Publikowane w

Październik 2011

Wyrazy współczucia

Naszemu Drogiemu Koledze
Andrzejowi Obłuskiemu,
Przewodniczącemu Koła APAI ZZPT TVP SA Wizja,
najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci
Taty
składają Przyjaciele z Wizji.

17.10.2011 Zwolnienia grupowe w TVP bezprawne

Warszawa, dn. 17.10.2011 r.
L.dz. Wizja/112/2011
Zarząd TVP SA
ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się do Zarządu TVP S.A. z apelem o ostateczne zaprzestanie zwolnień pracowników, prowadzonych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jako szkodliwych dla Spółki, ze względu na niszczenie […]

Uchwała nr 39/2011 z dnia 15.10.2011

Uchwała nr 39/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 38/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 38/2011 o rozszerzeniu składu Prezydium Zarządu

Zarząd ZZ WIZJA powołuje Witolda Wojciechowskiego na stanowisko członka Prezydium Zarządu ZZ WIZJA
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 37/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 37/2011 o zmianie wiceprzewodniczącego

Zarząd ZZ WIZJA powołuje Krzysztofa Stanisławskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego ZZ WIZJA opuszczone przez Wiesława Byczota, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 36/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 36/2011 o rozszerzeniu składu Zarządu

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że Przewodniczący Sekcji Operatorów Adam Stobnicki zostaje  przyjęty w skład Zarządu ZZ WIZJA.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Uchwała nr 35/2011 z dnia 03.10.2011

Uchwała nr 35/2011 o rozszerzeniu składu Zarządu

Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że Przewodnicząca Koła Lublin Agnieszka Drączkowska zostaje  przyjęta w skład Zarządu ZZ WIZJA.
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.