Publikowane w

Styczeń 2012

30.01.2012 Honoraria montażystów

Warszawa, dn. 30.01.2012 r.
L.dz. Wizja/9/2012
​Pan Andrzej Jeziorek
​p.o. Dyrektora APT
Montażyści,  zrzeszeni w Sekcji Montażu ZZPT TVP SA Wizja,  wyrażają zaniepokojenie ostatnimi decyzjami kierownictwa Zakładu Montażu i Grafiki TV, dotyczącymi ustalenia sztywnych stawek honoracyjnych za usługi wykonywane w naszym zakładzie.
Powstaje pytanie, kto jest płatnikiem za wynajęcie montażowni i opłacenie pracy montażysty?
Ustalenie sztywnych stawek za prace montażowe, naszym […]

26.01.2012 Press o nowych zwyczajach w TVP Info

 
Wiceprezes Zalewski chce uczestniczyć w kolegiach redakcyjnych TVP Info
autor: Elżbieta Rutkowska

26.01.2012

Członek zarządu Telewizji Polskiej Marian Zalewski ma regularnie uczestniczyć w kolegiach redakcyjnych TVP Info. „Czy TVP funduje nam PRL-bis?” – pytają związkowcy.

W ubiegły wtorek Marian Zalewski pojawił się na porannym kolegium TVP Info, a potem odwiedził redakcję TVP Warszawa. – Co w tym dziwnego? – mówi […]

16.01.2012 Łamanie regulaminu pracy w APAI

Warszawa, dn. 16.02.2012 r.
L.dz. WIZJA/5/2012
 
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Pan Jerzy Krzysztof Czerwiecki
Dyrektor APAI
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP.SA „Wizja” zwraca się ponownie z prośbą o pilną interwencję w sprawie sposobu planowania i przydzielania pracy dla pracowników realizacji w APAI.
W piśmie Wizja/116/2011 z dnia 27.10.2011r. Związek zwrócił się […]

9.01.2012 Wizja/2/2012 Komu przeszkadza Piotr Klatt ?

Warszawa, dn. 9.01.2012 r.
L.dz. WIZJA/2/2012
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę Panu Piotrowi Klattowi
 W odpowiedzi na pismo THK/59/2012 odebrane za potwierdzeniem w dniu 4.01.2012r Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja sprzeciwia się wypowiedzeniu umowy o […]

9.01.2012 Wizja/1/2012 Dlaczego wymieniono ekipę WOŚP ?

Warszawa, dn. 9.01.2012 r.
L.dz. WIZJA/1/2012
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja zwraca się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, która zaistniała przy produkcji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zdaniem Związku naruszone zostały zasady współżycia społecznego oraz pierwszeństwa pracy pracowników etatowych, przewidziane regulaminem pracy, a […]