Publikowane w

Styczeń 2011

Uchwała nr 6/2011 z dnia 29.01.2011.

Uchwała nr 6/2011 o Komisji Rewizyjnej

Zarząd wyraża zgodę na powrót  Anny Pawłowskiej do  pracy w  Komisji Rewizyjnej.

28.01.2011 Wizja/4/2011 i odpowiedź Dyrektora BZZL

Warszawa, dn.11.01. 2011 r.
L.dz. Wizja/4/2011
Pan Marian Kubalica
p.o. Dyrektora BZZL
14 października br. udzielił Pan odpowiedzi na wystąpienie posłanki Julii Pitery dotyczące sytuacji w TVP (pismo THK 4678/2010 4678/2010) . W swoim piśmie nie odniósł się Pan do kilku istotnych kwestii, a inne potraktował powierzchownie. Przedstawił Pan też nieprecyzyjne informacje i usiłował zdyskredytować Związek Zawodowy.
Pomimo, że współpraca […]

22.01.2011 Zysk i 520 osób do zwolnienia

TVP: 20 mln zł zysku w 2010 r. i 520 osób do zwolnienia w 2011

20 mln zł zysku zanotowała Telewizja Polska S.A. w ubiegłym roku – wynika ze wstępnych analiz spółki. W 2011 r. zatrudnienie w firmie ma spaść […]

22.01.2010 Komentarze internautów w sprawie likwidacji pama regionalnego w TVP2 (z wirtualnemedia.pl)

CZYTAJ PROTEST ZZPT TVP SA Wizja w sprawie likwidacji pasma regionalnego w TVP2.

CZYTAJ cały temat ODEBRANIE ODDZIAŁOM PASMA REGIONALNEGO

‚TVP łamie ustawę likwidując regionalne pasmo w Dwójce’
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP Wizja protestuje przeciwko decyzji o likwidacji pasma programów regionalnych w Dwójce. Zarząd TVP łamie ustawę o rtv i pozbawia około jedną czwartą […]

19.01.2011 Komunikat PAP – Związkowcy: TVP łamie prawoU

Związkowcy: TVP łamie prawo
dzisiaj, 00:21 TSz / PAP
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP Wizja protestuje przeciwko decyzji o likwidacji pasma programów regionalnych w Dwójce. Zarząd TVP łamie ustawę o rtv i pozbawia około jedną czwartą odbiorców dostępu do wieści z ich regionów – uważa związek.
TVP argumentuje, że decyzję o likwidacji rozłącznego pasma w Dwójce „podjęto po […]

12.01.2010 uchwała nr IV/48/10 Sejmiku Podkarpacia i interpelacja posła Jana Burego w sprawie likwidacji pasma regionalnego w TVP2

Uchwała nr IV/48/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11. 01.2011 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej likwidacji pasma programów regionalnych na antenie TVP 2 Telewizji Polskiej.
Sejmik Województwa Podkarpackiego sprzeciwia się likwidacji pasma programów regionalnych na antenie TVP 2 Telewizji Polskiej i wyłączeniu emisji cyfrowej TVP INFO z nadajnika w Suchej Górze k/Krosna.

Czytaj całość dokumentu

Cytaj pismo posła […]

Uchwała nr 5/2011 z dnia 10.01.2011.

Uchwała nr 5/2011
w sprawie członków Zarządu Związku oraz osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy.
Ochronie podlega Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja w składzie:
1. Barbara Markowska-Wójcik
2. Wiesław Byczot
3. Grażyna Ogrodowska
4. Stanisław Kucharski
5. Krzysztof Stanisławski
6. Barbara Pawlak
7. Andrzej Ciszewski
8. Hanna Kordalska – Rosiek
9. Andrzej Pieczyński
10. Waldemar Wiśniewski
11. Andrzej Obłuski
12. Leszek Foltyn
13. Jacek Dybowski
14. Andrzej Błaszkiewicz
15. […]

Uchwała nr 3/2010 z dnia 10.01.2011.

Uchwała nr 3/2011

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 2/2011 z dnia 10.01.2011.

Uchwała nr 2/2011
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że Anna Hałasińska Przewodnicząca Sekcji Realizacji i Scenografii i Andrzej Pieczyński Przewodniczący Koła Woronicza  zostają  przyjęci w skład Zarządu Związku
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Szczepan Adamiuk                                     
Andrzej Błaszkiewicz
Bogdan Borowski
Wiesław Byczot
Andrzej Ciszewski
Jacek Dybowski
Paweł […]

Pożegnanie śp. Włodzimierza Ławniczaka

Pożegnanie śp. Macieja Włodarczyka

4.01.2011 Likwidacja pasma programów regionalnych na antenie Pr 2 TVP SA

Rzeszów 2011.01.03
Zarząd Telewizji Polskiej S.A.  w Warszawie
STANOWISKO
Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” OTVP SA w Rzeszowie
oraz
Rzeszowskiego Koła Związku Zawodowego Pracowników Twórczych „Wizja”
sprawie likwidacji pasma programów regionalnych na antenie TVP2 Telewizji Polskiej.

Stanowczo protestujemy przeciwko działaniu Zarządu Spółki TVP SA  w Warszawie, którego decyzją z dniem 1 stycznia 2011r. zlikwidowane zostało pasmo programów regionalnych na antenie TVP2. Oznacza to, […]

5.01.2011 Protokół z zebrania wyborczego Koła Woronicza

Warszawa, 5.01.2011

Protokół z Zebrania Wyborczego Koła Woronicza ZZPT „Wizja”
Zebranie wyborcze Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. „Wizja” rozpoczęło się o godz. 12.00 5.01.2011 r. W tym terminie zabrakło kworum, w związku z powyższym o godz. 12.20 odbyło się Zebranie Koła w II terminie. Lista obecności w załączeniu.
Wiceprzewodniczący Związku w imieniu Zarządu Związku rozpoczął obrady Koła […]

5.01.2011 Regulamin Organizacyjny Koła Woronicza

Uchwała nr 1/2011 Koła Woronicza
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
TVP S.A. Wizja

Członkowie Koła Woronicza ZZPT TVP S.A. Wizja w dniu 5.01.2011 w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę o zmianach w uchwale nr 2/2010 o sposobie działania Koła Woronicza. Przyjęto ostateczny regulamin organizacyjny o następującej treści:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
1. Koło Woronicza Związku Zawodowego Pracowników Twórczych […]

Zabezpieczony: 2011 Wychodzące

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zabezpieczony: 2011 Przychodzące

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.