Publikowane w

Marzec 2011

25.03.2011 Likwidacja OTVP Kraków ?

Warszawa,  dn. 25.03.2011 r.
L.dz. Wizja/36/2011
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes TVP S.A.
Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy się do Pana z pilną prośbą o wstrzymanie procesu zwolnień, które rozpoczęły się w naszej instytucji na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, który dopuszcza uniknięcie procesu konsultacji i […]

Uchwała nr 13/2011 z dnia 23.03.2011

Uchwała nr 13/2011 o liście osób chronionych

Zarząd Związku Zawodowego WIZJA postanawia przyjąć Roberta Pająka na listę osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy i uzyskujących z tego tytułu ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych.

21.03.2011 STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP w sprawie ograniczonej działalności pasma regionalnego na antenie 2 programu TVP

STANOWISKO
KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
z dnia 11 marca 2011
w sprawie ograniczonej działalności pasma regionalnego
na antenie 2 programu TVP
I. Konwent Marszałków RP wyraża głębokie niezadowolenie z istniejącego modelu regionalnej telewizji publicznej. Model ten, oparty na pełnej zależności oddziałów telewizji regionalnych od struktur centralnych – zarówno w zakresie dysponowanej ilości czasu antenowego, jak i pod względem finansowym […]

15.03.2011 Czekamy na wyjaśnienia…

… jakie standardy obowiązują urzędnika telewizji publicznej ?

15.03.2011 …niezależnie od tego, jakimi powodami kierowała się osoba pod wpływem, której podejmowali decyzje.

Warszawa, dn. 11.03.2011 r.
L.dz. Wizja/29/2011
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP SA
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja, po zapoznaniu się z medialnymi doniesieniami, dotyczącymi powodów i sposobu zawarcia umowy na przygotowanie programu z Panem P. Miterem, wyraża stanowcze żądanie odwołania dyrektorów Mariana Kubalicy i Andrzeja Jeziorka z zajmowanych stanowisk.
Obaj Panowie, zdaniem Związku, dopuścili się […]

15.03.2011 Stanowisko ZZPT TVP SA Wizja w sprawie oddziałów terenowych i programu regionalnego

Warszawa, dn. 15.03.2011 r.
L.dz. Wizja/32/2011
Pan Jan Dworak
Przewodniczący KRRiT
Pan Stanisław Jekiełek
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP SA

Stanowisko ZZPT TVP S.A. Wizja
w sprawie systematycznej destrukcji i marginalizacji Oddziałów Telewizji publicznej
i konsekwentnego transformowania ich w podległe centrali agendy informacyjne
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja postrzega działania kolejnych Zarządów TVP […]

Uchwała nr 12/2011 z dnia 12.03.2011.

Uchwała nr 12/2011 z dnia 12.03.2011. o przyjęciu nowych członków
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

11.03.2011 Pytanie o Program Dobrowolnych Odejść

Warszawa, dn. 11.03.2011 r.
L.dz. Wizja/30/2011
Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP SA
ZZPT TVP SA Wizja w związku z pismem, które otrzymali w dniu wczorajszym dyrektorzy jednostek, sygnowanym przez Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu Pana Mariusza Pęciaka, z dnia 09.03.2011r., dotyczącym Programu Dobrowolnych Odejść i zawartą w nim informacją, że „każda jednostka winna wygospodarować środki na pokrycie […]

Uchwała nr 11/2011 z dnia 08.03.2011

Uchwała nr 11/2011 z dnia 08.03.2011 o regulaminie głosowania internetowego
Regulamin głosowania internetowego uchwał Zarządu ZZPTTVPSA WIZJA
1.Pomiędzy zebraniami Zarządu WIZJI i Prezydium Zarządu WIZJI Zarząd może podejmować uchwały drogą głosowania internetowego.
2.Uchwała może być zgłoszona do głosowania internetowego przez przewodniczącą, jednego z wiceprzewodniczących  lub grupę członków Zarządu liczącą co najmniej pięć osób.
3.Wniosek o głosowanie uchwały zgłoszony  przez […]

Uchwała nr 10/2011 z dnia 04.03.2011 Zastąpiona przez Uchwałę 11/2011

Uchwała nr 10/2011 z dnia 04.03.2011 o regulaminie głosowania internetowego
Uchwała nieaktualna, zastąpiona przez Uchwałę 11/2011 z dnia 08.03.2011
Regulamin głosowania internetowego uchwał Zarządu ZZPTTVPSA WIZJA
1.Pomiędzy zebraniami Zarządu WIZJI i Prezydium Zarządu WIZJI Zarząd może podejmować uchwały drogą głosowania internetowego.
2.Uchwała może być zgłoszona do głosowania internetowego przez przewodniczącą, jednego z wiceprzewodniczących  lub grupę członków Zarządu liczącą co […]