prezydium Zarządu WIZJI Zarząd może podejmować uchwały drogą głosowania internetowego.
2.Uchwała może być zgłoszona do głosowania internetowego przez przewodniczącą, jednego z wiceprzewodniczących  lub grupę członków Zarządu liczącą co najmniej pięć osób.
3.Wniosek zgłoszony  przez […]

29.08.2010 Szefowi rady nadzorczej TVP zarzuca się kontakty ze związkami zawodowymi

Szefowi rady nadzorczej TVP zarzuca się kontakty ze związkami zawodowymi
Jednym z zarzutów stawianych przewodniczącemu rady nadzorczej Telewizji Polskiej we wniosku o jego odwołanie jest to, że prowadził rozmowy ze związkami zawodowymi.
Wniosek o odwołanie Bogusława Szwedy z funkcji szefa rady nadzorczej TVP będzie głosowany na dzisiejszym posiedzeniu rady. O zwołanie zebrania poprosiła Małgorzata Wiśnicka-Hińcza (w […]

Uchwała nr 41/2010 z dnia 17.08.2010.

Uchwała nr 41/2010

W związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji,
która zmienia władze mediów publicznych, ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do pracodawcy o wstrzymanie  mediacji w sporze zbiorowym do czasu wyboru nowego zarządu TVP SA.
Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 25.