Publikowane w

Sierpień 2011

31.08.2011 Proces karny za zatrudnianie na umowach cywilno – prawnych w warunkach, kiedy praca wypełnia znamiona stosunku pracy

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów umorzyła –  poraz drugi  – śledztwo, z zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 par 1. KK, tj. uporczywego bądź złośliwego łamania praw pracowniczych w postaci zatrudniania osób na umowach cywilno-prawnych w sytuacji, gdy ich praca wypełnia znamiona stosunku pracy, zawarte w artykule 22. par. 1. Kodeksu […]

30.08.2011 Podziękowanie dla Dyrektora Naczelnego OTVP Gdańsk Pana Zbigniewa Jasiewicza

Gdańsk 30.08.2011
Pan Zbigniew Jasiewicz
Dyrektor Naczelny TVP Gdańsk
Szanowny Panie Dyrektorze,
w imieniu Gdańskiego Koła  Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP,  pragnę podziękować za Pana aktywny udział w ratowaniu OTVP Gdańsk przed destrukcją.
W dziejach naszej firmy jest Pan pierwszym Dyrektorem Naczelnym, który wystąpił do Zarządu TVP z inicjatywą powstrzymania zwolnień pracowników twórczych.
Zredukowanie planowanych zwolnień o połowę jest niewątpliwym sukcesem.
Dziękuję.
Z […]

8.08.2011 Wniosek w sprawie dziennikarzy TVP Biełsat

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r.

Zarząd Telewizji Polskiej S.A.

Wniosek
o pisemne potwierdzenie w trybie art. 29 §2 zd.2 Kodeksu pracy zawarcia przez Telewizję Polską S.A. umów o pracę na czas nieokreślony z Magdaleną Pytlakowską, Iryną Dauliashevich, oraz Ivanem Bobitsky.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” zwraca się z wnioskiem o niezwłoczne, pisemne […]

Uchwała nr 29/2011 z dnia 03.08.2011

Uchwała nr 29/2011 o przyjęciu nowego członka

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.