Publikowane w

Listopad 2011

25.11.2011 Telewizja Polska kpi z prawa

Telewizja Polska kpiąc z prawa i lekceważąc wyrok Sądu Pracy, poraz drugi z tą samą motywacją, zdruzgotaną w uzasadnieniu wyroku, przywracającego do pracy, zwalnia z pracy redaktor Iwonę Kubicz.
Warszawa, dn.25.11.2011 r.
L.dz. Wizja/127/2011
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan Robert Kroplewski
Dyrektora Biura Prawnego
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja”w sprawie zamiaru […]

25.11.2011 TVP SA łamie art. 22 par 1. Kp – ocenił Sąd Pracy

ZZPT TVP S.A. Wizja otrzymał kolejne potwierdzenie prezentowanego od lat stanowiska, że Telewizja Polska S.A., zatrudniając współpracowników na umowach cywilnoprawnych w zawodach twórczych i technicznych, łamie art. 22 § 1  Kodeksu pracy. Zatrudnienie to wypełnia bowiem całkowicie znamiona stosunku pracy. Telewizja Polska S.A. powinna potwierdzić i prawidłowo nazwać ich umowy – umowami o pracę.
Sąd Rejonowy […]

Uchwała nr 45/2011 z dnia 24.11.2011

Uchwała nr 45/2011
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

22.11.2011 Społeczny Inspektor Pracy w OTVP Rzeszów wybrany

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI WYBORCZEJ
W WYBORACH ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
W ODDZIALE TERENOWYM TVP SA W RZESZOWIE
Działając zgodnie z Regulaminem Wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Rzeszowie, Komisja Wyborcza w składzie:
1.    Jacek Lasota – KO NSZZ Solidarność OTVP S.A. w Rzeszowie
2.    Ewa Kędzior -KO NSZZ Solidarność OTVP […]

Uchwała nr 44/2011 z dnia 14.11.2011

Uchwała nr 44/2011

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 43/2011 z dnia 11.11.2011

Uchwała nr 43/2011

Wobec faktu, że wielu pracowników, ze sfery okołoprodukcyjnej, docenia zdecydowane stanowisko ZZPT TVP SA Wizja w walce o prawa pracownicze i  – motywowane tym faktem – zgłasza chęć przynależności do Związku, Zarząd, na podstawie § 1.1.pkt. m, postanawia przyjmować w poczet członków wszystkie osoby, spełniające kryteria tak przewidziane, nawet spoza grup zawodowych bezpośrednio […]

10.11.2011 Kolejna runda mediacji w sporze zbiorowym

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że w dniu 24.11.2011 r. o godz. 11.00 rozpocznie się kolejna runda mediacji w sporze zbiorowym z pracodawcą, wszczętym w dniu 7.09.2009 r.

Uchwała nr 42/2011 z dnia 8.11.2011

Uchwała nr 42/2011

Zarząd ZZ Wizja postanawia, że dyżury w siedzibie związku pełnić będą jedynie członkowie Zarządu.

Uchwała nr 40/2011 z dnia 7.11.2011

Uchwała nr 40/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.